Post-hbo COPD voor Diëtisten

Meld je aan
Startdatum is nog niet bepaald
Meer informatie...
Adviesgesprek, brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder

Startdatum is nog niet bepaald

Ben je diëtist en wil je patiënten met COPD optimaal begeleiden? Tijdens de post-hbo praktijkdagen COPD leer je om, aan de hand van casuïstiek (live patiënten), de diëtistische behandeling af te stemmen op de individuele patiënt.

In het kort

  2 dagenDuurVoorjaar 2024 (nieuwe lesdata volgen na de zomer). Lestijden: 9.00-17.00 uur
  21,5 uurStudiebelasting
  12,5 uurContacturen9 uur zelfstudie
  21,5 puntenAccreditatieADAP
  € 685Kosten (prijspeil 2023)

Volg de training COPD voor diëtisten (praktijkdagen)
Tijdens de training COPD voor diëtisten doe je kennis en vaardigheden op in assessment en begeleiding van patiënten met COPD. Naast uitleg anatomie en pathologie bij COPD (longarts) en vertaling van longfunctieonderzoek naar de praktijk (fysiotherapeut),  recente ontwikkelingen in de dieetinterventie bij COPD wordt uitgebreid ingegaan op andere aspecten zoals klachten, beperkingen en kwaliteit van leven. Naast het in kaart brengen van de integrale gezondheidstoestand van de patiënt bespreek je met de psycholoog het gedrag van de patiënt en het effectiever worden in het motiveren tot gedragsverandering. Samenwerking met andere disciplines (interdisciplinaire zorg) en afstemming tussen 1e, 2e en 3e lijn in de ketenzorg COPD komen uitgebreid aan bod.

Programma

Tijdens deze training zal het accent liggen op:

Integrale gezondheidstoestand & adaptatie
Naast het streven om het lichamelijk functioneren te verbeteren, is het vooral van belang klachten en beperkingen in het dagelijks leven te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.
Klachten, beperkingen en kwaliteit van leven worden niet alleen bepaald door de ernst van de lichamelijke stoornissen, maar ook (en soms vooral) door de mate waarin de patiënt zich optimaal heeft aangepast aan de lichamelijke stoornis (=adaptatie). Goede adaptatie komt tot stand door adequaat zelfmanagement gedrag (waaronder leefstijl). Daarom staat in de behandeling van de patiënt het gedrag van de patiënt zelf centraal.

Assessment
Behandeling kan alleen op de individuele patiënt worden toegesneden indien er een gedetailleerd assessment van de integrale gezondheidstoestand en de mate van adaptatie heeft plaats gevonden. Radboudumc Dekkerswald heeft een unieke manier om de integrale gezondheidstoestand te meten en te visualiseren middels een zogenoemde PatiëntenProfielKaart. Op de afdeling klinimetrie wordt het profiel van de patiënt op het gebied van klachten, beperkingen en kwaliteit van leven in kaart gebracht. Het meten van het activiteiten patroon middels een activiteiten meter (movemonitor) is hiervan een onderdeel. In een sessie met de klinisch psycholoog zal dit meetinstrument toegelicht worden en de vertaalslag gemaakt worden naar de klinische praktijk van de diëtist.

Longfunctiemetingen
Aan bod komen: de VVMI, de perifere spierkracht en de Spirometrie. De interpretatie hiervan wordt gebruikt bij het stellen van de diëtistische diagnose en de diëtistische behandeldoelen.

Casuïstiek
In de casuïstiek staan 2 'live' COPD patiënten centraal. Aan de hand van gesprekken met deze 2 patiënten en een vooraf voorbereide casus, komt zowel de theorie als praktijk uitgebreid aan bod. De cursisten zullen de metingen, zoals longfunctie; spirometrie, perifere spierkracht en VVMi bijwonen en zelf bij de “live” patiënten de (voedings)anamnese afnemen. Vervolgens gaan de cursisten aan de slag om de verkregen informatie te verwerken in een behandelplan, welke plenair wordt besproken.
Rondom de casuïstiek worden in het programma naast de anatomie en pathologie bij COPD uiteraard ook de nieuwste inzichten in een optimale dieetbehandeling bij COPD besproken. Ook de samenwerking tussen 1e, 2e en 3elijns diëtisten binnen de ketenzorg COPD krijgt hierbij extra aandacht, met medewerking van een eerstelijns diëtist uit regio Nijmegen.

Het multidisciplinair werken
Voor het optimaliseren van de diëtistische behandeling en deze te integreren in het totale behandelplan is het samenwerken met andere disciplines een pre.
Het multi- en interdisciplinair werken komt tijdens de praktijkdagen aan bod met de volgende disciplines:

 • fysiotherapeut
 • psycholoog
 • longverpleegkundige
 • bewegingstherapeut
 • longarts
 • diëtist

Tijdens een rondetafelgesprek met een deel van het multidisciplinair behandelteam wordt uitgebreid ingegaan op de onderlinge afstemming en ondersteuning van de patiënt in de totale behandeling. Ook de casuïstiek van de 'live' casuspatiënten komt hierbij aan bod. Tijdens deze sessie is er veel ruimte voor eigen inbreng, vragen en discussie.

