Post-hbo Risk Management Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid

Risk Management Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid is een opleiding van CS opleidingen die in samenwerking met de HAN wordt verzorgd. Je leert hoe je de regie voert over de forse geldstromen sociale zekerheid in organisaties en je specialiseert je tot Risk manager sociale zekerheid.

In het kort

  7 dagen + examenDuur
  400 uur in totaalStudiebelasting
  42 uurContacturen
  120 uur in totaalStage uren
  € 3.195,- ex btw KostenExamen: € 495,- ex btw

Heb je Casemanagement Regie op Verzuim afgerond? Dan kun je binnen 1 jaar verdergaan met post-hbo Risk Management Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid.
De opleiding Riskmanagement Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid is geschikt voor wie als casemanager meer op organisatieniveau beleidsmatig actief wil zijn. Je leert te onderkennen met welke risico’s de organisatie te maken heeft op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid en hoe je hier sturing op kunt nemen. Het vraagstuk van duurzame inzetbaarheid loopt daar als rode draad doorheen. Het programma is opgebouwd vanuit drie invalshoeken: het analyseren van risico’s, het maken van beleid om met risico’s om te gaan en de vertaling van het beleid naar de praktijk.

Voor wie

Deze opleiding is geschikt voor:

 • HRM- en Arboprofessionals;
 • Riskmanagers;
 • Casemanagers;
 • Verzekeraars.

Om deel te nemen aan de opleiding gelden de volgende vooropleidingseisen:

Programma

Dag 1. Wettelijk kader/ Duurzame inzetbaarheid in de juiste context

 • Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt
 • Modellen rond duurzame inzetbaarheid

Dag 2. De factor mens/ De factor organisatie en leiderschap

 • Samenhang tussen vitaliteit, gezond werken en eigenaarschap
 • Belang van management en bedrijfscultuur

Dag 3. Riskmanagement sociale zekerheid

 • Welke risicofactoren zijn er voor een organisatie en hoe kun je die vertalen naar een risicoprofiel?

Dag 4. Corporate casemanagement: kosten en baten

 • Werkhervattingskas, eigenrisicodragerschap, nut van verzekeringen

Dag 5. Beleid maken voor een organisatie

 • Hoe neem je  iedereen mee in de ontwikkeling van beleid, zodat de acceptatie maximaal is?

Dag 6. Kosten en baten rond inzetbaarheid/ Praktische invulling van inzetbaarheidsbeleid

 • Hoe meet je de opbrengst van investeringen in inzetbaarheid?
 • Hoe vertaal je beleid naar praktijk?

Dag 7. Managementgame

 • Aan de hand van een managementgame maak je het hele adviestraject van begin tot eind mee.

Examen en presentatie bedrijfsonderzoek

Na dag 4 maak je een kennistoets met open vragen waarin je theoretische kennis wordt getoetst. Daarbij ligt de nadruk op cijfermatig inzicht en het vertalen van cijfers in logische conclusies.

Gedurende de opleiding doe je een bedrijfsonderzoek bij je eigen werkgever of een andere organisatie. Je neemt de geldstromen binnen de organisatie onder de loep, bestudeert alle relevante elementen en krijgt zo in beeld wat goed en wat minder goed gaat. Je sluit de opleiding af met een korte presentatie van je onderzoek waarin je de beoordelaren overtuigt van de kwaliteit van je onderzoek en de urgentie van je aanbevelingen.

Werkwijze

Je werkt in kleine interactieve groepen en kunt je eigen casussen inbrengen. In iedere module worden theorie en praktijk met elkaar verbonden. 

Waar en wanneer

De lesdagen duren van 9.30 tot 16.15 uur. Meer informatie over data en locatie kun je vinden op CS opleidingen onder het tabblad 'Planning'.

Partners

De opleiding Risk Management Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid wordt verzorgd door CS Opleidingen.

CS Opleidingen is specialist in trainingen op het gebied van verzuim, re-integratie en financiën. Deskundige trainers met ruime ervaring op het gebied van o.a. sociale wetgeving en financieel-juridische vraagstukken staan garant voor een gedegen, actueel en praktisch toepasbaar onderwijsprogramma. Gedurende de opleiding krijg je een gratis VeReFi studentenabonnement. VeReFi is het kennisplatform van CS Opleidingen: hier krijg je toegang tot o.a. vele praktische rekentools, voorbeeldbrieven en protocollen. Ook ontvang je de maandelijkse nieuwsbrief met actuele ontwikkelingen op het vakgebied.

Aanmelden

Aanmelden voor deze opleiding gaat via de website van CS opleidingen.
Direct contact is mogelijk via:
T 055-8435410
E secretariaat@cs-opleidingen.nl