Opleiding Post-hbo Register Casemanagement

Een persoon kijkt geconcentreerd naar een laptop en studeert in de huiskamer van de HAN

Register Casemanagement is een opleiding van CS opleidingen die in samenwerking met de HAN wordt verzorgd. Met deze opleiding leer je hoe je de regie voert tijdens het re-integratieproces van een verzuimende werknemer en de daarbij betrokken interne en externe partijen aanstuurt.

In het kort

  9 dagenDuur
  280-400 uur in totaalStudiebelasting
  120 uur in totaalStage uren
  hbo+Niveau
  € 3895 ,-Kosten ex btwExamen: € 995,- ex btw

Heb je Casemanagement Regie op Verzuim afgerond? Dan kun je binnen 1 jaar verdergaan met Post hbo Register Casemanagement.

Bij Regie op Verzuim heb je je het theoretisch kader eigen gemaakt. Bij de Post hbo Register Casemanagement leer je hoe je je kennis in de praktijk inzet: hoe pak je een (complex) verzuimdossier aan, welke scenario’s kun je kiezen en welke gevolgen hebben de verschillende scenario’s? Dit is een belangrijk inzicht, want een verkeerde keuze kan grote financiële gevolgen hebben.

Bij deze praktische opleiding ligt de nadruk meer op regie- en communicatievaardigheden dan op rekenvaardigheden. Ideaal voor wie vooral affiniteit heeft met de persoonlijke kant van het vak en de mens achter het verzuimdossier. Heb je meer interesse voor de beleidsmatige kant van verzuim, kies dan voor post-hbo Risk Management Sociale Zekerheid.

Voor wie

De opleiding post-hbo Register Casemanagement is geschikt voor:

 • HRM- en Arboprofessionals
 • Riskmanagers
 • Casemanagers
 • Verzekeraars

Om deel te nemen aan de opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen:

Programma

Dag 1.  Introductie en financiële sturing

De eerste dag starten we met een introductie over de opleiding: wat kun je van de opleiding verwachten en wat verwachten wij van jou? Ook besteden we aandacht aan de paper die je moet schrijven: hoe pak je dat aan, hoe formuleer je onderzoeksvragen en deelvragen? 
Verder staat deze dag in het teken van financiële sturing. Voor een dossier kun je vaak kiezen uit verschillende scenario’s: wel of geen interventie, wel of niet in dienst houden, wel of geen nieuw contract aanbieden, wel of geen vervroegde IVA aanvragen etc. Elk scenario heeft andere financiële gevolgen voor de betrokken partijen.

Dag 2. Procesmatige sturing: werkwijzer Poortwachter

Deze dag draait om de vraag: ‘Hoe hou je grip op het proces?’ Je ontdekt hoe je regie neemt op het dossier en welke partijen hierbij betrokken zijn. Hiervoor nemen we een aantal praktijkdossiers onder de loep. We kijken naar de ‘dossierlijn’: is alles in orde (wettelijk, beleidsmatig, operationeel)? Is er voldoende aandacht besteed aan schadelastbeheersing (voorkomen loonsanctie, bekorten verzuimduur, no-risk, regres, verzekeraars, etc.) Is er voldoende gedaan om de werknemer te re-integreren?
Uiteraard is het belangrijk dat het dossier ook de RIV-toets van het UWV doorstaat als het tot een WIA-aanvraag komt. Daarom besteden we deze dag ook veel aandacht aan de Werkwijzer Poortwachter.

Dag 3. Inhoudelijke sturing: FML en taak/functie-analyse

Om het dossier inhoudelijk te kunnen sturen, wil je als casemanager scherp in beeld krijgen welke concrete mogelijkheden de werknemer nog heeft. Hiervoor is het belangrijk de juiste vragen te kunnen stellen aan de bedrijfsarts. En ook om de taal te begrijpen die de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige gebruiken binnen de FML en het AD-rapport. Wat staat er nu eigenlijk? Wat bedoelt de arbeidsdeskundige met de taak/functie-analyse? En hoe kun je dat praktisch vertalen in passende arbeid voor de betrokken medewerker?

