Post-hbo Vitaal Leiderschap bij Verzuim

32256 en-student-gesprek-overleg
Meld je aan
Startdatum is nog niet bepaald
Meer informatie...
Adviesgesprek, brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod
Kom langs
Open Avonden, Meeloopdagen etc.
 • Proefstuderen
  Plan nu een afspraak in

Startdatum is nog niet bepaald

Je bent werkgever of HR-professional en realiseert je dat gezondheid van werknemers invloed heeft op hun werk en (duurzame) inzetbaarheid. Je wilt je ontplooien tot een vitaliteit bevorderend leider. Vitaal leiderschap bij verzuim helpt je om met complex, langdurig of frequent verzuim om te gaan.

In het kort

  4 maandenDuur
  14.00-21.00 uurLestijden (donderdagen)
  hbo+Niveau
  € 2450,- Kostenbtw-vrij

Voor wie is de post-hbo Vitaal leiderschap bij verzuim?

Als goed werkgever ben je zuinig op je personeel. In eerste plaats omdat dit bij jouw verantwoordelijkheid past. Ook niet onbelangrijk: duurzame inzetbaarheid van je personeel is cruciaal in tijden van krapte op de arbeidsmarkt. Maar, complex, langdurig of frequent verzuim is niet in alle gevallen te voorkomen. Bijvoorbeeld bij een chronische aandoening of ingrijpende ziekte. Heb je als werkgever mogelijkheden om dit verzuim toch te beperken? Waar liggen deze mogelijkheden? Hoe kun jij als goed werkgever de keuzes maken die voor de werknemer en de organisatie zo optimaal mogelijk zijn? Hoe kun je als werkgever voorkomen dat de werknemer volledig uit zal vallen? Wat is het perspectief van de zorgprofessional, waarbij (terugkeer naar) werk een behandeldoel kan zijn?

Je wordt opgeleid tot een vitaliteit bevorderend leider die het kwetsbare en eerlijke gesprek rondom complex, langdurig of frequent verzuim aangaat. Belangrijke vragen hierbij zijn: Welke rol vervul je als werkgever of HR-professional? Hoe werk je zo optimaal mogelijk samen met de zorgprofessionals zoals bedrijfsartsen? Hoe wordt de helende werking van arbeid zo optimaal mogelijk benut? Deze inzichten helpen jou als goed werkgever om op passende manier met complex, langdurig of frequent verzuim en re-integratie om te kunnen gaan, visie te ontwikkelen, urgentie te voelen en beleid te formuleren.

Programma

Uniek aan de leergang Vitaal leiderschap bij verzuim is dat deze voor werkgevers en zorgprofessionals parallel wordt gegeven. Beide groepen kijken vanuit hun eigen perspectief naar dezelfde mens, die zowel werknemer als patiënt is. Wat kun je als werkgever leren van dit perspectief van de zorgprofessional? Wat kan de zorgprofessional leren van jou? Tijdens de leergang ga je in gesprek met zorgprofessionals over gemeenschappelijke doelen. Je leert elkaars perspectief kennen en krijgt zo waardevolle inzichten in elkaars behoeften.

 • Dag 1: In de middag bespreken we samen met de zorgprofessionals nut en noodzaak van een gezonde kijk op verzuim. In de avond gaan we in op de rol van leiderschap & HRM.
 • Dag 2: In de middag krijg je concrete handvatten om het eerlijke gesprek te voeren. In de avond gaan we in op de rol van zelfmanagement, zowel van jou zelf als van de werknemer.
 • Dag 3: In de middag kijken we samen met een arbeidsdeskundige en zorgprofessionals naar de ruimte die wet en regelgeving bieden. In de avond gaan we interactief in intervisie groepen in op eigen casuïstiek.
 • Dag 4: Eindpitches, waarin leren van elkaars ervaringen centraal staat.
 • Dag 5: Terugkomdag, ongeveer een half jaar na het eind van deze leergang, om nieuwe ervaringen te delen. 

