Post-hbo-opleiding Register Arbeidsdeskundige

Als arbeidsdeskundige beoordeel je zieke of arbeidsongeschikte werknemers op hun belastbaarheid in relatie tot hun inkomen. Hiervoor doe je onderzoek en overleg je met de bedrijfsarts, de werkgever en de werknemer zelf.

In het kort

  22 lesdagenDuur
  10 dagenStage
  790 uur in totaalStudiebelasting
  € 8.795,-Kostenexclusief btw, of € 8.895 vrij van btw (inclusief eenmaal het landelijk assessment).
  hbo+Niveau

Wat zijn de mogelijkheden om terug te keren in het eigen werk? Welke aanpassingen zijn nodig? Moet er gezocht worden naar ander passend werk? Als arbeidsdeskundige zorg je voor een oplossing op maat, zodat de werknemer zo snel en goed mogelijk kan terugkeren in het arbeidsproces. Ook is er aandacht voor de financiële doorvertaling van het AD-werk: wat zijn de financiële effecten van wel of geen werk voor zowel werknemer, werkgever en verzekeraar? Zo wordt helder welke rol je als arbeidsdeskundige hebt om te komen tot schadelastbeheersing voor alle partijen.

De post hbo-opleiding Register Arbeidsdeskundige is een praktijkgerichte opleiding die volledig voldoet aan het verplichte curriculum CADO+. 

Uniek: gratis opleiding tot Loonwaarde Expert
Uniek is dat je tijdens je opleiding gratis kunt deelnemen aan de driedaagse opleiding Loonwaarde Expert, in samenwerking met Dariuz. Loonwaardemetingen zijn een onmisbaar instrument om grip te krijgen op (dis)functioneren, de WIA-prognose te onderbouwen en duidelijke keuzes te maken bij re-integratie. Daarom bieden wij je de gelegenheid te leren zelf loonwaardemetingen te doen. Zo kun je een gedegen advies geven over de ontwikkeling van de werknemer en de duurzaamheid van een plaatsing.

Voor wie

Voor deze opleiding is een volwaardig hbo-diploma vereist. Dit is belangrijk voor je inschrijving bij de beroepsvereniging SRA en certificering. Ook heb je minimaal twee jaar werkervaring en een opdrachtgever bij wie je praktijkopdrachten kunt uitvoeren.

Programma

De opleiding is opgebouwd uit vier modules. De modules bestaan uit verschillende lesdagen. De volgorde van de lesdagen wordt zoveel mogelijk bepaald door het (werk)proces dat de arbeidsdeskundige doorloopt. Daarnaast loop je minimaal tien dagen mee met een gediplomeerd Arbeidsdeskundige.

1. Wet- en regelgeving
Als arbeidsdeskundige moet je kennis hebben van de relevante wetgeving op het gebied van sociale zekerheid. Je bent op de hoogte van subsidies, no risk en premiekortingen en kunt deze ook aanvragen. Je krijgt inzicht in de financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgever en werknemer. Ook verkrijg je basiskennis van de arbeidsrechtelijk aspecten bij re-organisaties, verzuim en ontslag, zodat je werkgever en werknemer kunt adviseren.

Module 1 wordt afgesloten met een schriftelijk examen: een kennistoets over de behandelde thema’s.

2. Medische aspecten en functionele mogelijkheden
Je verwerft kennis op het gebied van psychische en fysieke problematiek en de gevolgen voor arbeid. Je krijgt inzicht in de begrippen werklast, werkbelasting en werkdruk. Ook krijg je zicht op werkgerelateerde stoornissen, aandachtspunten bij re-integratie en de functionele mogelijkheden van mensen met autisme. Deze module wordt afgesloten met een eindopdracht.

3. Belasting-belastbaarheid
Deze module raakt het inhoudelijke hart van het werk van een arbeidsdeskundige.  We besteden onder meer aandacht aan:

 • het zelfstandig kunnen maken van een taak-functie analyse;
 • de Functionele mogelijkhedenlijst (opgesteld door de bedrijfsarts) en hoe deze te vertalen is naar een goede AD-rapportage;
 • de vaststelling van loonwaarden bij re-integratie en de belangen die werkgevers, werknemers daarbij hebben;
 • het Claimbeoordelings-en Borgingssysteem (CBBS): hoe werkt het systeem en hoe bepaalt het bijvoorbeeld de restverdiencapaciteit?;
 • ergonomie.

​Module 3 wordt afgesloten met een presentatie van een door jou uit te voeren AD-onderzoek.

4. Regie- en adviesvaardigheden
Naast inhoudelijke expertise heb je ook de vaardigheden nodig om gesprekken te voeren, verslaglegging volgens protocol te maken en het advies over te brengen zodat alle partijen er verder mee kunnen. Inzicht in communicatiestijlen maakt duidelijk waar wederzijds weerstand ontstaat en hoe daarmee omgegaan kan worden.

Naast aandacht aan communicatieve vaardigheden, besteden we in deze module ook aandacht aan systeemleer. Je leert de werkplek van een medewerker binnen de organisatie op de juiste wijze te positioneren en alternatieve werkplekken en mogelijkheden te herkennen. Ook hoort bij deze module een dag voorbereiding op het landelijk assessment.

Module 4 wordt afgesloten met de presentatie van een door jou geschreven AD-rapportage en een eindgesprek.

Resultaat

Als je alle 4 toetsingsmomenten met een voldoende hebt afgesloten, heb je het diploma Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige behaald.

Werkwijze

De opleiding is opgebouwd uit vier modules en duurt ongeveer een jaar. Iedere module wordt afgesloten met een praktijktoets. Dit kan een presentatie zijn, een paper, een arbeidsdeskundige rapportage etc. Daarnaast loop je minimaal tien dagen mee met een gediplomeerd Arbeidsdeskundige. 

AVA
Wil je je laten certificeren als arbeidsdeskundige door de NVvA, dan is ook het landelijk assessment verplicht. Dit assessment wordt verzorgd door het Examenadviesbureau. In onze prijs is één keer deelname aan het landelijk assessment inbegrepen. 

Partner

Deze opleiding is opgezet door CS Opleidingen in samenwerking met de HAN. Het is een van de drie enige erkende postbacheloropleidingen op dit gebied in Nederland. De opleiding is geaccrediteerd door Hobéon SKO en het CPION. Het lesprogramma is ontwikkeld aan de hand van de nieuwste CADO-eindtermen, zodat de allerhoogste kwaliteit gegarandeerd is.

Waar en wanneer

Informatie over data en locatie kun je vinden op CS opleidingenen onder het tabblad 'Planning'.

Aanmelden

Aanmelden voor deze opleiding gaat via de website van CS opleidingen.
Direct contact is mogelijk via:
T 088 203 2700
E secretariaat@cs-opleidingen.nl