Ambitie 2022-2028

De HAN maakt in 2021 een nieuwe strategie voor de periode 2022 t/m 2027 die we vastleggen in ons nieuwe instellingsplan. De koers geeft focus om de komende jaren mee aan de slag te gaan. Voor het nieuwe instellingsplan verzamelen we input bij medewerkers, studenten en natuurlijk ons werkveld.

307027 Nieuwsbericht openingsbeeld HAN Toekomstfestival

ToekomstEen nieuwe strategie

De nieuwe strategie is niet alleen van het bestuur en management, maar van alle medewerkers van de HAN. Iedereen draagt daar in zijn werk aan bij. De strategie maken we in opdracht van het ministerie van OC&W en geeft richting aan de HAN.

We maken het instellingsplan (IP) om onze studenten optimaal te ondersteunen in de voorbereiding op hun toekomst in de maatschappij. En om de maatschappij, bedrijven en instellingen te ondersteunen in toekomstige ontwikkelingen.

267402 Aankondiging HAN Toekomstfestival tijdens HAN-brede studiedag op donderdag 1 april

Input voor de toekomst van de HANIn gesprek met ...

Voor het nieuwe instellingsplan verzamelen we input bij medewerkers, studenten en natuurlijk ons werkveld. Uit al deze gesprekken vormden zich rode draden die ons richting geven. Bekijk de gesprekken hier:

 

306460 Nieuwsbericht met video's, podcasts en artikelen op HAN Toekomstfestival

video's | podcasts | artikelenInspirerende verhalen

Bekijk, beluister en lees hier inspirerende verhalen over hoe we binnen de HAN al aan de slag zijn met digitaliseren, een multidisciplinaire aanpak van vraagstukken, wendbaarheid en flexibiliteit en de verbinding tussen de HAN en ons werkveld.

306459 NIeuwsbericht met filmpjes van het werkveld, medewerkers en studenten op HAN Toekomstfestival

TerugblikHAN Toekomstfestival

De studiedag op 1 april was een mooie en interactieve dag waar we met veel collega's en studentleden van de medezeggenschap droomden over de toekomst. Het HAN Toekomstfestival was voor velen een dag vol inspiratie met vertrouwde en nieuwe thema's en perspectieven. Geniet hier na van de programmaonderdelen of de korte sfeerimpressie:

282310 HAN Toekomstfestival welkomstscherm voor nieuwsbericht

Kijk hier de themasessies terug

Samen slim (Smart Region)

Ons leven en werk digitaliseert. Met het zwaartepunt Smart Region werken we aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Zodat we optimaal van nieuwe technologie profiteren.

281887 null

Samen schoon (SEE)

Zwaartepunt SEE staat voor het samen werken aan minder CO2-uitstoot. We bundelen onze kracht vanuit onderwijs met onderzoekers, bedrijfsleven en overheid richting een duurzame wereld: schoon, leefbaar en circulair voor toekomstige generaties.

281900 null

Samen sociaal (Health)

Zwaartepunt Health staat voor het samen verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Met het onderwijs dat we bij de HAN geven en het onderzoek dat we doen, willen we gezondheidsverschillen verkleinen.

282325 HAN Toekomstfestival thema Samen Sociaal

Studentbegeleiding en -welzijn

Bij de HAN is studeren veel meer dan het leren van een vak. We zien, horen en kennen onze studenten. En onze docenten en begeleiders zijn betrokken en deskundig. Studentbegeleiding en -welzijn zijn een belangrijke focus voor de komende jaren.

281889 null

HAN als veilige plek

Wat doet de HAN om integraal onze veiligheid te borgen? In deze sessie zie je wat de HAN doet op het gebied van veilige gebouwen en BHV, sociale veiligheid, integriteit tot privacy & cybersecurity en welke veiligheidsgebieden prioriteit hebben.

281893 null

Opbrengst corona en het onderwijs

Welke dingen hebben we geleerd van de wereldwijde coronacrisis? We gaan tijden deze sessie op zoek naar de parels en de zeepbellen uit de coronatijd. We gaan toch zeker niet - als dadelijk alles weer mag - alles hetzelfde doen als vóór de crisis?

281899 null

Leven Lang Ontwikkelen

Wat zijn de landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van organiseren van flexibel onderwijs? En hoe sluiten die aan op de leerbehoeften van studenten (vt/dt/cursorisch, bachelor/master) bij de HAN?

281896 null

Werken in de driehoek

Het ‘werken in de driehoek’ gaat een nieuwe fase in. Via onderzoek kregen we meer inzicht in wat werkt, voor wie en hoe binnen de driehoek. Rode draad is: organiseren in netwerken. De schouders kunnen eronder dus, bij alle samenwerkende partijen.

281888 null

Internationalisering

In alle sectoren liggen complexe uitdagingen die gebaat zijn bij een grens overstijgende en interculturele aanpak. Door mogelijkheden tot internationalisering tijdens hun studie bereiden we onze studenten voor om deze uitdagingen aan te gaan.

281895 null

Digitale HAN

Wat is de impact van technologische ontwikkelingen op het onderwijs en onderzoek. Met welke (disruptieve) technologieën krijgen we in het hoger onderwijs te maken? Zijn zij echt zo ontwrichtend als wordt beweerd? Worden docenten dan overbodig?

281890 null

1 dag dromenOpbrengsten

Wat is er opgehaald op 1 april? In de middag gingen we in groepjes met elkaar in gesprek over de inhoudelijke thema's van de dag. De opdracht: Durf te dromen: wat moet de HAN van jullie groepje in ieder geval meenemen in haar plannen voor de toekomst? Deze opbrengsten vind je op Teams HAN Toekomstfestival.

282352 HAN Toekomstfestival placemats

EvaluatieInstellingsplan 2016 - 2022

Vooruitblikken kan niet zonder terugblikken. Daarom is er ook een evaluatie van ons huidige instellingsplan. Wat hebben we bereikt, waar is nog werk aan de winkel? Deze is gemaakt aan de hand van diverse documenten, verslagen van bijeenkomsten en de Instellingstoets Kwaliteitszorg van 2019.

281892 null

ScanOmgeving

Om met de juiste thema’s aan de slag te gaan, kijken we ook van buiten naar binnen; wat verwacht het werkveld van ons? Welke thema’s zijn voor hen van belang. Waarmee moeten we vooral doorgaan? Wat kunnen wij anders en beter doen? Van mondiaal tot regionaal niveau. Ook de sterkten, zwaktes, kansen en bedreigingen analyseren we. Gezamenlijk vormen ook deze zaken input voor onze nieuwe koers. Benieuwd?

237747 twee handen met wereldbol en glas met geld en-plant

Contact

Vragen of ideeën? Mail ze naar ambitie@han.nl