Opleiding Post-hbo Register Casemanagement

laptop-studeren-serieus
Meld je aan
Startdatum is nog niet bepaald
 • Meld je vast aan
 • Meer informatie...
  Brochure, helpdesk
  • Stel een snelle vraag
   Aan het HAN VoorlichtingsCentrum

  De startdatum is nog niet bepaald

  Heb je Casemanagement Regie op Verzuim afgerond? Dan kun je binnen 1 jaar verdergaan met Post hbo Register Casemanagement. Met deze opleiding leer je hoe je de regie voert tijdens het re-integratieproces van een verzuimende werknemer en de daarbij betrokken interne en externe partijen aanstuurt.

  Heb je Casemanagement Regie op Verzuim afgerond? Dan kun je binnen 1 jaar verdergaan met Post hbo Register Casemanagement. Met deze opleiding leer je hoe je de regie voert tijdens het re-integratieproces van een verzuimende werknemer en de daarbij betrokken interne en externe partijen aanstuurt.

  In het kort

   9 dagenDuur
   280-400 uur in totaalStudiebelasting
   120 uur in totaalStage uren
   hbo+Niveau
   € 2425 ,-KostenExclusief: btw en examenkosten à € 795,-. Herkansing per onderdeel: € 295,-.

  Bij Regie op Verzuim heb je je het theoretisch kader eigen gemaakt. Bij de Post hbo Register Casemanagement leer je hoe je je kennis in de praktijk inzet: hoe pak je een (complex) verzuimdossier aan, welke scenario’s kun je kiezen en welke gevolgen hebben de verschillende scenario’s? Dit is een belangrijk inzicht, want een verkeerde keuze kan grote financiële gevolgen hebben.

  Bij deze praktische opleiding ligt de nadruk meer op regie- en communicatievaardigheden dan op rekenvaardigheden. Ideaal voor wie vooral affiniteit heeft met de persoonlijke kant van het vak en de mens achter het verzuimdossier. Heb je meer interesse voor de beleidsmatige kant van verzuim, kies dan voor post-hbo Risk Management Sociale Zekerheid.

  Voor wie

  De opleiding post-hbo Register Casemanagement is geschikt voor:

  • HRM- en Arboprofessionals
  • Riskmanagers
  • Casemanagers
  • Verzekeraars

  Om deel te nemen aan de opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen:

  Programma

  Dag 1 - Dossiervorming

  • Hoe krijg je inzicht en sturing op een dossier en welke partijen zijn betrokken? Hoe neem  je zelf regie om te sturen op snelle werkhervatting en voorkom je dat verzuimsituaties vastlopen? 
  Dag 2 - Financiën, verzekeringen en VeReFi-tools
  • Je leert een doorrekening te maken van de kosten van een zieke werknemer voor de werkgever, of dit nu een flex-werknemer is of een werknemer met een vast dienstverband. 
  • Je leert de financiële belangen van samenwerkingspartners te herkennen en krijgt daarmee inzicht in de bronnen om interventies te financieren.
  • Je leert met behulp van de VeReFi-tools hoe je o.a. eenvoudig een inkomensoverzicht voor een werknemer maakt. 
  Dag 3 - Werkwijzer Poortwachter/conflicthantering
  • Je krijgt inzicht in de Werkwijzer Poortwachter, zodat je weet hoe het UWV het re-integratieverslag beoordeelt
  • We besteden aandacht aan een belangrijke reden voor verzuim: een conflict tussen werkgever en werknemer.

  Dag 4 - Bezwaar en beroep

  • Uitleg over de proceduregang bij bezwaar en beroep. Je  gaat ook zelf aan de slag om de stappen in voorbeelden toe te passen.
  Dag 5 - Communicatie: effectieve gespreksvoering
  • Oefenen van gesprekssituaties aan de hand van complexe verzuimcasussen
  Dag 6 - Juridisch casemanagement op dossierniveau
  • Ontdek aan de hand van jurisprudentie en voorbeelden hoe de wet in verschillende situaties wordt toegepast en welke overwegingen rechters hanteren.

  Dag 7 - Communicatie: presentatietechnieken en voorbereiding op het assessment

  • Hoe geef je een goede presentatie over inhoudelijke zaken en hoe positioneer je jezelf als professional?
  • Oefenen van gesprekssituaties aan de hand van complexe verzuimcasussen, als voorbereiding op het assessment.

  Dag 8 en 9 - Examen
  Het examen bestaat uit twee onderdelen: een assessment en de presentatie van je paper. Het examen vindt op verschillende dagen plaats.

  • De eerste examendag staat het assessment centraal. Je krijgt een casus voorgelegd, waarover je een gesprek moet voeren. Hierbij wordt beoordeeld hoe je dit gesprek aanpakt.
  • De tweede examendag presenteer je de paper die je gemaakt hebt op basis van een dossieranalyse en beantwoord je vragen van de beoordelaars. Het accent ligt hierbij op de inhoud van je analyse

  Werkwijze

  Je werkt in kleine interactieve groepen en kunt je eigen casussen inbrengen. In iedere module worden theorie en praktijk met elkaar verbonden .

  Waar en wanneer

  Informatie over data en locatie kun je vinden op CS opleidingen  onder het tabblad 'Planning'.

  Aanmelden

  Aanmelden voor deze opleiding gaat via de website van CS opleidingen.
  Direct contact is mogelijk via:
  T 055-8435410
  E secretariaat@cs-opleidingen.nl