Post-hbo De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein (incompany)

Meld je aan
Startdatum is nog niet bepaald
Meer informatie...
Adviesgesprek, brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder

Startdatum is nog niet bepaald

We leven in een zich snel ontwikkelende maatschappij waarbij het ‘zorgen voor’ steeds meer wordt vervangen door een ‘zorgen dat’ (participatiemaatschappij). Dit betekent voor klantmanagers, consulenten, adviseurs werkgeverspunt en job coaches dat aan hen aanvullende competenties worden gevraagd.

Belangstelling voor het traject?

Het is niet mogelijk om je in te schrijven voor 'De effectieve Klantmanager Sociaal Domein', maar neem contact met ons op via info.llo.amm@han.nl dan kijken we samen naar de mogelijkheden.
 

De effectieve Klantmanager Sociaal Domein

We leven in een zich snel ontwikkelende maatschappij waarbij het ‘zorgen voor’ steeds meer wordt vervangen door een ‘zorgen dat’ (participatiemaatschappij). Dit betekent voor klantmanagers,   consulenten, adviseurs werkgeverspunt en job coaches dat aan hen aanvullende competenties worden gevraagd.

Partner

De opleiding is een samenwerkingsproduct van de Heijting Weerts Groep  en HAN VDO en wordt alleen incompany gegeven. 

In het kort

  15 dagenDuur
  551 uur in totaalStudiebelasting
  151,5 uurContacturen
  JaAccreditatieSPHBO (CPION), 476,5 punten (SKJ, opleidingstraject) In aanvraag: V&V
  € 6.500,-Kostenop basis van offerte, richtprijs € 6.500 per deelnemer

Geregistreerd bij Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland

Volg de opleiding De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein

De opleiding De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein is een integraal leertraject, met als doel de scholing van vakvolwassen professionals die werken in het Sociaal Domein. De opleiding kent de volgende uitstroomprofielen:

 1. De Effectieve Klantmanager Participatie, voor participatiecoaches en accountmanagers
 2. De Effectieve Klantmanager Participatie Statushouders, voor participatiecoaches en accountmanagers die werken met statushouders
 3. De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein, voor inter- en intragemeentelijk samenwerkende professionals
 4. De Effectieve Professional Sociaal Domein inclusief professionals ketenpartners, voor professionals van gemeente en ketenpartners

Op 23 juni 2017 heeft het CPION deze post bachelor opleiding ‘De Effectieve klantmanager Sociaal Domein’ gecertificeerd. De opleiding is samen met de Heijting Weerts Groep en de gemeenten Zwolle en Maastricht ontwikkeld. Bij succes kan direct ingeschreven worden bij de master opleiding 'Social Work’ van de HAN.

Consulenten en adviseurs hebben de opdracht steeds meer samenwerking te zoeken met bedrijven, instellingen en externe experts om uitkeringsgerechtigde burgers te faciliteren tot zelfredzame duurzame burgers. Met de opleiding De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein ontwikkel je de competenties die nodig zijn om burgers te activeren en dat in samenwerking te doen met andere experts.

 

Voor wie

 • De opleiding is voor consulenten van verschillende specialisaties die individueel of groepen cliënten activeren.
 • Beroepsgroepen: Klantmanagers; participatiecoaches, jobcoaches, adviseurs, consulenten Wmo, onderwijs/leerplicht en ketenpartners thuiszorg, GGZ, welzijnswerk, jeugdzorg en woningcorporaties
 • Je bent in het bezit van een hbo-diploma. Indien je in het bezit bent van een diploma mbo-4 en je hebt daarnaast 4 jaar werkervaring, ben je toelaatbaar bij een positieve uitslag van een assessment(gesprek).

Lees meer over de leergang De Effectieve Klantmanager Sociaal Domein op de website van Heijting Weerts Groep.

Programma

De opzet van de leergang bestaat uit vier onderdelen:

 • Webinars gegeven door experts uit het Sociaal Domein
 • Trainingen in methodisch en activerend werken
 • Praktijkwerk met intervisie gedurende 12 weken
 • Paper over een onderwerp uit de eigen werkomgeving; je wordt begeleid bij het schrijfproces

Onderwerpen

 • Sociale innovatie
 • Context en burger
 • Transitie Sociaal Domein
 • Methodisch en activerend werken
 • Kennis van specialisaties Sociaal Domein
 • Life long learning
 • Beroepsontwikkeling en registratie
 • Studeren aan de Master Social Work

Competenties

De scholing levert de volgende competenties.

