Strategische Investeringsagenda

In dit online magazine kijken we terug op 4 jaar werken aan de doelen uit het HAN Instellingsplan. Wat waren ook alweer onze ambities? En hoe hebben we de organisatie, het onderwijs en het onderzoek ondersteund om ze te realiseren? Dat deden we onder de paraplu van een Strategische Investeringsagenda.

258724 foto voor in online magazine IA

TerugblikProgrammacoördinatoren

Programmacoördinatoren Jos van der Woude en Annelies Hoogcarspel stonden met collega’s Jeroen Langestraat en Wilfred Snelting aan het roer van de Investeringsagenda. Met in het kielzog vele projecten om op stoom en op koers te houden. Bij de decharge van de Investeringsagenda is het tijd voor een terug- maar evengoed een vooruitblik. Want al ligt er nu een mooie basis, de HAN is nooit af.

260734 illustratie online magazine SI

Programma's Investeringsagenda

Bedrijfsvoering

Met vernieuwde en gestandaardiseerde bedrijfsprocessen en systemen beschikt iedereen over betrouwbare informatie en spelen we snel en flexibel in op actuele vraagstukken. 

263410 illustratie online magazine SI. v4

Informatie en Interactie

Vernieuwde tools maken actuele informatie op ieder moment en overal beschikbaar. Zo heeft iedereen toegang tot de informatie die je nodig hebt voor studie, werk of onderzoek.

263411 illustratie online magazine SI. v4

Onderwijslogistiek

Met Onderwijslogistiek bereiden we de HAN voor op het aanbieden van flexibel onderwijs. Daarmee zetten we de student centraal in de organisatie van ons onderwijs.

263412 illustratie online magazine SI. v4

Huisvesting

Met Huisvesting realiseren we gebouwen die aansluiten op de onderwijsvisie van de HAN. Met een inrichting die de relatie tussen student en docent, maar ook de relatie tussen onderwijs, onderzoek en werkveld faciliteert en stimuleert.

263409 illustratie online magazine SI. v4

TerugblikHenk Stomphorst

"Enkele jaren geleden zette het HAN Instellingsplan 2016-2020 onze hogeschool op een inspirerende nieuwe koers vol ambitie. In het Service Bedrijf verkenden we grondig wat de praktische consequenties van de IP-doelen waren voor de inzet vanuit de ondersteunende diensten. Zo kwamen wij tot wat de Strategische Investeringsagenda 2016-2020 is gaan heten."

258723 Foto voor in online magazine IA

HAN Investeert

De Investeringsagenda omvatte ruim 60 projecten. Een overstijgende, HAN-brede aanpak was nodig. Voorbij de schotten van de diverse organisatieonderdelen en voorbij de waan van de dag. In 4 programma's zijn de projecten opgepakt, met de doelen uit het HAN Instellingsplan als leidraad.

260737 illustratie online magazine SI

Overzicht projecten

De student met maatwerk optimaal van dienst te zijn. Daar droegen de projecten van de Investeringsagenda aan bij. In het projectenoverzicht lees je over de resultaten per project.

260728 illustratie online magazine SI

   

   

Colofon Aan dit online magazine werkten mee:

Tekst
  • Sanne van den Biesheuvel, Magister Media
  • Hans Wanningen
  • MCV Services
Illustraties
Fotografie
  • ES Concept in Beeld
  • Eva Broekema
Realisatie
  • MCV Services