Cultuurbegeleider

Meld je aan
De opleiding start een aantal keer per jaar
Meer informatie...
Brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • Stel een snelle vraag
  Aan het HAN VoorlichtingsCentrum
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod

De opleiding start25 november 2020

Met ingang van 1 september 2017 kan een kostendekkende subsidie voor de opleiding cultuurbegeleider worden aangevraagd via DUO! Deze post-HBO-opleiding biedt je meer inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs. 

In het kort

  1,5 jaarDuur
  420 uur in totaalStudiebelasting
  100 uurContacturen
  € 2795,-Kosten
  hbo+Niveau

Tijdens de opleiding zijn theoretische onderdelen gekoppeld aan de praktijk op je eigen school. De opleiding wordt gegeven in samenwerking met CULTUUR OOST. Het punt van kunst en cultuur in Gelderland.

7 redenen om de Post-hbo opleiding Cultuurbegeleider te volgen

Voor wie

Heb jij mogen proeven aan cultuuronderwijs met de basiscursus interne cultuurcoördinator en smaakte dat naar meer? De post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider leidt je op tot een professional die zich bezighoudt met het verhogen van de kwaliteit en de implementatie van cultuureducatie op school.

De post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider wordt uitgevoerd in samenwerking met Cultuur Oost, expert, verbinder en innovator op het gebied van cultuur in Gelderland. De opleiding is ontwikkeld in het kader van het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit en stoelt op 4 pijlers:

 1. wetenschappelijke onderbouwing van cultuureducatie
 2. creativiteitsontwikkeling
 3. verandermanagement en coaching
 4. onderzoeksvaardigheden

Je kunt de opleiding volgen als je:

 • in het bezit bent van een pabo-diploma;
 • de basiscursus interne cultuurcoördinator hebt afgerond;
 • draagvlak kunt creëren door partijen te informeren, enthousiasmeren en betrekken;
 • geïnteresseerd bent in cultuur en cultuureducatie;
 • de schoolleiding van jouw school erachter staat dat je je gaat specialiseren.

Je kunt een kostendekkende SUBSIDIE aanvragen via Duo   

Het ministerie van OCW heeft een subsidieregeling ingesteld t.b.v. deelname aan de post hbo opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. Voorwaarde is dat aanvragers de cursus interne cultuurcoördinator (icc-cursus) succesvol hebben afgerond of taken uitvoeren op het gebied van cultuureducatie. De subsidie dekt de opleidingskosten zoals cursusgeld, literatuur, 10% van de reiskosten en vervangingskosten. De subsidie kan  bij DUO in Groningen worden aangevraagd door zelfstandige leerkrachten of door de school, als men ook aanspraak wil maken op vergoeding van de vervangingskosten.

Programma

 • Je leert invulling geven aan de begrippen cultuureducatie, cultuuronderwijs en creativiteit(sontwikkeling).
 • Je schrijft een paper waarin je de verbinding maakt tussen je eigen onderwijspraktijk en theoretische concepten.
 • Je onderzoekt – op basis van systemisch transitiemanagement - welke factoren een rol spelen bij het implementeren van (veranderingen in) cultuureducatie en hoe je dit kunt begeleiden.
 • Je leert communicatieve vaardigheden om draagvlak te creëren en behouden en je leert afstemmen met diverse stakeholders.
 • Je doet veel inhoudelijke kennis op het gebied van kunst-, erfgoed- en media-educatie op.
 • Je ontwikkelt leerlijnen.
 • Je kunt de opbrengst van cultuureducatie beoordelen.
 • Je doet praktijkonderzoek gericht op kwaliteitsverbetering of innovatie van het (cultuur)onderwijs op je eigen school.

Werkwijze

De opleiding duurt anderhalf jaar en bestaat uit 5 modules en een meesterproef. In het 1e jaar zijn er 17 bijeenkomsten van 3 uur. Deze bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag in Nijmegen. In het laatste jaar is er aandacht voor onderzoeksmethoden en -vaardigheden, coaching, begeleiding en intervisie. Het laatste half jaar sluit je af met een eindpresentatie van je Meesterproef.

Meesterproef

 • onderzoeksvaardigheden, -typen, -methodieken;
 • begeleiding door assessor in de opzet en uitvoering van het onderzoek van de student.

Studiebelasting
Het aantal contacturen, inclusief begeleiding bij de Meesterproef bedraagt 100 uur. Voorbereiding en huiswerk, bezoeken en interviews kosten 120 uur, toets- en portfolio-opdrachten kosten 60 uur en voor de Meesterproef heb je nog eens 80 uur nodig.

Resultaat

Na afloop van de opleiding kun je voor je eigen school een visie op cultuureducatie formuleren en onderbouwen. Je hebt geleerd:

 • hoe je op basis van actueel wetenschappelijk onderzoek op het snijvlak van onderwijs en cultuuronderwijs en door praktische en reflectieve opdrachten inzichten kunt verwerven en hoe je deze aan je eigen schoolpraktijk kunt koppelen;
 • uitgaande van een visie een geheel aan onderwijsactiviteiten te ontwikkelen;
 • hoe je anderen kunt begeleiden en coachen bij het geven van cultuuronderwijs;
 • communicatieve en coachingsvaardigheden in te zetten om verandering te bewerkstelligen.

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je een erkend diploma van Stichting Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Daarmee word je opgenomen in het Abituriëntenregister.

Lesmateriaal

De kosten voor deze post-hbo-opleiding zijn inclusief catering, administratie en studiemateriaal en exclusief zelf aan te schaffen literatuur. 

Snel antwoord

Vragen over de Pabo?
Stel je vraag aan HAN Pabo Academie. We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 9.00 tot 16.30 uur

Liever bellen of appen?

Bellen: 024 - 353 0500