Cultuurbegeleider (Post-hbo)

Meester geeft muziekles
Meld je aan
Startdatum is nog niet bepaald
Meer informatie...
Brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • Stel een snelle vraag
  Aan het HAN VoorlichtingsCentrum
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod

Startdatum is nog niet bepaald

Met ingang van 1 september 2017 kan een kostendekkende subsidie voor de opleiding cultuurbegeleider worden aangevraagd via DUO! Deze post-HBO-opleiding biedt je meer inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs. 

In het kort

  1,5 jaarDuur
  420 uur in totaalStudiebelasting
  100 uurContacturen
  € 2450,-Kosten
  hbo+Niveau

Tijdens de opleiding zijn theoretische onderdelen gekoppeld aan de praktijk op uw eigen school. De opleiding wordt gegeven in samenwerking met CULTUURMIJ OOST.

7 redenen om de Post-hbo opleiding Cultuurbegeleider te volgen

Voor wie

Ben jij een interne cultuurcoördinator (ICC-er) die behoefte heeft aan meer inhoudelijke kennis op het gebied van cultuuronderwijs? Zou jij zelf goed cultuuronderwijs willen verzorgen op jouw school of je collega’s hierbij willen begeleiden? Wil je leren hoe je een leerlijn kunt ontwikkelen voor jouw school? Wellicht is de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider dan iets voor jou.

Om toegelaten te worden tot deze post-hbo-opleiding moet je de basisopleiding ICC succesvol hebben afgerond.

Meld je nu aan! Je kunt een kostendekkende SUBSIDIE aanvragen via Duo   

Het ministerie van OCW heeft een subsidieregeling ingesteld t.b.v. deelname aan de post hbo opleiding Cultuurbegeleider. De subsidie is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs die zich verder willen specialiseren in cultuureducatie. Voorwaarde is dat aanvragers de cursus interne cultuurcoördinator (icc-cursus) succesvol hebben afgerond of taken uitvoeren op het gebied van cultuureducatie. De subsidie dekt de opleidingskosten zoals cursusgeld, literatuur, 10% van de reiskosten en vervangingskosten. De subsidie kan  bij DUO in Groningen worden aangevraagd door zelfstandige leerkrachten of door de school, als men ook aanspraak wil maken op vergoeding van de vervangingskosten.

Programma

De opleiding tot Cultuurbegeleider bestaat uit vijf modules die elk hun eigen zwaartepunten kennen.

 1. Inhoud en samenhang cultuuronderwijs:
  - Cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorieën
  - Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden 
  - Cultuur als doel en middel: verbindingen tussen verschillende leergebieden
  - Kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordeling van extern aanbod
 2. Beleid, omgeving en randvoorwaarden:
  - Financieringsstructuur van cultuureducatie
  - Bereiken van veranderingen in uw school, vanuit rol cultuurbegeleider
  - Doelen en actoren: hoe bereikt u wat u wilt en hoe werkt u samen?
 3. Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie:
  - Wat kunnen dans, muziek, literatuur, drama, beelden, audiovisueel, media-educatie en erfgoed-educatie bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen?
  - Verbinding tussen deze disciplines onderling en overige vakken
  - Bestaande leerlijnen en methodes, samenwerkingspartners, inspiratie 
 4. Ontwikkelen van leerlijnen:
  - Culturele ontwikkelingsfases van leerlingen
  - Ontwikkelen van leerlijnen cultuureducatie
  - Beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie
 5. Implementatie en coaching van collega’s:
  - Draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie
  - Begeleiding en coaching van collega’s op het gebied van cultuureducatie 

Werkwijze

Theorie en praktijk op eigen school zijn aan elkaar gekoppeld tijdens de opleiding.

Je sluit de opleiding af met een meesterproef. Hierin komen onderzoeksvaardigheden, -typen en –methodieken aan bod. Ook is hierbij aandacht voor de begeleiding in opzet en uitvoering van het praktijkonderzoek op school. De opleiding is geregistreerd bij Registerleraar.nl en de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Na afronding ontvang je het diploma Post HBO Nederland en word je ingeschreven in het landelijk Abituriëntenregister.

Kinderen op het klimrek

Snel antwoord

Vragen over de Pabo?
Stel je vraag aan HAN Pabo Academie. We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 9.00 tot 16.30 uur

Liever bellen of appen?