Samen gezondheidsverschillen verkleinen Thema Betere sociaaleconomische positie

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Een lagere opleiding, laag inkomen of lage positie op de arbeidsmarkt heeft gevolgen voor je (latere) gezondheid. We zoeken naar mogelijkheden voor mensen om hun positie te verbeteren, bijvoorbeeld door armoede tegen te gaan.

Sociaaleconomische positie

Mensen in een lagere sociaaleconomische positie kampen vaak met achterliggende problemen zoals armoede, laaggeletterdheid, bestaansonzekerheid, discriminatie of uitsluiting. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen ontstaan. Bijvoorbeeld doordat je stress ervaart omdat je continue geldzorgen hebt. Of doordat het innemen van medicijnen niet goed gebeurd omdat je moeite hebt met lezen en schrijven. Uit onderzoek weten we dat mensen in een lagere sociaaleconomische positie korter leven en zich minder gezond voelen.

Het werkt ook andersom: gezondheid beïnvloedt je sociaaleconomische positie. Heb je gezondheidsproblemen, dan is het lastiger een baan te vinden of te behouden. Zie dan maar eens je hoofd boven water te houden in financieel lastige tijden.
We werken met een grote groep HAN’ers en externe partners aan dit thema. Op veel verschillende manieren. 

298303 Armoede in beeld. Ouderen bij laptop

Wat kun jij doen tegen armoede?

Boek 'Hoe je armoede doorbreekt'

Tijdens de vorige week tegen armoede lanceerden we dit boek. Het is nog steeds actueel. Helaas misschien wel actueler dan ooit. Je kan het boek gratis downloaden. Of (nu met korting) bestellen.

327266 Voorkant boek 'Hoe je armoede doorbreekt'

Podcasts 'Hoe je armoede doorbreekt'

We maakten een podcast over 'Hoe je armoede doorbreekt'. Met studenten, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en professionals. Beluister hun verhalen. De podcast hoort bij het gelijknamige boek.

298307 Armoede in beeld

Tips en concrete tools

Een week tegen armoede in jouw regio? Met deze tips en concrete tools kun jij in jouw regio aandacht besteden aan armoede. Het belangrijkste: Betrek voor je met je plannen begint mensen uit jouw regio die zelf in armoede leven.

322386 Beeld van de Week tegen Armoede met vork, stekker en huis als illustratie.

LibGuide Armoede

Wil jij meer lezen, luisteren, zien over armoede? Blader dan door de LibGuide Armoede.

32100 hoorcollege, finance, economie, accountancy, hoorcollege, werkgroep, luisteren, studenten

Hoe dragen we bij aan een betere sociaaleconomische positie?

Bewuster van gelijke kansen in het onderwijs

Een handige zelfscan voor leraren. Om hun bewustzijn over het bieden van gelijke kansen in de klas te vergroten.  Steeds meer docenten werken ermee. Zo krijgen ze inzicht in hun eigen bijdragen én wat ze nog kunnen verbeteren.

Aandacht voor financiële gezondheid in het mkb

Onder begeleiding van lector Fred de Jong (associate lector Sustainable Finance & Tax) heeft student Bedrijfskunde Thijs Hermans voor een regionale Rabobankvestiging onderzoek gedaan naar het bespreekbaar maken van financiële gezondheid. Mkb-adviseurs kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

298299 Armoede in beeld. Geld tellen

Kansengelijkheid in het onderwijs

Gelijke kansen in het onderwijs. In Nederland slagen we er maar niet in om dit waar te maken. Kansenongelijkheid is een complex probleem dat vraagt om een brede aanpak. Hoog tijd om daar aandacht voor te vragen. Bekijk wat er bij de HAN gebeurt op dit onderwerp.

30404 Drie studenten werken op laptop

Boek 'Wat is eerlijk'?

Samen met anderen schreef Marijke van Vijfeijken een boek over kansengelijkheid in Nederland. Omdat het nog steeds uitmaakt waar je wieg staat. En dit je kans op een lang en gezond leven beïnvloedt. Het boek staat vol praktische handvaten en tips.

371818 Voorkant boek over Kansengelijkheid in onderwijs

In gesprek met werkveldDialoogcafé Betere sociaaleconomische positie

Wat kunnen HAN’ers en werkveldpartners doen om sociale ongelijkheid tegen te gaan? Die vraag stond centraal in het eerste Fair Health - Sociaal dialoogcafé over een betere sociaaleconomische positie. 

234499 symposium sessie kansen keren studenten in gesprek

Meer weten?Week tegen Armoede

Samen tegen armoede. Leer van elkaar, discussieer en kom in actie. Waarom de Week tegen Armoede? Omdat jouw inzet verschil maakt. Allerlei disciplines doen mee. Bekijk de speciale pagina over de Week tegen Armoede. 

322393 Beeld van de Week tegen Armoede met vork, stekker en huis als illustratie.

Betere sociaaleconomische positie

"Het gaat namelijk over de vraag hoe je als leerkracht of docent kunt optreden als change agent – een inspirerende, effectieve veranderaar – voor gelijke kansen en sociale rechtvaardigheid."

192166 Marijke van Vijfeijken

ZwaartepuntSociaal - Fair Health

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met Sociaal - Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN