Dit is je studie Social Work Euregio

Volg Social Work Euregio? Dan kom je in een internationale klas te zitten met Nederlandse en Duitse studenten. 4 jaar lang leer je over de zorg in beide landen. Om goed de verschillen te ervaren, loop je veel stage. En je krijgt de kans om Duits te leren. Zo word jij een internationale professional!


Je krijgt veel verstand van zaken De opbouw van Social Work Euregio

In het 1e jaar oriënteer je je breed op alle facetten van Social Work. In het 1e jaar doe je kennis op over onder andere (ontwikkelings-)psychologie en sociologie. Ook oefen je sociale vaardigheden en loop je 2 dagen per week stage. In het 2e jaar kies je 1 van de 3 profielen: Jeugd, Zorg of Welzijn & Samenleving. Verder kies je een minor en doe je een praktijkgericht onderzoek: het afstuderen.  

Vanaf het 2e jaar stellen we eisen aan Nederlandstalige studenten. Je moet dan kunnen luisteren, lezen en spreken op B2 niveau Duits.

Je propedeuse jaar

Tijdens dit oriënterende jaar maak je kennis met verschillende doelgroepen en theorieën van sociaal werk. Ook leer je al gelijk hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Niet alleen in ons eigen land, maar ook in Duitsland.

De diepe duik

Ontdek waar je interesses liggen! Welke doelgroep vind je interessant? Kinderen of volwassenen? Mensen met een beperking? Vluchtelingen? Je doet kennis op over onder andere pedagogiek, filosofie en recht. Ook oefen je methodieken zoals gesprekstechnieken, observeren en contact maken met verschillende doelgroepen. En je maakt kennis met creativiteit als middel. Zo leer je vernieuwend werken in complexe zorgsituaties.  

Ontdek het beroep

Je loopt ook 2 keer stage. Je mag zelf weten waar; bij wat voor soort organisatie én in welk land. Verder doe je praktijkervaring op bij leerwerkplaatsen. Hier werk je samen met andere studenten, docenten, onderzoekers en werkveld professionals. Met deze ervaringen weet je al snel of het beroep van sociaal werker écht bij je past. 

Rechtstreeks in de praktijk

Bij de HAN werken studenten, docenten, onderzoekers én professionals samen in krachtige leeromgevingen. De opleiding Social Work Euregio werkt samen met meer dan 200 grote en kleine welzijnsinstellingen in Nederland en Duitsland. Er zijn daardoor een hoop interessante plekken waar jij als 1e-jaars student veel kan leren. Maar uiteraard ben je als Euregiostudent ook vrij om je eigen stageplek te zoeken. 

Studiepunten

Studiepunten noemen we EC’s (voluit ECTS). Dit staat voor European Credit Transfer System. Dit systeem hoort bij de bachelor-masterstructuur. EC’s zijn een maat voor de zwaarte van een opleiding.

Naar het 2e jaar? Check je studieadvies!

Aan het einde van het 1e jaar krijg je een studieadvies. De studiepunten die je hebt gehaald zijn daarbij belangrijk. Met een positief advies kun je door naar het 2e jaar. Met een negatief advies moet je helaas stoppen. Zo voorkomen we dat je tijd verliest aan een studie die niet echt bij je past.

Nog niet helemaal zeker? Studiebegeleiding is er voor jou

Loop je in je studie ergens tegenaan? Is er thuis iets aan de hand of zit je ergens mee? Stap gerust naar je leerteamcoach: die is er voor jou. Heb je meer of andere begeleiding nodig? Je leerteamcoach wijst je de weg!

Natuurlijk kun je ook veel leren van je medestudenten. Daarom vorm je een leerteam met 6 of 8 andere studenten. In je team bespreek je de projecten en jullie samenwerking. Onder begeleiding van je leerteamcoach (docent) kom je op vaste momenten bij elkaar.

Best of both worlds

Bij de HAN weten we als geen ander dat docenten een belangrijke invloed hebben op jou en je leerproces. Daarom heb je bij Euregio 2 docenten voor de klas staan: een Nederlandse en een Duitse. Allebei met hun eigen expertise. Zo leer jij alle ins en outs van het vak van echte ervaringsdeskundigen. Ook handig voor internationale studenten: begrijpen zij iets niet goed in het Nederlands? Dan kan de Duitse docent extra uitleg geven.  

Verbreden en verdiepen

In het 2e jaar werk je verder aan je brede basis. Je volgt 2 modules: ‘Hulpbronnen bij empowerment’ en ‘Werken vanuit onvrijwilligheid’. Opdrachten die je maakt worden steeds moeilijker. En je loopt 3 dagen in de week stage. Vanaf het 2e jaar stellen we eisen aan Nederlandstalige studenten. Je moet dan kunnen luisteren, lezen en spreken op B2 niveau Duits.

Specialiseer je!

In je 2e studiejaar kun je er al voor kiezen om je te gaan specialiseren in een profiel. Je kiest dan uit het profiel Jeugd, Zorg of Welzijn & Samenleving.

Weet je nog niet precies waar je voorkeur naar uitgaat? Dan kies je pas in het 3e jaar. Een deel van je vakken en praktijkopdrachten stem je af op je profielkeuze. Hierdoor verdiep je jezelf echt in de doelgroep die jij jou het meest interesseert.

Ook kijk je weer over grenzen heen: wat zijn de verschillen tussen Nederland en Duitsland als het gaat om het aanpakken van problemen die zich voordoen bij jouw doelgroep? En je werkt met studenten uit andere profielen samen aan praktijkopdrachten. Zo leer je vanuit verschillende perspectieven situaties aanpakken.  

Profielen

Jeugd

In dit profiel duik je in de wereld van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Hoe begeleid je kinderen, jongeren én hun ouders of opvoeders? Je richt je hierbij vooral op ongewone en problematische opvoedingssituaties.

Zorg

In dit profiel specialiseer je je in de verzorging van mensen met een beperking, mensen met een verslaving en mensen met psychiatrische stoornissen. De problemen waar deze mensen tegenaan lopen zijn vaak langdurig en complex. Hoe begeleid je hen en hun naasten?

Welzijn & Samenleving

In dit profiel richt je je op de kwaliteit van leven van mensen in al hun onderlinge verbanden. Hoe kunnen gezinsleden, vrienden, buurt- en sportverenigingen en andere sociale netwerken, een steentje bijdragen aan de samenleving?

Nieuwsgierig?

Je eigen oordeel is het belangrijkste. Kom kennismaken en sfeer proeven: onze deuren staan voor je open!

Specialiseren en minor: kies je richting

Had je nog geen profielkeuze gemaakt in je 2e jaar? Dan doe je dat nu, in je 3e jaar. En je gaat nog een belangrijke keuze maken: die voor je minor. Dit is een soort vakkenpakket over een onderwerp dat jou interesseert.

Jouw doelgroep

Gedurende het 1e half jaar volg je een module die specifiek over het profiel gaat dat je hebt gekozen. Je verdiept je in je doelgroep en leert over je hen het beste kunt begeleiden. En natuurlijk over de verschillen in aanpak tussen Nederland en Duitsland 

Welke minor kies jij?

In de 2e helft van het 3e jaar kies je een minor: pak je kans en kies de leukste. Je ‘kleurt’ nu zelf je opleiding. Een minor is een keuzevak van een half jaar dat past bij jouw persoonlijke interesse en ambitie. Liever naar het buitenland? Dat kan: kies voor een minor bij een van onze partner hogescholen en universiteiten.

Verdiepende minor

Specialiseer je nog meer binnen je eigen vakgebied.

Verbredende minor

Maak kennis met een heel ander vakgebied.

Doorstroomminor

Bereid je voor op doorstuderen of onderzoek doen.

Interprofessioneel werken

Als social worker werk je nooit alleen. Vaak werk je samen met een heel team van professionals die allemaal hun eigen expertise hebben. Daarom leer je bij de HAN interprofessioneel werken. Dat wil zeggen: je leert samenwerken met professionals zoals een verpleegkundige of therapeut. Zo zorgen jullie er samen voor dat de cliënt de zorg krijgt die hij nodig heeft.  

Droom je van studeren in het buitenland? Go abroad!

Bij de HAN zijn volop mogelijkheden om je stage, minor of afstudeeropdracht in het buitenland te doen.

Zo organiseren we bijvoorbeeld het Go Abroad festival. Tijdens het festival zijn er infosessies over internationale stage en studie buitenland. Voor 1e-jaars studenten is er een presentatie over de mogelijkheid om een deel van de studie in het buitenland te doen.

Afstuderen

In het 4e en laatste jaar van de opleiding maak je een eindsprint. Zo ga je aan de slag met je afstudeeropdracht.

Afstuderen

Hét moment om te bewijzen dat je klaar bent voor de praktijk. Je voert een onderzoek uit voor een externe opdrachtgever. Samen met een medestudent zoek je vernieuwende oplossingen voor een probleem uit de praktijk. De opdracht die je uitvoert, valt altijd binnen het profiel dat je hebt gekozen. Onderzoek bijvoorbeeld hoe een woongemeenschap voor mensen met een beperking er het beste uit kan zien. Je aanpak onderbouw je in je afstudeeropdracht. Als Euregiostudent kun je dit project natuurlijk ook grensoverstijgend aanpakken.  

Diploma

Alles gehaald? Dan is je diploma binnen. Je diploma heeft ook een Engelstalige bijlage. Dit diplomasupplement is een door de EU erkende bijlage over wat je hebt geleerd en wat je kunt. Hiermee kun je makkelijker in het buitenland werken of doorstuderen. Wij bewaren een kopie van je supplement! 

Bachelor of Social Work

Gefeliciteerd! Je bent nu officieel erkend social worker en je mag jezelf Bachelor of Social Work noemen!

Volgende paginaMaak kennis

Kom sfeer proeven en kennismaken: onze deuren staan voor je open!