Duurzame bedrijfsvoering

Op de HAN is duurzame bedrijfsvoering niet iets wat bij één losse afdeling hoort. Bij elke services-afdeling lopen collega's rond die er nadrukkelijk mee bezig zijn. Samen zorgen we ervoor dat de HAN stappen zet naar een nog slimmere, schonere en socialere HAN.

324599 Nijmegen, Kappitelweg 35, zijaanzicht, boekenvorm, woordmerk, gevelbekleding, branding, signing

Duurzame ICT

Digitalisering betekent dat we zorgvuldig om moet gaan met zowel het energiegebruik als het hergebruik van apparatuur. Bij apparatuur letten we op energielabels. En medewerkers kunnen kiezen voor een refurbished telefoon. In de datacenters van de HAN zijn voorzieningen aangebracht waardoor warme en koude lucht van elkaar gescheiden worden. Dit scheelt aanzienlijk in het energiegebruik. We werken steeds vaker in de cloud. Daardoor hebben we minder directe invloed hebben op het energieverbruik van de software die bij de leverancier draait. Duurzaamheidsaspecten bij de leverancier zijn dus ook regelmatig onderwerp van gesprek. Wanneer apparatuur aan het einde van de levensduur bij ons komt, zorgen we voor een zorgvuldige afvoer van de apparatuur. Ze bevatten materialen die hergebruikt kunnen worden, of wellicht nog inzetbaar zijn op andere plekken.

425064 student werkt op zijn laptop aan een ontwerpopdracht civiele techniek

Huisvesting

Huisvesting heeft grote invloed op de ecologische voetafdruk van de HAN door het energieverbruik met het verwarmen en koelen van gebouwen. Met groeiende kennis en aandacht voor duurzaamheid wordt actief gestuurd op duurzame huisvesting. Zo is bijvoorbeeld de Arnhemse campus aangesloten op het regionale warmtenet, zijn tl-verlichting en inefficiënte verwarmingsketels vervangen en krijgt gebruikt meubilair een tweede leven geven. In alle gebouwen stoken en koelen we 2022 één graad lager. Actuele acties voor verduurzaming zijn een grotere focus op beperkter verbouwen, hergebruik van bouwmaterialen en toepassing van materialen met een lage milieubelasting. Daarnaast zoeken we de juiste balans tussen welzijn in de gebouwen, een gezond binnenmilieu en energieverbruik en kijken we nog kritischer naar circulariteit van meubilair.

324596 Nijmegen, Kappitelweg 35, zijaanzicht, volledig gebouw, boekenvorm

Duurzame voeding

Gezonde voeding is eten wat je nodig hebt en waarvan je geniet! Meer groente, fruit, vezels en gezonde vetten (vis, noten en olie) en minder zout, suiker en calorieën. Gezond is belangrijk voor HAN en haar partner Eurest-/Compass Group. Vanaf de start van het partnership ligt de focus op het stimuleren van een gezonde leefstijl voor student, docent en ondersteunend personeel binnen HAN. Sinds het begin van schooljaar 2022-2023 is de gehele Banquetingmap vegetarisch en dit draagt bij aan een gezonde en duurzame HAN. Naast gezonde voeding is ook duurzaamheid belangrijk. Eurest-/Compass Group werkt met Too Good To Go. Een Magic Box kan regelmatig worden opgehaald. Daarnaast worden producten die over zijn iedere vrijdag meegegeven aan de Voedselbank.

482557 Hoofd facilitaire zaken en contracteigenaar, Karin Sanders-van Heijst, vestigingsmanager van Eurest, Erik van Bemmel bij de ingang van het restaurant van de HAN aan de Kapittelweg 33 in Nijmegen. Poster foute kersttruiendag op de achtergrond.