Aanvullend op de lesdagen word je individueel begeleid op je gekozen vraagstuk en je ontwikkeling als professional en vitaliteit bevorderend leider. Hierbij staan we stil bij drie niveaus:

 • Micro-niveau: werknemer als werknemer, patiënt en mens. Hoe kun je als goed werkgever het eerlijke gesprek voeren? Wat is de rol van zelfmanagement, voor de werknemer?
 • Meso-niveau: rol van vitaliteit bevorderend leiderschap bij complex, langdurig of frequent verzuim. Wat is de rol van zelfmanagement, voor jou als werkgever?
 • Macro-niveau: Welke wettelijke kaders zijn er wat betreft complex, langdurig of frequent verzuim, en hoe is er binnen deze wet en regelgeving ‘te dansen’?

Verdere informatie

StudiekostenVraag het STAP-budget aan!

Schrijf je je in voor de post-hbo Vitaal Leiderschap bij Verzuim? Dan kun je een STAP-budget van maximaal €1.000,- aanvragen. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Het is een subsidie van de overheid waarmee je je kunt blijven ontwikkelen tijdens je loopbaan. Het STAP-budget vervangt de belastingaftrek voor scholingskosten.

31727 groep studenten tijdens hoorcollege

Wil jij je nóg verder verdiepen op het gebied van Human Resource Management? Denk dan bijvoorbeeld aan de opleidingen Strategisch HRM of Adviseur Duurzame Inzetbaarheid. Op deze overzichtspagina vind je het gehele aanbod aan (post-)hbo opleidingen en cursussen op HRM-gebied bij de HAN.

Advies nodig?

Heb je nog vragen over de post-hbo Vitaal leiderschap bij verzuim? Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan! Tijdens het gesprek bespreken we of de opleiding aansluit bij jouw verwachtingen, ambities en mogelijkheden. Het adviesgesprek plannen we op een moment dat het jou uitkomt. Bij de HAN, telefonisch of via Teams.

33919 Overlegen en samenwerken

Jouw docentKathi Künnen

Kathi Künnen is organisatiepsychologe. Zij studeerde arbeid-, organisatie- en gezondheids psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het onderwerp duurzame inzetbaarheid vormt een rode draad in haar werkzaamheden als HR professional, adviseur en onderzoeker. Gedurende haar professionele loopbaan heeft zij ook haar eigen inzetbaarheid opnieuw moeten definiëren. Deze ervaringen en haar achtergrond als adviseur en onderzoeker combineert zij nu in nieuwe vormen van advisering, zowel vanuit de rol als spreker, trainer en beleidsadviseur als in de begeleiding van individuele werknemers. Voor haar is werken een belangrijke manier om betekenisvol te zijn en te voelen in het samen leven. Dat gunt zij mensen en organisaties: een gezonde kijk op verzuim.

295387 Post-hbo Gezonde kijk op verzuim docent Kathi Kuennen 2021

Jouw docentAp Hilhorst

Ap Hilhorst is docent bij de opleiding ergotherapie van de HAN. Hij is zelf ook ergotherapeut en heeft een master Work, Health and Career afgerond aan de Universiteit van Maastricht. Ap heeft langdurig als oprichter en manager van een afdeling arbeidsrevalidatie bij een revalidatiecentrum gewerkt. In die rol heeft hij veel ervaring opgedaan op het terrein van arbeid en gezondheid en op het gebied van verzuimbegeleiding en arbeidsre-integratie. Ap deelt de stellige overtuiging dat samenwerking tussen de terreinen van arbeid en zorg bijdraagt aan effectiviteit op beide terreinen. "Verzuim kan echt effectiever worden begeleid! Word jij de professional die zijn collega’s hierin meeneemt?"

288161 Plannen in de zorg, post-hbo. Docent Ap Hilhorst 2021

Meer HR-gerelateerde opleidingen

Wil jij je nóg verder verdiepen op het gebied van Human Resource Management? Op deze overzichtspagina vind je het gehele aanbod aan (post-)hbo opleidingen en cursussen op HRM-gebied bij de HAN.

Contact

Heb je vragen over deze opleiding? Of kunnen we je helpen met het maken van een keuze? We helpen je graag verder.

Telefoons internationaal