bijeenkomst wijkatelier lindenholt- aan tafel studente en oudere met kalenderklok

Hoe sluit je in onderzoek, productontwikkeling of dienstverlening aan bij de wensen en mogelijkheden van je doelgroep? Door je oprecht te verdiepen in wat de klant, cliënt of eindgebruiker kan, wil of weet. Ervaringskennis is goud waard. Daarom geven we het een vaste plek in ons onderwijs.

Waarom is de inzet van ervaringskennis belangrijk?

Vaak proberen we als professionals problemen op te lossen waar we theoretische kennis of praktijkkennis van hebben, maar die we nooit écht ervaren hebben. Zo missen we het perspectief van de cliënt, klant of gebruiker. En ja, ook dat van laaggeschoolden, laaggeletterden en mensen met een laag inkomen. Nemen we in onderwijs, onderzoek en innovaties bewust hun ervaringskennis mee, dan ontwikkelen we oplossingen waar ook zij baat bij hebben. Zo dragen we bij aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 

Wat doet de leergemeenschap Ervaringskennis?

Als leergemeenschap Ervaringskennis willen we dat ervaringskennis als derde kennisbron vaste voet aan de grond krijgt binnen de HAN. Dus náást theoretische kennis en praktijkkennis. We werken aan bewustwording, creëren verbindingen en delen voorbeelden van de inzet van ervaringskennis. Ook kijken we of en hoe opleidingsprogramma's HAN-breed aan te passen zijn. Dit doen we samen met docenten en onderzoekers van liefst álle academies van de HAN. Want ook in de bouwsector, financiële dienstverlening of technologie is het waardevol om ervaringskennis in te zetten. Zowel in onderwijs als in onderzoek.

Health bijeenkomst collega bij flap
Samen leren

Wat is het verschil tussen ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis?

Ervaringsdeskundigheid gaat over het bewust toepassen van persoonlijke (ontwrichtende) ervaringen en collectieve ervaringskennis als bron om anderen verder te helpen of te onderwijzen. Binnen lerarenopleidingen of Social work werken we al geregeld met getrainde ervaringsdeskundigen. Bij ervaringskennis gaat het om ‘gewone’, particuliere ervaringen en strategieën van klanten, cliënten of gebruikers. Binnen elk vakgebied kan het van nut zijn om zulke ervaringen – in combinatie met collectieve en theoretische kennis – mee te nemen in onderwijs en onderzoek. Bijvoorbeeld bij Industrieel Product Ontwerpen, of bij Sport- en Beweeginnovatie. 

Expertises

  • Kennis over de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid
  • Hulp en ondersteuning bij het bereiken en betrekken van mensen met een specifieke ervaring en ervaringsdeskundigen 
  • Kennis over relatie ervaringskennis en verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen

Aansluiten bij deze leergemeenschap?

Heb jij sterke ideeën over de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid? Of wil je meedenken over hoe het klanten-, cliënten- of gebruikersperspectief binnen de verschillende academies een plaats kan krijgen in onderzoek, onderwijs en in contact met het werkveld? Sluit je aan en help de leergemeenschap Ervaringskennis mee vorm te geven. Stuur een bericht naar fairhealth@han.nl.

Leergemeenschap Ervaringskennis

Trekkers

Robin Smits

Kartrekker leergemeenschap, Ervaringsdeskundige
519543 Portretfoto Robin Smeets

Renske Verhoeven

Kartrekker leergemeenschap Ervaringskennis
495204 Foto Renske Verhoeven

Leergemeenschap Ervaringskennis van start

‘Zet eens een andere bril op’. Kortgezegd is dat de boodschap van de nieuwe Health-leergemeenschap Ervaringskennis. De leergemeenschap is opgericht met als doel de ervaringskennis van klanten en cliënten standaard mee te nemen in onderzoek en onderwijs bij de HAN. “De ervaringen van eindgebruikers zijn een onmisbare kennisbron voor iedereen die als professional verschil wil maken.” 

bord met aankondiging activiteiten wijkcentrum

In contact komen met de leergemeenschap?

FocusgebiedFair Health

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focus Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN

Blijf op de hoogteAbonneren op nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van focus Fair Health? Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws over het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

null