Mobiliteit

De HAN wil het autoverkeer naar de HAN-locaties terug te dringen. Dat draagt bij aan een duurzaam bereikbare Campus. Ook wil de HAN goed bereikbaar zijn voor voetgangers, fietsers, en reizigers met OV. Hiervoor zijn we het mobiliteitsbeleid aan het moderniseren. Er is al veel aandacht voor de fiets en het fietsen gaat nog meer worden gestimuleerd. Zo is onlangs de vergoeding voor de HAN-fiets verhoogd naar maximaal €1500. De Han werkt op het gebied van Duurzame Mobiliteit samen met andere instellingen in de buurt. Zo is er een project Duurzaam Bereikbaar Heijendaal waarin wij en de andere instellingen op deze campus samenwerken met omwonenden, medewerkers en studenten, de OV-bedrijven en de gemeente aan een duurzaam bereikbaar Heijendaal.

478038 Campagne beeld ondersteunend bij promotie van Toogethr app op de campus

Van afval naar grondstoffen

De HAN wil bijdragen in de ontwikkeling rondom de circulaire economie. De afvaldienstdienstverlening verandert in een grondstoffenbeleid. Doel is het verminderen van restafval van de HAN. Op dit moment scheidt de HAN 17 soorten afvalstromen. Om het restafval te verminderen nemen we de volgende stappen. Op alle locaties worden nieuwe afvalunits geplaatst. De kleine afvalbakken in de kantoren en leslokalen verdwijnen. Vanaf 2023 recyclen we plastic verpakkingen en drinkkartons. In 2023 stappen we over op herbruikbare bekers. Blikjes en petflesjes zamelen we voor het goede doel in met de Petmanfles. Ook werken we aan heldere doelen en een plan van aanpak voor de langere termijn.

475168 Afvalscheidingsunit: geen losse bakken meer in lokalen, maar centrale units om het afval te scheiden

Inkoop

We werken aan een Maatschappelijk Verantwoord Inkoopbeleid. Daarmee let je naast de prijs van de producten, diensten of werken ook op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten. Door mee te doen aan het Nationaal Plan van de Overheid “Maatschappelijk Verantwoord Inkopen” kunnen we vanuit inkoop sturen op de maatschappelijke doelen, zo kunnen we Nederland helpen te transformeren naar de sociale, duurzame, inclusieve en innovatieve markt en samenleving die er nodig hebben. De zes thema's zijn: klimaat, milieu, circulair, ketenverantwoordelijkheid, diversiteit en inclusie, social return. Bij gesprekken over nieuwe contracten maken we duidelijke resultaatafspraken.

340136 Diverse handen van kleur die elkaar helpen, met blauwe achtergrond

HR

Bij de HAN vinden we het belangrijk dat medewerkers hun werk goed, gezond en met plezier kunnen doen, met balans tussen werk en privé. We stimuleren het bijhouden en versterken van employability, waardoor werknemers breed inzetbaar zijn en goede aansluiting blijven houden met de in- en externe arbeidsmarkt. Medewerkers krijgen de mogelijkheid om hun vakbekwaamheid bij te houden en te werken aan professionele ontwikkeling. Daarom werken we bijvoorbeeld met duurzame inzetbaarheidsuren, kun je cursussen doen, is er loopbaanontwikkeling en werktijdvermindering Senioren. Duurzaamheid is ook een speerpunt in onze mobiliteitsregelingen. Zo is er gratis OV voor woon-werkverkeer als je 10 km of meer van de HAN woont en zijn er fietsregelingen.

475365 Collega's van het Centrum Meervoudige Waardecreatie in overleg en aan het werk.

Weg metwegwerpbekers op de HAN

Als HAN zetten we zelf ook stappen op weg naar een duurzame organisatie. Zo verdwijnen de wegwerpbekers. Op de eerste locatie in Nijmegen - Laan van Scheut 2 - is dat al het geval. Weten hoe je nu je koffie haalt?

Onze initiatieven

HAN schoner, duurzamer en kleurrijkerMinder afvalemmers, meer afvalscheidingsunits
475165 Afvalscheidingsunits: in plaats van kleine prullenbakken in de lokalen nu centrale inzameling
483026 null
Gebruiker aan het woordGa jij al elektrisch van A naar B?
SEE, parkeersymbool elektrische auto
433227 Afbeelding van de Billie Cup, de duurzame beker voor warme dranken.
477114 Procescoördinator Mark Heussen en Ruud Klep van de Versfabriek poseren voor een afbeelding van Nijmegen aan de Waal met een zak waarop oesterzwammen groeien op mengsel met koffiedrab.