Post-hbo Veranderkunde

eceonomie-management-recht
Meld je aan
De opleiding start een aantal keer per jaar
Meer informatie...
Brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • Stel een snelle vraag
  Aan het HAN VoorlichtingsCentrum
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod
Kom langs
Open avonden, meeloopdagen, etc.
 • 20
  Nov
  Open Avond
  Arnhem - 18:00 - 21:00 - 2019
 • 11
  Mar
  Open Avond
  Arnhem - 18:00 - 21:00 - 2020

De opleiding start op 11 oktober 2019

Wil jij sturing geven aan verandering? Volg dan de post-hbo-opleiding Veranderkunde en behaal in 9 maanden je diploma.

Post-hbo Veranderkunde

Verandertrajecten vragen om vakmanschap. Om eigentijdse veranderaars die sturing kunnen geven. Die in staat zijn een goede diagnose te stellen en een passende aanpak te ontwikkelen. Dat betekent een heldere verandervraag formuleren, het spelersveld in kaart brengen en inzicht hebben in actuele veranderstrategieën. Het betekent ook in staat zijn de verandervraag integraal te benaderen, naar het grotere geheel te kijken, vanuit meerdere perspectieven.

In het kort

  9 maandenDuur
  hbo+Niveau
  € 8850,-KostenKernopleiding & Plusprogramma €9350,-. Excl. literatuurkosten ca. €250,-

Doel

De post-hbo-opleiding Veranderkunde biedt je kennis en inzichten, maar vooral ook praktische vaardigheden én aandacht voor jou als eigentijdse veranderaar.

Voor wie

 •  Leidinggevenden, managers, interne en externe (management)adviseurs en projectleiders.
 • Profit- en non-profitsector.
 • Afgestudeerd hbo-bachelor of WO.
 • Ruime werkervaring kan een lager opleidingsniveau compenseren. Criteria zijn aantoonbare kennis, ervaring en functioneren op hbo-niveau. Dit kun je aantonen met bijvoorbeeld een uitgebreid cv en/of een 360 graden reflectie. Na het kennismakingsgesprek wordt besloten over toelating.
 • Een intakegesprek maakt deel uit van de aanmeldingsprocedure.

Een proefcollege volgen van post-hbo Veranderkunde?

Wil je weten of de studieinhoud bij je past? Kom proefstuderen! 

Er is geen omschrijving beschikbaar

Programma

De post-hbo Veranderkunde bestaat uit een kernopleiding en een optioneel plusprogramma met vier inspirerende masterclasses. De totale doorlooptijd van de opleiding bedraagt negen maanden. 

De kernopleiding begint met een kennismakingsweekend en is daarna onderverdeeld in inzichtavonden en praktijkdagen. Deze onderverdeling weerspiegelt de combinatie van leren en doen: tijdens inzichtavonden worden de verschillende veranderkundige theorieën en inzichten op een interactieve manier uit de doeken gedaan en op praktijkdagen staat de toepassing van de theorie in de praktijk centraal.

Kernopleiding

De kernopleiding is opgebouwd uit vijf samenhangende modules. Alle modules bevatten de volgende componenten, die met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken:

 • Vakkunde: verbreding en verdieping van theoretische kennis over veranderen.
 • Vakmanschap: toepassing van theorie en inzichten in de praktijk, inclusief het uitvoeren van een veranderopdracht.
 • Professionele rol: reflecteren op en bewust omgaan met houding, vaardigheden, gedrag en professionele ethiek, kortom JIJ in de rol als veranderaar.


Module 1 | Het fundament leggen
In deze module maak je kennis met jezelf, elkaar en de opleiding. Je maakt samen met een aantal medestudenten de keuze voor een veranderopdracht die jullie samen gaan uitvoeren en die als rode draad door de opleiding heen loopt.

Module 2 | Diagnose stellen
Een verandertraject start met het stellen van een goede diagnose. Je leert een diagnose te stellen door vanuit verschillende perspectieven en met verschillende brillen naar een verandervraagstuk en naar de boven- en onderstroom van een organisatie of een team te kijken.

Module 3 | Veranderen als ambacht
Hoe geef je vorm aan veranderprocessen? Deze module geeft daar antwoord op. Je leert hoe je aangrijpingspunten vindt die richting geven aan het kiezen en combineren van veranderstrategieën. Ook leer je bewust een keuze te maken voor een passende veranderstrategie.

