Post-hbo Verlies en Verdriet in de Jeugdzorg

Meld je aan
Startdatum is nog niet bepaald
Meer informatie...
Adviesgesprek, brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod

Startdatum is nog niet bepaald

Ben jij werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional binnen het sociale domein? Heb je veel te maken met casussen waarbinnen verlies en verdriet een grote rol spelen? Dan is deze post-hbo cursus wellicht iets voor jou!

In het kort

  3 dagenDuur
  Heb je belangstelling voor deze cursus? Mail dan naar info.llo.amm@han.nl
  30 uur totaalStudiebelasting
  18 uurContacturen
  In aanvraagAccreditatieSKJ
  € 995,-Kosten

Voor wie

Deze cursus is voor alle professionals die werken met gezinnen, ouders, jeugdigen* en hun directe omgeving. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld:

 • (Jeugd)welzijnswerkers
 • Ouderbegeleiders
 • Maatschappelijk werkers
 • Hulpverleners

Studenten van de opleiding Intensieve Ambulante Gezinsverzorging (IAG) kunnen met deze cursus een verdieping maken op het gebied van complexe echtscheiding en samengestelde gezinnen.

*jeugdigen staat voor kinderen en jongeren

Toelating

Je bent in het bezit van een hbo-diploma en 1 jaar werkzaam binnen het sociaal domein.

Over de cursus

Hoe gaan jeugdigen om met verdriet en verlies? Hoe geef jij als professional verdriet, verlies en rouw samen met gezinnen, ouders en jeugdigen betekenis in je huidige werkzaamheden? Het kan bijvoorbeeld gaan om het uit huisplaatsen van kinderen en jeugdigen in diverse vormen van opvang en woonvormen. Deze uithuisplaatsingen kunnen van korte duur zijn of voor een langere tijd. Deze uithuisplaatsingen brengen verlies en verdriet met zich mee en soms ook opluchting voor de betrokkenen. Ouders, jeugdigen, andere familieleden en betrokkenen gaan een andere periode tegemoet waar ze met en zonder met elkaar verder gaan. Doorplaatsingen van jeugdigen in de jeugdzorg komt nog steeds voor. Sommige jeugdigen willen hun tas niet meer uitpakken, omdat ze niet weten hoe lang ze mogen blijven.  

Ook gaan we aan de slag met hoe je in gesprek gaat en blijft met jeugdigen en het contact met de ouders. Zijn de ouders in staat om het contact te onderhouden met hun zoon of dochter? Of worden zij in beslag genomen door hun eigen leven. Manu Keirse spreekt dan van 'omgaan met levend verlies’.                                                                                                                              

En dan is er het verlies en verdriet door het overlijden van een dierbare. Dit kan door verschillende oorzaken zijn. In de cursus komen de thema’s, geweld, zelfdoding en ernstige ziekte aan de orde. Rouwen over een dierbare doet ieder gezinslid op een eigen manier. Iedereen geeft een eigen betekenis aan de dood als dit zich aandient in het leven. Het gesprek voeren met ouders en jeugdigen staat centraal. Verschillende rouwmodellen komen aan de orde en de werkvormen om het gesprek aan te gaan over het verlies en het verdriet.         

De cursus wordt vanuit uitgangspunten van de systeemtheorie, de contextuele benadering en de oplossingsgerichte werkwijze uitgewerkt. Het oefenen in gespreksvoering met jeugdigen, ouders en het gezin staat centraal in deze cursus.

Voorbereiding

 • Je gaat in je organisatie op zoek naar informatie als het gaat om ‘waar in de werkwijze van jouw organisatie het werken met verlies, verdriet en rouw tot uiting komt’.
 • Je gaat op zoek naar artikelen in tijdschriften jeugdzorg of in het algemeen in de krant of via internet als het gaat over verdriet, verlies en rouw. Neem de informatie mee naar de scholingsdagen.
 • Je neemt twee casussen per lesdag mee om te oefenen.

Programma

Heb je behoefte aan het verdiepen van kennis en vaardigheden om kinderen en ouders die met verlies en verdriet te maken hebben te ondersteunen? Je volgt deze opleiding met collega’s vanuit verschillende instellingen en organisaties. Hierdoor verbreed je jouw praktijkkennis en voed je de ketensamenwerking.

Werkwijze

De opleiding is opgebouwd volgens de kenmerken van actieleren, waarbij de eigen praktijk en leervraag van de cursist centraal staat. Tijdens de lesdagen gaan we in verschillende werkvormen aan de slag. Zo werken we onder meer met casuïstiek en problematiek die je als cursist zelf inbrengt. Daarnaast wordt gewerkt met verschillende methodieken en technieken.

Resultaat

 • Vanuit verschillende perspectieven en theorieën rouw- en verliesverwerking benaderen.
 • De 4 rouwtaken hanteren in het contact met gezinsleden en in het werk als professional.
 • Het gesprek aangaan waar het gaat over verlies en verdriet in de breedste zin van het woord.
 • Een gesprek voeren met de jeugdige en het gezin om het verdriet en verlies bespreekbaar te maken met alle betrokkenen.
 • Procesmatig werken in het aangaan van contacten over verlies, verdriet en rouw.
 • (Creatieve) interventies inzetten om verlies en verdriet bespreekbaar te maken voor een brede doelgroep.
 • Diverse vragen over rouw, verlies en verdriet hanteren in het voeren van gesprekken.
 • Reflecteren op uw houding en ontwikkeling en zelf sturing geven aan verdere professionalisering.

Competenties

 • Ondersteunen van de jeugdige en het gezin bij het voeren van regie.
 • Samenwerken met de jeugdige en zijn gezin.
 • Ondersteunen bij het inzetten, versterken en verbreden van het netwerk met de jeugdige en diens omgeving.
 • Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn gezin/netwerk.
 • Regie voeren.

Diploma

Je ontvangt een bewijs van deelname bij 80% aanwezigheid.

Toelichting op de kosten

 • Exclusief aanschaf boek ‘Helpen bij verlies en verdriet’. Een gids voor het gezin en de hulpverlener. Geschreven door Manu Keirse. Uitgever Lannoo, achtste druk, 2017.
 • Inclusief (digitaal) studiemateriaal.
 • Inclusief koffie en/of thee en een heerlijke lunch.

Door wie

Projectleiding    
Marsja van Leest 

Trainers              
Trees van Hout (systeemtherapeut en docent)
Annette Sietsma (verliescounselor)

Zoek je maatwerk? Incompany- en maatwerktrajecten

HAN VDO verzorgt voor organisaties ook incompany en maatwerk opleidingen, cursussen en trainingen. De cursus Verlies en verdriet in de jeugdzorg kan ook incompany worden verzorgd. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie: 024 - 351 1083. Samen maken we een passend leertraject! 

Snel antwoord

Vragen over een post-hbo training, cursus of opleiding?
We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 9.00 tot 16.30 uur

Liever bellen?

Bellen: 024 - 351 10 83