Duurzaamheid zit in onze genen

Voor de HAN is duurzaamheid geen modegril. Al jaren werken we aan een programma voor geïntegreerde duurzame ontwikkeling van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Met de zwaartepunten Slim, Schoon en Sociaal, die aansluiten op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

324599 Nijmegen, Kappitelweg 35, zijaanzicht, boekenvorm, woordmerk, gevelbekleding, branding, signing

Sinds de industriële revolutie is de mens de belangrijkste motor achter wereldwijde milieuverandering. Als gevolg daarvan worden vele planetaire grenzen bereikt of overschreden. Om de aarde op een eerlijke manier ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden is concrete actie noodzakelijk.

De HAN neemt als grote onderwijsinstelling haar verantwoordelijkheid. Studenten worden opgeleid tot  maatschappelijk reflectieve wereldburgers, er wordt ontzettend veel duurzaam onderzoek gedaan en er wordt ingezet op duurzame bedrijfsvoering. Daarvoor is de focus gelegd op de Zwaartepunten Slim, Schoon en Sociaal. Hiermee wordt inhoudelijk vormgegeven aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Op deze site lees je er alles over.

Struin rond, ontdek wat wij doceren, zie wat we doen aan ‘practice what you preach’ en geef je tips door!

Duurzame bedrijfsvoering

Energiezuinige gebouwen, duurzame inkoop. vegetarische borrels en lunches als default, flinke vergoeding voor een fiets, deelauto's, statiegeldbekers, refurbished telefoons: op de HAN zijn vele mooie voorbeelden te vinden van duurzame bedrijfsvoering. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan beleid voor de toekomst. 

Gebouw Kapittelweg 35 Nijmegen, landscape, zonnig

Duurzaam onderzoek

Praktijkgericht onderzoek, waar we oplossingen zoeken voor maatschappelijke uitdagingen, doen we ook op het gebied van duurzaamheid. Een aantal lectoraten zijn extra nauw betrokken bij het onderwerp, zoals het lectoraat Biodiscovery, het lectoraat Duurzame Energie, het associate lectoraat Sustainable Finance en het lectoraat Logistiek en Allianties

handen bij apparaat in laboratorium

Duurzaam onderwijs

We werken eraan om Slim, Schoon en Sociaal in het onderwijs terug te laten, zodat iedere student bewust is van de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Diverse opleidingen ontvingen na een uitgebreid auditproces inmiddels het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs van Hobéon (1-5 sterren). 

docent klas studenten klaslokaal lessituatie, FEM commerciele economie, accountancy

Frequently asked questions

De onderstaande vragen worden regelmatig gesteld over de HAN en duurzaamheid. Heb je ook een vraag? Stel hem via see@han.nl .