Dag 4. Bestuursrechtelijke sturing: bezwaar en beroep

Bent je het niet eens met een beslissing van het UWV? Dan zul je in bezwaar of beroep willen gaan. Als RCM moet je zo’n procedure kunnen voorbereiden. Hoe dat in zijn werk gaat, komt deze dag aan de orde.

Dag 5. Communicatie:  effectieve gespreksvoering

Verzuimtrajecten verlopen niet altijd even soepel. En juist op die momenten komt het er op aan. Hoe leid je een en ander communicatief in goede banen? Deze lesdag krijg je uitleg over het omgaan met conflictsituaties, weerstanden en andere lastige omstandigheden. Je mag voor deze dag zelf een praktijkcasus aanleveren, zodat je hiermee kunt oefenen met een trainingsacteur. 

Dag 6. Civielrechtelijke sturing: arbeidsrecht en jurisprudentie

Diepgaande kennis van het arbeidsrecht is essentieel binnen het werk van een casemanager. Dossiers blijven soms niet binnen de gebaande paden en dan is het aan de casemanager om het juiste pad te duiden. Denk aan het bewaken van de ketenregeling, het ontslagrecht en de berekening van de transitievergoeding. Op deze dag gaan we in op praktische problemen die je kunt tegenkomen. Wat bijvoorbeeld te doen bij ziekte en een arbeidsconflict? Of bij disfunctioneren en ziekte? Ook het opzegverbod bij ziekte wordt uitgebreid toegelicht. Daarnaast is er veel aandacht voor het aanbieden van passende arbeid is en wat te doen met het arbeidscontract na 104 weken ziekte.

Dag 7. Communicatie: presentatietechnieken en voorbereiding op het assessment

Kennis hebben is belangrijk, maar het kunnen overbrengen daarvan is minstens zo belangrijk. Niet alleen in individuele gesprekssituaties, maar ook in bijvoorbeeld presentaties voor het management van een organisatie. Daarom besteden we in deze les aandacht aan presenteren. Hoe breng je inhoudelijke kennis op een aantrekkelijke en effectieve manier over? En hoe positioneer je jezelf als professional? Je krijgt praktische tips en we doen korte oefeningen.
Een aantal weken na dag 7 sluit je je opleiding af met een assessment. Tijdens dit assessment analyseer je een complexe verzuimcasus en voer je vanuit je regierol als casemanager, een gesprek met de verzuimende medewerker, de werkgever en de bedrijfsarts. Om jezelf optimaal voor te bereiden ga je deze trainingsdag aan de slag met verschillende casussen en bijbehorende gesprekssituaties.

Dag 8 en 9 - Examen

Het examen bestaat uit twee onderdelen: een assessment en de presentatie van je paper. Het examen vindt op verschillende dagen plaats.

 • De eerste examendag staat het assessment centraal. Je krijgt een casus voorgelegd, waarover je een gesprek moet voeren. Hierbij wordt beoordeeld hoe je dit gesprek aanpakt.
 • De tweede examendag presenteer je de paper die je gemaakt hebt op basis van een dossieranalyse en beantwoord je vragen van de beoordelaars. Het accent ligt hierbij op de inhoud van je analyse

Werkwijze

Je werkt in kleine interactieve groepen en kunt je eigen casussen inbrengen. In iedere module worden theorie en praktijk met elkaar verbonden .

Waar en wanneer

Informatie over data en locatie kun je vinden op CS opleidingen  onder het tabblad 'Planning'.

Aanmelden

Aanmelden voor deze opleiding gaat via de website van CS opleidingen.
Direct contact is mogelijk via:
T 055-8435410
E secretariaat@cs-opleidingen.nl