Post-hbo Diversiteit en Meertaligheid voor Logopedisten

Meld je aan
Startdatum is nog niet bepaald
Meer informatie...
Adviesgesprek, brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod

Startdatum is nog niet bepaald

Logopedisten hebben steeds meer de uitdagingen om te werken met kinderen en volwassenen uit een etnische minderheid (en hun naasten). Dr. Antje Orgassa neemt tijdens deze training talige en culturele diversiteit in relatie tot logopedie onder de loep.

In het kort

  2 dagenDuurn.t.b.
  15 uurStudiebelasting
  12 uurContacturen3 uur zelfstudie
  In aanvraagAccreditatieADAP
  € 550,-Kosten(prijspeil 2022)

Voor wie

Logopedisten

Over de cursus

Wat is meertaligheid? Hoe divers ben ik? En hoe cultuursensitief werk ik? Logopedisten hebben steeds meer de uitdagingen om te werken met kinderen en volwassenen met de meest uiteenlopende (etnische) achtergronden. Dat meertalige ontwikkeling helemaal niet zo vanzelf gaat, is inmiddels bewezen. Zeker als er belemmerende interne en externe factoren van impact op de mens tijdens de levensloop inwerken. De cursus Diversiteit en Meertaligheid voor logopedisten speelt hierop in, is praktijkgericht en direct toepasbaar in je eigen werkomgeving.

Tijdens de training neemt trainer dr. Antje Orgassa je mee in talige en culturele diversiteit in relatie tot logopedie: daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over je werk in een diagnostisch centrum, de particuliere praktijk of het speciaal onderwijs. In de training staan de meertalige mens en zijn naasten centraal: Waar komen ze vandaan? Wat hebben ze meegemaakt? Wat weten we over hun taalontwikkeling en hun taalvaardigheid gedurende de levensloop (en wat niet)? Hoe kunnen we als logopedisten samen met andere professionals en ouders onze cliënten het beste ondersteunen? Deze vragen worden aan de hand van actuele bevindingen besproken. Het doel van deze tweedaagse training is samen enerzijds kritisch te reflecteren over wetenschappelijke bevindingen. En anderzijds ons bewustzijn van cultuursensitief handelen aan te scherpen, omdat deze onmisbaar zijn in het werk met meertalig-diverse groepen.

Wat ga je doen?

Algemene inleiding in ‘diversiteit’: meertaligheid en cultuursensitief werken en de bijhorende competenties. Na trainingsdag 1 ken je:

 • De belangrijkste factoren van impact op de (meer)talige levensloop.
 • De neurologische manifestatie van meertaligheid in de hersenen.
 • 'Mile stones' bij meertalige ontwikkeling en weet je deze ook kritisch te belichten omdat generaliseren bij meertaligheid nagenoeg onmogelijk is.
 • Het concept translanguaging en de website ‘meertaligheid en taalstoornissen’.

Afhankelijk van je vragen gaan we in dialoog over:

 • De uitdagingen bij de diagnostiek en het behandelverloop: is er nu sprake van een stoornis, achterstand of vertraging en wat dit betekent voor de cliënt en naaste.
 • De impact van cultuur/culturen en taal/talen op het begeleidingstraject.
 • Het (taal)beleid van de organisatie waar je werkt en de mogelijkheden om meertaligheid, translanguaging en cultuursensitief werken te implementeren.
 • Wat al goed gaat in jouw organisatie en wat nog beter zou kunnen.

Dag 2
Werken met richtlijnen en tools aan de hand van (zelf ingebrachte) casuïstiek, liefst in een multidisciplinaire setting en werken aan cultuursensitieve competenties:

 • Bespreken van mogelijke rollen van deelnemende beleids-, zorg- en welzijnsdisciplines en welke rol heeft de cliënt en zijn naaste?
 • Bespreking van uitdagingen en gezamenlijk bedenken van oplossingen in het interventie/-begeleidingsproces.
 • De power van taal en cultuur op interactie: Het belang van cultuursensitieve competenties.
 • Voorwaarden aan ouderbegeleiding en ouderbetrokkenheid.
 • Kritische discussie over: Ligt het echt wel allemaal aan de meertaligheid, taalachterstand en taalstimulering?

Competenties

Ervaringen uitwisselen en versterken van de beroepsrollen (CanMeds):

 • Kernrol logopedist en rol van Professional: methodisch handelend deskundigheid verdiepen en uitbreiden om aan effectieve en efficiënte logopedische zorg en dienstverlening bij te dragen.
 • Rol van Samenwerker en Communicator: effectief en cultuursensitief samenwerken en communiceren met alle relevante betrokken instanties om veilige zorg van hoge kwaliteit te leveren gericht op de cliënt en zijn/ haar omgeving.
 • Gezondheidscoach: stimuleren bewustzijn en verantwoordelijk bij zowel individuen als groepen voor de eigen gezondheidssituatie ten behoeve van sociale participatie en daar waar nodig relevante instanties in het proces betrekken.

Toelating

Je hebt een bacheloropleiding Logopedie afgerond.

Resultaat

Je ontvangt een bewijs van deelname bij minimaal 80% aanwezigheid.

Door wie

Trainer
Dr. Antje Orgassa

Opleiding
Dr. Antje Orgassa heeft logopedie en toegepaste taalwetenschappen gestudeerd.

Werkervaring
Ze is werkzaam als docent-onderzoeker bij de opleiding logopedie bij de HAN en werkt als onderzoeker bij het lectoraat levensloopbegeleiding met autisme. Ze doceert regelmatig op diverse logopedische en taalkundige opleidingen de vakken rondom talige en culturele diversiteit (Radboud Universiteit, Hogeschool Rotterdam, Thomas Moore Antwerpen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).

Kennis
Ze is ervaringsdeskundige ‘meertalige’ en weet wat dat betekent voor de levensloop. Bovendien is ze in 2009 gepromoveerd op het onderwerp Specifieke taalontwikkeling stoornissen bij Turks-Nederlandse kinderen. Sindsdien heeft ze niet stil gestaan. Ze kent de meeste nationale en internationale ontwikkelingen betreffende taalstoornissen bij meertalige kinderen (diagnostiek en therapie) met een minderhedenachtergrond. Ook schoolt ze zich momenteel verder in de domeinen interculturele sensitiviteit en communicatie. Deze inhouden weet ze in de vorm van interactieve colleges en workshops geanimeerd over te brengen.

Drijfveer
Taal fascineert haar!: hoe taal zich ontwikkeld, hoe en waarom een taal ‘gestoord’ kan zijn, hoe taal zich uit in communicatie en hoe cultuur en technologie ons taal- en communicatiegedrag beïnvloeden. Ze wil mensen bewust maken van de kracht van taal, cultuur en digitalisering in communicatie! Iedereen – professional of cliënt – verdient immers een goed inzicht in zijn eigen taal- en communicatiegedrag én dat van de ander voor een optimaal intermenselijk contact.

Snel antwoord

Vragen over een post-hbo training, cursus of opleiding?
We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 9.00 tot 16.30 uur

Liever bellen?

Bellen: 024 - 351 1030

Nieuwsgierig?

Je wilt werk maken van je carrière. Een stap zetten, bijvoorbeeld door je te verdiepen. Daar heb je iets voor nodig; een korte cursus, een intensieve training of een specifiek post-hbo traject.  Bij de post-hbo leertrajecten in het paramedisch domein profiteer je van actuele kennis uit de praktijk. Dit doen we door mer bedrijven en organisaties uit de regio praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Een boost voor jouw ontwikkeling!

306801 HBO studenten houden projectoverleg met laptop buiten bij de kantine van groenewoudseweg