Post-hbo Risk Management Sociale Zekerheid

Heb je Casemanagement Regie op Verzuim afgerond? Dan kun je binnen 1 jaar verdergaan met post-hbo Risk Management Sociale Zekerheid. Met deze opleiding leer je hoe je de regie voert over de forse geldstromen sociale zekerheid in organisaties en specialiseer je je tot Risk manager sociale zekerheid.

In het kort

  9 dagenDuur
  335 uur in totaalStudiebelasting
  49 uurContacturen
  120 uur in totaalStage uren
  hbo+Niveau

Voor wie

De post-hbo Risk Management Sociale Zekerheid is geschikt voor wie als casemanager vooral op organisatieniveau beleidsmatig actief wil zijn. Een opleiding waarbij beduidend meer beroep op rekenvaardigheden wordt gedaan dan bij de operationele variant van deze opleiding: post-hbo Register Casemanagement.

Deze opleiding is geschikt voor:

 • HRM- en Arboprofessionals
 • Riskmanagers
 • Casemanagers
 • Verzekeraars

Om deel te nemen aan de opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen:

Programma

Dag 1 - Projectmanagement en verzuiminfrastructuur

 • Gedurende de opleiding maak je een paper naar aanleiding van een onderzoek naar de verzuiminfrastructuur van een bedrijf. Hoe pak je dit aan?

Dag 2 - Riskmanagement sociale zekerheid

 • Inzicht in zowel de ‘harde’ risicofactoren als de ‘zachte’ risicofactoren voor verzuim

Dag 3 - Werkhervattingskas, Eigenrisicodragerschap ZW/WGA, financieel casemanagement

 • Hoe controleer je of de beschikking Werkhervattingskas correct is?
 • Wat zijn de gevolgen als een bedrijf eigenrisicodrager ZW/WGA wordt? Of juist teruggaat naar het UWV?
 • Hoe kun je met de VeReFi-tools beter inzicht krijgen in de geldstromen sociale zekerheid?

Dag 4 - Actuariële grondslagen: meetbare en niet-meetbare risico’s

 • Aan bod komen o.a. herstelkansen, voorzieningen en het belang van re-integratie. 

Dag 5 - Beleid maken voor een organisatie

 • Welke onderdelen heeft een beleidscyclus?
 • Hoe neem je  iedereen mee in de ontwikkeling van beleid, zodat de acceptatie maximaal is?

Dag 6 - Juridisch casemanagement op organisatieniveau

 • Ontdek aan de hand van jurisprudentie en voorbeelden hoe de wet in verschillende situaties wordt toegepast en welke overwegingen rechters hanteren.

Dag 7 - Voorbereiding op het examen

 • Oefen met een financiële en een actualiteitencasus
 • Oefenen met het geven van een presentatie

Dag 8 en 9 - Examen en presentatie bedrijfsonderzoek
Het examen bestaat uit twee onderdelen: de presentatie van je paper en een theoretische toets. Het examen vindt op verschillende dagen plaats.

 • De eerste examendag presenteer je de paper die je gemaakt hebt op basis van een bedrijfsonderzoek en beantwoord je vragen van de beoordelaars. Het accent ligt hierbij op de inhoud van je analyse.
 • De tweede examendag maak je een theorie-examen van tweemaal 90 minuten, bestaande uit een financiële casus en een combinatiecasus van jurisprudentie, proces en actualiteiten

Werkwijze

Je werkt in kleine interactieve groepen en kunt je eigen casussen inbrengen. In iedere module worden theorie en praktijk met elkaar verbonden .

Waar en wanneer

Informatie over data en locatie kun je vinden op CS opleidingen onder het tabblad 'Planning'.

Aanmelden

Aanmelden voor deze opleiding gaat via de website van CS opleidingen.
Direct contact is mogelijk via:
T 055-8435410
E secretariaat@cs-opleidingen.nl