Post-hbo Risk Management Sociale Zekerheid

meerdere mensen aan het overleggen en lachen rondom een grote grijze tafel

Risk Management Sociale Zekerheid is een opleiding van CS opleidingen die in samenwerking met de HAN wordt verzorgd. Je leert hoe je de regie voert over de forse geldstromen sociale zekerheid in organisaties en je specialiseert je tot Risk manager sociale zekerheid.

In het kort

  6 dagen + examenDuur
  400 uur in totaalStudiebelasting
  36 uurContacturen
  120 uur in totaalStage uren
  € 2.795,- ex btw KostenExamen: € 595,- ex btw

Er zijn vele geldstromen binnen de sociale zekerheid, waar in totaal miljarden in omgaan. Voor elke onderneming gaat het al snel om 25 tot 30% van de loonsom. Denk aan loondoorbetaling bij ziekte en de premies Werkhervattingskas of juist lasten die een eigenrisicodrager heeft voor de WGA en/of Ziektewet. Voor elke werkgever loont het daarom om inzicht in de verzuimkosten te hebben en een goed verzuim- en re-integratiebeleid op te stellen. Hoe weet je wat verzuim werkelijk kost en hoe kun je dat beïnvloeden? Dat leer je in de post-hbo Riskmanagement Sociale Zekerheid.

Voor wie

Deze opleiding is geschikt voor:

 • HRM- en Arboprofessionals;
 • Riskmanagers;
 • Casemanagers;
 • Verzekeraars.

Om deel te nemen aan de opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen:

Programma

Dag 1. Projectmanagement en verzuiminfrastructuur

 • Hoe pak je het bedrijfsonderzoek aan en schrijf je een paper?

Dag 2. Riskmanagement sociale zekerheid

 • Welke risicofactoren zijn er voor een organisatie en hoe kun je die vertalen naar een risicoprofiel?

Dag 3. Corporate casemanagement

 • Werkhervattingskas, eigenrisicodragerschap, nut van verzekeringen

Dag 4. Corporate casemanagement: werken met VeReFi-tools

 • Handvatten voor re-integratiebeleid
 • Leren werken met VeReFi-tools

Dag 5. Beleid maken voor een organisatie

 • Hoe neem je  iedereen mee in de ontwikkeling van beleid, zodat de acceptatie maximaal is?

Dag 6. Voorbereiding op het examen

 • Oefenen met examencasussen en leren presenteren

Examen en presentatie bedrijfsonderzoek

Het examen bestaat uit twee onderdelen: de presentatie over je bedrijfsonderzoek en een kennistoets. Het examen vindt op verschillende dagen plaats.

 • De eerste examendag geef je een korte presentatie over je onderzoek waarin je de beoordelaren overtuigt van de kwaliteit van je onderzoek en de urgentie van je aanbevelingen.
 • De tweede examendag maak je een kennistoets. Daarbij ligt de nadruk op cijfermatig inzicht en het vertalen van de cijfers in logische conclusies. In de toets komen verzuimcijfers, uitkeringen, premies, subsidies en andere financiële punten aan de orde. Zo kun je aantonen dat je grip op de geldstromen in de sociale zekerheid hebt.

Werkwijze

Je werkt in kleine interactieve groepen en kunt je eigen casussen inbrengen.

Waar en wanneer

De lesdagen duren van 9.30 tot 16.15 uur. Meer informatie over data en locatie kun je vinden op CS opleidingen onder het tabblad 'Planning'.

Partners

De post-hbo opleiding Risk Management Sociale Zekerheid wordt verzorgd door CS Opleidingen.

CS Opleidingen is specialist in trainingen op het gebied van verzuim, re-integratie en financiën. Deskundige trainers met ruime ervaring op het gebied van o.a. sociale wetgeving en financieel-juridische vraagstukken staan garant voor een gedegen, actueel en praktisch toepasbaar onderwijsprogramma. Gedurende de opleiding krijg je een gratis VeReFi studentenabonnement. VeReFi is het kennisplatform van CS Opleidingen: hier krijg je toegang tot o.a. vele praktische rekentools, voorbeeldbrieven en protocollen. Ook ontvang je de maandelijkse nieuwsbrief met actuele ontwikkelingen op het vakgebied.

Aanmelden

Aanmelden voor deze opleiding gaat via de website van CS opleidingen.
Direct contact is mogelijk via:
T 055-8435410
E secretariaat@cs-opleidingen.nl