Expert jonge kind (Post-hbo)

juf leest voor
Meld je aan
De opleiding start een aantal keer per jaar
Meer informatie...
Brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • Stel een snelle vraag
  Aan het HAN VoorlichtingsCentrum
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod

De opleiding start op 4 februari 2020

Je wilt je kennis en vaardigheden voor het onderwijs aan jonge kinderen onderbouwen en vergroten. Je wilt opbrengstgericht werken op een manier die past bij jonge kinderen waardoor de kwaliteit van jouw onderwijs een krachtige impuls krijgt.

In het kort

  1 jaarDuur
  350 uur in totaalStudiebelasting
  48 uurContacturen
  € 2495,-Kosten
  hbo+Niveau

Opbrengst

 

Je bent in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind. Het kind, ouders en collega’s worden hierbij gezien als ‘learning partners’. Je kent de ontwikkelingslijnen en weet hoe de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren en te registreren in het leerlingvolgsysteem van de school. Op grond van de signalering ben je in staat groepsoverzichten en groepsplannen te maken, met oog voor de eigen pedagogisch-didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een lerend netwerk leer je hoe je binnen je team kennisoverdracht en verandertrajecten kunt realiseren.

 

Voor wie

De opleiding is speciaal bedoeld voor leerkrachten van groep 1 en 2 en pedagogisch medewerkers met een relevante hbo-opleiding.

Programma

De opleiding bestaat uit een algemeen deel en een specifiek deel. Alle studenten volgen het algemene deel. Op grond van jouw eigen leervragen kies je twee van de vier aangeboden inhoudelijke blokken die je binnen leerteams en in de praktijk uitwerkt.

Doelstellingen
De doelstellingen van de post hbo-opleiding tot Expert jonge kind zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind. De doelstellingen worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen:

 • Visies op onderwijs aan het jonge kind
 • Observatie en signaleringssystemen en –technieken in relatie tot de leerlijnen
 • Specifieke pedagogisch/didactische benadering van het jonge kind
 • Leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind
 • Passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en –plannen in relatie tot de pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind)

Vier thema's
Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Elk leerteam kiest één van de volgende thema’s voor onderzoek en verdieping:

 • Sociale media en kleuters
 • Creativiteit/muziek
 • Bewegingsactiviteiten/sensomotorische ontwikkeling
 • Wereldoriëntatie

De uitkomsten van de onderzoeken integreer je direct in het onderwijsaanbod op het gebied van taal en rekenen. In leerteams presenteer je de eindresultaten van het onderzoek/de verdieping aan elkaar.

Registratie
De opleiding is geregistreerd bij Registerleraar.nl en de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en je wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Snel antwoord

Vragen over de Pabo?
Stel je vraag aan HAN Pabo Academie. We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 9.00 tot 16.30 uur

Liever bellen of appen?