Onderwerpen

 • Anatomie en pathologie bij COPD
 • Vertalen van longfunctie waarden, perifere spierkracht en VVMI naar de praktijk
 • Dieetinterventie bij COPD; o.a. eiwitinname rondom training
 • Afnemen (voedings) anamnese, opstellen behandelplan bij 'live'patiënten
 • Multi- en interdisciplinaire samenwerking, terugkoppeling 'live' patiënten
 • In kaart brengen integrale gezondheidstoestand van de patient
 • Meten van het activiteitenpatroon met een move monitor
 • Afstemming diëtisten eerste, tweede en derde lijn
 • Wetenschappelijke verdieping; o.a. op gebied van lichaamssamenstelling

Competenties

 • Je verantwoordt de diagnose en stelt behandeldoelen en een behandelplan op, op basis van het profiel van de patiënt, de resultaten van aanvullend onderzoek en voedingsanamnese
 • Je stemt behandeldoelen en het behandelplan af op wensen en mogelijkheden van de patient
 • Je verantwoordt de rol van de diëtist in het multi- en interdisciplinair behandelteam
 • Je stemt samenwerking af tussen 1e, 2e en 3elijns diëtisten

Voor wie

 • Je hebt een bacheloropleiding Voeding en Diëtetiek afgerond of bent in het bezit van een gelijkwaardig getuigschrift
 • Je bent bekend met de begrippen uit de begrippenlijst COPD (zie link onder het kopje 'bijlagen')
 • Je werkt of gaat werken met COPD-patiënten

Werkwijze

Relatie met praktijk
De praktijkdagen worden begeleid door 2 diëtisten van het Radboudumc Dekkerswald en deels door een diëtist uit de 1e lijn. De (para)medische verdieping wordt vormgegeven door een longarts, fysiotherapeut, diëtist en psycholoog vanuit het revalidatieteam in het Radboudumc.
Tijdens deze training staan 2 'live' COPD patiënten centraal. Professionals van de interdisciplinaire revalidatie (longarts, fysiotherapeut verpleegkundige, bewegingstherapeut, diëtist en klinisch psycholoog) zullen in een rondetafelgesprek de casuspatiënten terugkoppelen, waarbij veel ruimte is voor vragen en discussie.
Een diëtist met veel ervaring uit de 1e lijn bespreekt de samenwerking en afstemming met diëtisten uit de 1e, 2e en 3e lijn in de begeleiding van COPD patiënten.
Door het kleine aantal cursisten en de praktische opzet van de dagen is er veel tijd en ruimte voor individuele vragen en leerdoelen, waardoor het rendement voor uw dagelijkse praktijk hoog zal zijn

Toetsing

Uitwerking casuïstiek

Resultaat

Certificaat met vermelding van accreditatiepunten, gebaseerd op de totale studiebelasting: bij 80% aanwezigheid en bij minimaal een voldoende voor de toetsopdracht
Bewijs van deelname met vermelding van het aantal gevolgde contacturen (niet geaccrediteerd): bij onvoldoende aanwezigheid of een onvoldoende voor de toets

Partners

De HAN organiseert de training COPD voor diëtisten (praktijkdagen) in samenwerking met Longrevalidatie Radboudumc en Diëtistenkoepel Regio Nijmegen.

Projectgroep
Deze training is ontwikkeld door:

 • Sigrid Amstelveen-Bökkerink, Christel Elzebroek en Sonja Roelofs-Willems, diëtisten, Longrevalidatie Radboudumc
 • Mariska Klaassen, fysiotherapeut, Longrevalidatie Radboudumc 
 • Gerja van Hunen, diëtist, eigenaar BaseLine voedingsadviesburo, woordvoerder Diëtistenkoepel Regio Nijmegen
 • Richard Ellenbroek , hoofd revalidatieafdeling, Longrevalidatie Radboudumc
 • Jacqueline de Vos, Academie Paramedische Studies, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Locatie

Deze training wordt verzorgd op locatie Longrevalidatie Radboudumc, op de Reinier Postlaan 4 te Nijmegen. 

Toelichting op de kosten

 • Inclusief studiemateriaal, koffie/thee en lunch
 • Je betaalt de kosten ineens en voor de startdatum
 • Betaling in maximaal 3 termijnen is mogelijk. Hiervoor betaal je € 24 extra. 

Zoek je maatwerk? Incompany- en maatwerktrajecten

De HAN verzorgt voor organisaties ook incompany en maatwerk opleidingen, cursussen en trainingen. De cursus COPD voor diëtisten kan als incompany en als maatwerk worden gevolgd. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie: 024 - 351 1030. Samen maken we een passend leertraject!

Snel antwoord

Vragen over een post-hbo training, cursus of opleiding?
We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 9.00 tot 16.30 uur

Liever bellen?

Bellen: 024 - 351 1030

Nieuwsgierig?

Je wilt werk maken van je carrière. Een stap zetten, bijvoorbeeld door je te verdiepen. Daar heb je iets voor nodig; een korte cursus, een intensieve training of een specifiek post-hbo traject.  Bij de post-hbo leertrajecten in het paramedisch domein profiteer je van actuele kennis uit de praktijk. Dit doen we door met bedrijven en organisaties uit de regio praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Een boost voor jouw ontwikkeling!

306801 HBO studenten houden projectoverleg met laptop buiten bij de kantine van groenewoudseweg
draw-cta-title