 • Zelfstandigheid contact leggen en onderhouden en indien nodig doorverwijzen
 • In kaart brengen van het functioneren van de burger en het sociale netwerk en signaleren van bijzonderheden.
 • Toelichten eigen taaken die van de gemeentelijke dienstverlening alsmede de gang van zaken binnen de hilpverlenging
 • Observeren en samenvatten van het (groeps)gedrag en het ontwikkelproces
 • Vaststellen welke handelingen als antwoord het meest aansluiten en dit bespreken
 • Wederzijdse verwachtingen bespreken en op elkaar afstemmen
 • Benaderen van relevante personen in systeem van de burger (systeemgerichte context)

Werkwijze

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 7 modules voorzien van colleges met discussie middels verschillende werkvormen
 • intervisie
 • het schrijven van een paper onder begeleiding
 • het praktijkleerplan beoordeeld door assessor over theorie en praktijk
 • praktijgedeelte met begeleiding van  burgers uit eigen werkomgeving

De opbouw van de opleiding bestaat uit 3 leerlijnen:

1.  Attitude- en gedragsvorming door training

 • 7,5 dagen worden besteed aan theorie en training van gesprekstechnieken en groepsdynamische processen plus de attitude van de klantmanager/adviseur, zoals:
  • methodisch en activerend werken
  • het persoonlijk functioneren van de klantmanager in relatie tot de burger
  • adviesvaardigheden en onderhandelen
  • omgaan met groepsdynamische processen

2.  ‘State of the art’-ontwikkeling van het vakgebied

 • 4,5 dagen worden besteed aan de ‘state of the art’-ontwikkelingen van het vakgebied, zoals
  • sociale innovatie
  • sociale zekerheid: verleden, heden en toekomst
  • de regie voerende gemeente
  • integraal werken/samenwerken
  • politiek maatschappelijke ontwikkelingen
  • toekomstverkenningen op het gebied van technologie, bestuur, arbeid, zorg, de verhouding professional en de geïnformeerde burger, enzovoort
  • werken in ketens en netwerken
  • de generalistische consulent in het werken in de wijk

 3.  Leren, ontwikkelen, studeren

 • 3 dagen worden besteed aan leren, ontwikkelen en studeren, zoals
  • schrijven van een paper
  • theorie achter de praktijk
  • blended learning
  • werken met een individueel leerplan (ILP).

 

Toelating

Je bent in het bezit van een hbo-diploma. Indien je in het bezit bent van een diploma mbo-4 en daarnaast 4 jaar werkervaring hebt, ben je toelaatbaar bij een positieve uitslag van een assessment(gesprek).

Toetsing

 • 100% aanwezigheid
 • een kennistoets, het schrijven van een paper en het realiseren van de doelen van het individueel leerplan (ILP).

Resultaat

 • Certificaat indien voldaan is aan de toetsingscriteria

Adviescommissie

De opleiding heeft een adviescommissie uit het werkveld die bestaat uit directieleden en afdelingshoofden van:

 • de gemeente Amsterdam
 • de gemeente Maastricht
 • TNO
 • Hanzehogeschool Groningen

Toelichting op de kosten

 • Exclusief kosten aanschaf literatuur
 • Je betaalt voor de startdatum
 • Wil je in (max 3) termijnen betalen? Hiervoor betaal je € 100,- extra. Vermeld ‘termijnbetaling’ in het opmerkingenveld bij het aanmelden.  

Aan het woord

Cristel Franssen
Participatiecoach Regionaal Werkbedrijf Senzer 

“Beter zichtbaar binnen de organisatie”


“Ik heb geleerd om de last van de burger niet op mijn schouders te nemen. In plaats daarvan ondersteun ik om het probleem zelf op te lossen.

Een opmerking van een van de docenten is me bijgebleven: dat je als professional creatief moet kunnen omgaan met knellende omstandigheden. Het zette me aan tot nadenken over wat zelfstandig handelen is.

Ik voel me nu meer een professional. Bijvoorbeeld in discussies met de directie. Ik ga deze nu makkelijker aan en met beter onderbouwde argumenten. Hierdoor ben ik binnen de organisatie beter zichtbaar.”

 

Laptop met blauwe hoes

Sami Azizi
Regisseur sociaal beheer Servatius Wonen & Vastgoed Maastricht

“Ik las altijd al romans: nu ook vakliteratuur”


“De opleiding in een leergroep vond ik erg prettig: met consulenten van Wmo, participatiewet, jeugd, GGZ en thuiszorg.

Het mooie van zo’n brede leergroep is dat je elkaar persoonlijk en vakinhoudelijk leert kennen. We ontdekten manieren om samen te werken die de klant ten goede komen.

Ik las altijd al veel romans. Nu lees ik ook vakliteratuur: zo begrijp ik de zeer snelle maatschappelijke ontwikkelingen. De invloed daarvan op de ontwikkeling van vakmanschap en de omstandigheden van de klant.”

Detailfoto student bladert door papieren

Zoek je maatwerk?

Je kunt deze opleiding op je eigen locatie laten uitvoeren. Wij ontwikkelen ook samen met jou een leertraject op maat. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie via tel: 024 - 353 05 66.

Snel antwoord

Vragen over een post-hbo training, cursus of opleiding?
We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 9.00 tot 16.30 uur

Liever bellen?

Bellen: 024 - 35 11 040