Training Statistiek voor laboratoriummedewerkers (basis)

Meld je aan
Startdatum is nog niet bepaald
 • Meld je vast aan
 • Meer informatie...
  Adviesgesprek, brochure, helpdesk
  • Vraag een adviesgesprek aan
   Stel al je vragen aan een specialist
  • Stel een snelle vraag
   Aan het HAN VoorlichtingsCentrum
  • Brochure aanvragen
   En bekijk thuis rustig het aanbod

  De opleiding start op

  Meer met statistiek uit de voeten kunnen? In deze training leert u basisstatistiek met behulp van Excel. De training geeft u een overzicht van de spreiding, verdelingen van meetresultaten en statistische toetsen die u kunt inzetten voor het nemen van beslissingen.

  In het kort

   dagen5Duur
   18:00-21:00Tijd
   € 1115Kosten
   DeeltijdVariant
   CertificaatResultaat

  Volg de training Statistiek voor laboratoriummedewerkers (basis)
  Heeft u weinig ervaring met statistiek, of wilt u uw kennis opfrissen? In de training komen zowel de theorie als de praktijk volop aan de orde. U zult zelf met Excel basishandelingen leren uitvoeren. Deze training wordt georganiseerd voor alle Sanquin-laboratoria en relevante (ziekenhuis- en onderzoeks)laboratoria in Nederland.

  Voor wie

  Deze cursus is bedoeld voor analisten, farmaceuten, biochemici, klinisch en medisch biologen.

  Programma

  In deze basistraining statistiek gaat u met onderwerpen aan de slag zoals datarepresentatie en kengetallen en verdelingen. U leert wat statistische basisbegrippen betekenen en u leert kansen berekenen. Verder leert u hoe u gegevens op de meest passende wijze presenteert.

  Onderwerp

  • Data beschrijven
   Gemiddelde, mediaan, modus, spreiding (standaarddeviatie, variantie); uitschieters en hoe deze te vinden; typen data; betrouwbaarheidsinterval, standaardafwijking van het gemiddelde; Zijn mijn gegevens normaal verdeeld? En wat maakt dat uit? Boxplot maken en interpreteren: alles over onze data in één oogopslag; Data weergeven: do’s and don’ts van grafieken en figuren.
  • Samenhang en verschillen
   Verschillende toetsen en wanneer welke toe te passen; Correlatie en rank correlatie; Statistische toetsen: t-toets, Chi-kwadraat toets, Fisher’s exact test, rank toetsen; Effect grootte; p-waarde;Gepaard en niet-gepaard; Niet-parametrische statistiek.
  • Statistische power, Type 1 en Type 2 fouten; de kracht van replicatie; wat als je geen verschil vindt?

  Leerdoelen

  • Gegevens succesvol kunnen beschrijven, zowel in statistische maten als in een grafiek.
  • Begrijpen wat de verschillen zijn tussen maten voor omvang en spreiding, en hoe ze samenhangen.
  • Normaalverdeling begrijpen en consequentie van normaliteitsschending begrijpen en kunnen toepassen. Uitschieters herkennen en weten hoe te behandelen.
  • Samenhang en verschillen tussen variabelen kunnen toetsen. De belangrijkste statistische tests en hun verschillen kennen en begrijpen.
  • Begrijpen wat bijdraagt aan robuustheid van een bevinding. Verder kunnen denken dan kleine p-waarde.
  • Met vertrouwen basisstatistiek toepassen op de eigen data en resultaten van anderen kunnen interpreteren.

  Werkwijze

  Toetsing
  De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Bij goed resultaat en voldoende aanwezigheid ontvangt u een HAN-certificaat.

  Accreditatie
  Deze cursus is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging van bioMedische Laboratoriummedewerkers (NVML) met 18 UEC.

  Snel antwoord

  Vragen over de training, cursus of opleiding?
  Stel uw vraag aan HAN Built Environment. We helpen u graag verder.

  Openingstijden

  Werkdagen: 9.00 tot 16.30 uur

  Liever bellen of appen?

  Bellen: 026 - 365 83 97

  Nieuwsgierig?

  Dankzij de HAN geeft u uw carrière een positieve impuls en kunt u verder groeien binnen uw vakgebied. Bekijk het uitgebreide aanbod op het gebied van Life Sciences & Chemie, variërend van een enkele studiedag of meerdaagse (post hbo-)cursussen.