Module 4 | Veranderkracht in de praktijk
Veranderen is handelen in de praktijk. Je leert verschillende interventies en hun werkzame bestanddelen kennen.

Module 5 | Oogsten
Om zichtbaar te maken wat de oogst is van jouw leerproces deel je, samen met je onderzoeksteam, de uitkomsten van jullie veranderopdracht. Individueel doe je een ‘proeve van bekwaamheid’, waarbij de betekenis voor jouw rol en persoonlijke ontwikkeling in de toekomst centraal staan.

Plusprogramma: Inspirerende interactieve masterclasses

Het optionele plusprogramma bestaat uit vier inspirerende, interactieve masterclasses, die inhoudelijk aansluiten op de kernopleiding en worden gegeven door meesters in verander- en organisatiekunde. De masterclasses zijn niet noodzakelijk voor de opleiding, maar geven wel extra inspiratie en verdieping op de thema’s die we behandelen. Ook andere geïnteresseerden dan de studenten kunnen deze serie of losse masterclasses volgen.

Per leergang wordt bekeken welke meesters in verander- en organisatiekunde het beste aansluiten bij de inhoud van de opleiding en de actualiteit.

Werkwijze

Veranderen leer je vooral door het te doén, te erváren. Met het geleerde aan de slag te gaan. Action Learning dus. In deze opleiding verbinden we daarom voortdurend de nieuwste inzichten, bewezen theorieën en de daadwerkelijke praktijk met elkaar. Dit doen we door veel tijd in te ruimen voor intervisie en eigen casuïstiek. Door de geleerde theorie en inzichten op de praktijkdagen toe te passen. En natuurlijk door het uitvoeren van een veranderopdracht, die als een rode draad door de opleiding loopt. Deze opdracht voer je individueel of in groepsverband uit. Deze veranderkundige opdracht wordt uitgevoerd voor een organisatie waar jij of, als je ervoor kiest in een groepsverband te werken, een van je groepsleden werkt.

Resultaat

Na het volgen van deze opleiding ben je onder meer in staat:

 • een onderzoek uit te voeren
 • een diagnose te stellen
 • bewust een keuze te maken voor een passende veranderstrategie
 • veranderkracht in de praktijk te brengen
 • tot (zelf)reflectie

Diploma

Als alle onderstaande onderdelen positief worden beoordeeld, ontvang je het diploma post-hbo Veranderkunde.

 • Actieve aanwezigheid bij de ontmoetingen: wat breng je in en welke houding neem je aan?
 • Veranderopdracht: proces, uitkomsten en advies van jullie veranderopdracht als onderzoeksgroep.
 • Persoonlijke pitch: ben je in staat om op een passende manier jouw veranderidee over te brengen?
 • Proeve van bekwaamheid: individueel inzichtelijk maken wat jouw leeropbrengst is en wat dit voor jou in de toekomst betekent.

Kosten

• € 8850,- voor de kernopleiding
• € 9350,- voor de kernopleiding & plusprogramma

Excl. literatuurkosten ca. € 250,-

Lesdata van de opleiding

• Kennismakingsweekend: vrijdagmiddag 11 oktober 2019 vanaf 12.00 uur tot zaterdagmiddag 12 oktober 2019 13.30 uur.
• Inzichtavonden: donderdagavond 18.30-21.30 uur
• Praktijkdagen: vrijdag 9.00-17.00 uur

Partners

De opleiding Veranderkunde is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Ontwikkelaarsgilde. Dit betekent dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de expertise en praktijkervaring van de partners van het Gilde, en dat dit is vertaald naar een pragmatische opleiding die aansluit op de hedendaagse praktijk. Kijk hier voor meer informatie.

Sticky notes met verschillende teksten

Nieuwsgierig?

Goed leidinggeven of een organisatie leiden vraagt aanleg en talent. Maar gedegen vakkennis dankzij de juiste opleiding draagt beslist ook bij aan een succesvolle carrière.

Er is geen omschrijving beschikbaar

Snel antwoord

Vragen over de opleiding?
Stel je vraag aan HAN Deeltijdstudies. We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 8.30 tot 17.00 uur

Liever bellen?

Bellen: 026 - 369 1300