Masterclasses Veranderkracht

Ben jij geïnteresseerd in of speel je een rol bij organisatieontwikkeling of -verandering. Wil je als leidinggevende, adviseur of veranderaar geïnspireerd worden en jouw kennis en inzichten op het gebied van actuele thema’s uitbreiden. Meld je dan aan voor de inspirerende masterclasses!

eceonomie-management-recht

Vooraanstaande meesters in verander- en organisatiekunde nemen je op interactieve wijze mee in inspirerende masterclasses, die zoveel meer zijn dan lezingen. De masterclasses bieden je handvatten, kennis en inzichten, die je direct in je eigen organisatie kunt toepassen. Laat je inspireren door professionals.

Hieronder staan de masterclasses kort omschreven. 

14 april 2021 | De binnenkant van organisatieverandering

Prof. Dr. Thijs Homan is hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit Nederland. Ook verzorgt hij de colleges Organisatieverandering en -ontwikkeling. Hij begeleidt als adviseur complexe veranderprocessen en verzorgt hij lezingen, trainingen en workshops over ‘de binnenkant van organisatie-verandering’: hoe gaat verandering nou echt?

Thijs Homan presenteert een nieuw perspectief op organisatieverandering en -ontwikkeling: de ‘binnenkant’ van verandering. Niet normatief over hoe verandering zou móeten. Maar over de vraag hoe verandering en ontwikkeling wérkelijk gaan. Wat gebeurt er als organisaties veranderen? Hoe beleven de betrokkenen dat? En onder welke condities komen zij in beweging? Een grondige analyse van de dynamieken in dat organisatielandschap leidt tot nieuwe inzichten over wat organisatieverandering en -ontwikkeling echt behelzen.

24 juni 2021 | Een andere bril voor de veranderaar, wat houdt mensen gevangen in hun patronen en hoe doorbreken we die?

Dr. Marijke Spanjersberg is gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken. Zij is opgeleid als psycholoog en werkzaam als zelfstandig organisatie-adviseur, docent, toezichthouder en auteur.

Veel veranderaars hanteren bij het oplossen van samenwerkingsvraagstukken een psychologische bril. Met zo’n bril kijk je naar de persoonlijke kant van de zaak: wie hebben het lastig met elkaar en wat brengt ieder met zich mee aan psychologische bagage: aan karakter, persoonlijke geschiedenis, (ontbrekende) competenties of kleurenprofiel?

Met de systeembril op neem je daarentegen afstand van individuele eigenschappen van mensen. Je kijkt als het ware niet in mensen, maar tussen mensen. Dan is de vraag: hoe doe je dat en wat levert dat op?

Voor het antwoord op die vraag gaan we in deze masterclass te rade bij systeemtherapeuten. Zij beheersen al decennialang de kunst om tussen mensen te kijken en om tussen-mensen-taal te spreken.

Kosten

  • Serie beide masterclasses: € 575,- p.p.
  • Enkele masterclass(es): € 292,50 p.p.
  • (Oud) studenten van de HAN krijgen een korting van € 25,- op de serie van 2 masterclasses. 
  • De masterclasses zijn vrij van btw.

Locatie

De masterclasses vinden plaats op de HAN in Arnhem en starten om 16.30 uur en eindigen om 20.00 uur (inloop vanaf 16:00 uur). Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Aanmelden

Post-hbo Meestertraject Veranderkunde

GEWEEST: 18 april 2019 | Veranderen als samenspel

Prof. dr. Jaap Boonstra is hoogleraar Organisatieverandering en leiderschap bij Esade Business School in Barcelona. 

In zijn masterclass presenteert Jaap een spelmodel voor organisatieverandering. Dit spelmodel biedt inspiratie en houvast in een sterk veranderende wereld waarin tegenstellingen toenemen en de toekomst steeds minder voorspelbaar is. Houvast in een onoverzichtelijke, dynamische en soms zelfs chaotische wereld, waar planmatig veranderen niet langer werkt.

Veel organisaties zijn in verandering. Mondialisering, digitalisering, marktwerking, stelselherzieningen, overheidsmaatregelen en toezichtstelsels creëren een ongekende dynamiek. Er wordt meer samengewerkt in netwerken. Het samenspel verandert.

GEWEEST: 20 juni 2019 | Veranderen vanuit de bedoeling

Wouter Hart is een bekende inspirerende spreker, schrijver en adviseur op het gebied van Verdraaide organisaties. Vanuit zijn creatieve, niet bedrijfskundige achtergrond onderzoekt hij de patronen onder het huidige organisatiedenken en hoe met minder beheerbaarheid en meer vanuit de bedoeling veel betere prestaties kunnen worden gerealiseerd. 

In zijn masterclass gaat hij in op de vraag hoe organisaties beter kunnen presteren door anders na te denken over performance, leiderschap en beheersing. Ben je als professional uitvoerder van het protocol, de norm en het format? Of ben je er om de goede dingen te doen in de praktijk? En hoe ga je om met de spanning daartussen?

GEWEEST: 3 oktober 2019 | Effectief interveniëren in complexe verandervraagstukken

Drs. Shirine Moerkerken is interventiekundige bij Strange | Strategy and Change. Ze helpt bestuurders, directeuren, managers en medewerkers in organisaties bij het veranderen van de manier waarop zij antwoorden geven op maatschappelijke vraagstukken.

Deze masterclass helpt je een zoekstrategie te ontwikkelen om te interveniëren in het complexe verandervraagstuk, waarin je je tanden hebt gezet. Je kunt deze masterclass gebruiken om je bestaande ideeën ter discussie te stellen, uit te dagen, op te rekken. Te ontdekken hoezeer je ideeën zijn bepaald door wat wij in onze maatschappij zijn gaan beschouwen en zijn gaan vastzetten als ‘waar’. Terwijl er zoveel meer mogelijkheden zijn om de wereld te bekijken en daarmee te construeren.

GEWEEST: 21 november 2019 | Verandering, totempalen en magie, een antropologische kijk op (cultuur)verandering

Dr. Danielle Braun is corporate antropoloog, spreker, chief en oprichter van de Academie voor Organisatiecultuur en auteur van managementboek van het jaar 2016 De Corporate Tribe, en van Building Tribes en Da's gek.

In de masterclass laat ze zien dat een cultuurverandering geen stroperig en moeizaam proces hoeft te zijn en dat een complexe organisatieverandering te managen is. Hoe? Door de principes toe te passen die we als mensheid al eeuwen kennen. Vanuit de wetenschappelijke discipline van de culturele antropologie is veel kennis vergaard over hoe mensen dat doen: veranderen.

GEWEEST: 23 januari 2020 | Iedereen verandert, nu jij nog

Dr. Hans Vermaak is zelfstandig adviseur, docent en onderzoeker. Ook is hij associate partner van Sioo en Twynstra Gudde en senior research fellow bij NSOB.

Hans laat zien hoe veranderopgaven de inzet vragen van vele partijen, meer dan eens over muren van organisaties heen. Hij bespreekt hoe een veranderaar op drie speelvelden actief moet zijn en wat dat verlangt:

  • Hoe pak je een vraagstuk effectief met de directbetrokkenen aan?
  • Hoe neem je de omgeving mee en schep je condities voor vernieuwing?
  • Hoe groei je zelf tot een krachtige veranderaar?

Snel antwoord

Vragen over de opleiding?
Stel je vraag aan HAN Deeltijdstudies. We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 8.30 tot 17.00 uur

Liever bellen?

Bellen: 026 - 369 1300