Meld je aan voor een proefcollege van de Master Social Work

Heb jij interesse in het volgen van de Master Social Work? Schrijf je in voor een van de proeflessen bij de colleges van de huidige eerste – en tweedejaars studenten. Een proefcollege is dé manier om te ontdekken of de master aansluit bij je interesses. Of dat deze goed te combineren is met je werkplek. En waar je de komende 2 jaar rondloopt.


Praktische informatie

  • Locatie: Groenewoudseweg 1, Nijmegen;
  • Kosten: De proefcolleges zijn kosteloos bij te wonen;
  • Aanmelden: Kan via onderstaand formulier. Voor vragen kun je contact opnemen met de secretaresse van de opleiding, Sybille van Haarlem: 024 – 3530628 of sybille.vhaarlem@han.nl;
  • Data: In studiejaar 2020-2021 zijn er weer mogelijkheden om een proefcollege bij te wonen. Hieronder zie je welke proefcollege's het afgelopen jaar werden aangeboden.

 

Proefcollege's

9 december - Sociaal Werk en Democratie 09.30 - 12.30 uur
In dit gastcollege uit het 2e leerjaar staan we stil bij de opdracht van het sociaal werk in relatie tot het ‘publieke debat’ en hoe politiserend werken daartoe een middel kan zijn. In zijn Marie Kamphuis-lezing positioneert docent Marcel Spierts het sociaal werk als een democratische professional die individuele kwestie collectiviseert tot gemeenschappelijke sociale kwesties, waardoor nieuwe handelings-alternatieven kunnen ontstaan voor de betrokkenen. Tijdens dit college wordt de opdracht van het sociaal werk als democratische professional verder verkend en wordt samen met de studenten gezocht naar hun eigen rol als democratische professional.

13 januari - Sociaal Werk en Samenlevingsopbouw 13.30 - 16.30 uur
Dit gastcollege uit het 2e leerjaar heeft tot doel inzicht te verwerven in het opbouwwerk als een belangrijke stroming en werkvorm in het sociaal werk. Centraal staat het belang van 'leren in de gemeenschap' en de functie hiervan kunnen zien in een veranderd sociaal werk en een veranderende welvaarstaat. Met name gaat hierbij ook de aandacht naar de collectieve kant van het opbouwwerk, waarbij politisering centraal staat.

27 januari - Sociaal Werk en Professionalisering 09.30 - 12.30 uur
In dit gastcollege uit het 2e leerjaar bespreken we de beroepsidentiteit van de social worker. Eveneens staan we stil bij strategieën van professionalisering die van belang zijn voor de ontwikkeling van het sociaal werk en de sociaal werker. Er wordt ingegaan op actuele discussies over professionalisering van social work en de rol van diverse actoren daarin, waaronder bijvoorbeeld de beroepsvereniging maar ook aan beroepsregisters, werkgevers, gemeentes, wetenschap.

3 februari - Jeugd en sociale rechtvaardigheid 13.30 – 16.30 uur
De aandacht voor jeugd vormt een belangrijk thema in het sociaal werk. Vele praktijken in het sociaal werk zijn ontstaan vanuit een preoccupatie met jeugd. In dit college uit het 2e leerjaar gaan we in de creatie van een ‘jeugdland’ waarbinnen het sociaal werk handelt en de consequenties die dit heeft op de rol van het sociaal werk t.a.v. jongeren. In het bijzonder kaarten we de kwestie van kinderarmoede aan, als exemplarisch voor de omgang van het sociaal werk met kinderen en hun gezin.

23 maart Sociaal werk en beleidsbeïnvloeding 09.30 – 12.30 uur
In dit college uit het eerste leerjaar staat de signalerende functie van het sociaal werk centraal. In hun dagelijkse praktijk worden sociaal werkers geconfronteerd met tal van individuele kwesties waarmee cliënten te maken hebben. Een cruciale rol van het sociaal werk bestaat er uit deze individuele kwesties te collectiviseren tot sociale kwesties en die ook op de beleidsagenda te brengen. Hoe dit kan komt aan bod in dit college.

22 juni Afsluitend gezamenlijk college 13.30 – 16.30 uur
In het afsluitend college voor het 1e en 2e jaar gaan we in op de politiserende rol van het sociaal werk. Het sociaal werk heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht in de realisatie van sociale rechtvaardigheid en mensenrechten. Wat dit concreet betekent wordt verder bespreken tijdens dit slotcollege.