null

De opleiding Social Work Euregio wordt vanaf studiejaar 2022-2023 niet meer aangeboden. Ben je al student? Dan kun je je studie nog afmaken bij de HAN. Ben je opzoek naar een studie? Kijk dan eens naar Social Work of International Social Work.

Je krijgt veel verstand van zaken De opbouw van Social Work Euregio

In het 1e jaar oriënteer je je breed op alle facetten van Social Work. In het 1e jaar doe je kennis op over onder andere (ontwikkelings-)psychologie en sociologie. Ook oefen met diverse Social Work Euregio vakken je sociale vaardigheden en loop je 2 dagen per week stage. In het 3e jaar kies je 1 van de 3 profielen: Jeugd, Zorg of Welzijn & Samenleving. Verder kies je een minor en doe je een praktijkgericht onderzoek: het afstuderen.  

Vanaf het 2e semester in het 2e jaar stellen we eisen aan Nederlandstalige studenten. Je moet dan kunnen luisteren, lezen en spreken op B2-niveau Duits, studenten krijgen hiervoor een gratis cursus aangeboden.

null
null

Je propedeuse jaar

Tijdens dit oriënterende jaar maak je kennis met verschillende doelgroepen en theorieën van sociaal werk. Ook leer je al gelijk hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Niet alleen in ons eigen land, maar ook in Duitsland.

Jaar 1: De diepe duik

Ontdek waar je interesses liggen! Welke doelgroep vind je interessant?

 • Kinderen of volwassenen?
 • Mensen met een beperking?
 • Vluchtelingen?

Je doet tijdens verschillende Social Work Euregio vakken kennis op over onder andere pedagogiek, filosofie en recht. Ook oefen je methodieken zoals gesprekstechnieken, observeren en contact maken met verschillende doelgroepen.

Je volgt 2 themamodules: 'Het individu' en 'De gemeenschap'. 

Ontdek het beroep

Je loopt gedurende het eerste studiejaar 2 dagen in de week stage. Je mag zelf weten waar; bij wat voor soort organisatie én in welk land. Verder doe je praktijkervaring op bij leerwerkplaatsen. Hier werk je samen met andere studenten, docenten, onderzoekers en werkveld professionals. Met deze ervaringen weet je al snel of het beroep van sociaal werker écht bij je past. 

Je maakt ook kennis met creativiteit als middel. Zo leer je vernieuwend werken in complexe situaties.

Creativiteit

De zorgvraag wordt steeds complexer. Creativiteit en innovatie zijn daarom enorm belangrijk bij de aanpak van zorg. Bij Social Work Euregio leer je jouw persoonlijke eigenschappen en interesses benutten bij het inzetten van professionele creativiteit. Via creativiteit maak je makkelijk contact met je doelgroep of cliënt. Ook leer je via creativiteit anders kijken naar lastige vraagstukken. Je geeft jouw persoonlijke draai aan de uitvoering van het beroep. Zo creëer je extra betekenis in het ondersteunen van mensen in kwetsbare situaties. Je volgt het 1e jaar een aantal keer een creatief vak. Ook in de andere jaren komen de creatieve vakken aan bod. Denk bijvoorbeeld aan vakken zoals Drama of Sport & Spel. 

Rechtstreeks in de praktijk

Bij de HAN werken studenten, docenten, onderzoekers én professionals samen in krachtige leeromgevingen. De opleiding Social Work Euregio werkt samen met meer dan 200 grote en kleine welzijnsinstellingen in Nederland en Duitsland. Er zijn daardoor een hoop interessante plekken waar jij als 1e-jaars student veel kan leren. Maar uiteraard ben je als Euregiostudent ook vrij om je eigen stageplek te zoeken. 

Je krijgt volop begeleiding

Bij HAN Social Work Euregio heb je een persoonlijke coach: je studieloopbaanbegeleider (slb'er). Heb je problemen thuis, met vrienden of loopt het niet zoals je wilt? Je slb’er denkt graag met je mee. Ook kun je terecht bij HAN Studiesucces. Dit is een netwerk van experts op het gebied van studentbegeleiding. 

Studiepunten

Studiepunten noemen we EC’s (voluit ECTS). Dit staat voor European Credit Transfer System. Dit systeem hoort bij de bachelor-masterstructuur. EC’s zijn een maat voor de zwaarte van een opleiding.

Naar het 2e jaar? Check je studieadvies!

Aan het einde van het 1e jaar krijg je een studieadvies. De studiepunten die je hebt gehaald zijn daarbij belangrijk. Met een positief advies kun je door naar het 2e jaar. Met een negatief advies moet je helaas stoppen. Zo voorkomen we dat je tijd verliest aan een studie die niet echt bij je past.

Best of both worlds

Bij de HAN weten we als geen ander dat docenten een belangrijke invloed hebben op jou en je leerproces. Daarom heb je bij Social Work Euregio duo docententeams: een Nederlandse en een Duitse. Allebei met hun eigen expertise. Zo leer jij alle ins en outs van het vak van echte ervaringsdeskundigen. Ook handig voor internationale studenten: begrijpen zij iets niet goed in het Nederlands? Dan kan de Duitse docent extra uitleg geven.  

null

Verbreden en verdiepen

In het 2e jaar werk je verder aan je brede basis. Opdrachten die je maakt worden steeds moeilijker. Je loopt 2 dagen in de week stage. Vanaf het 2e semester in het 2e jaar stellen we eisen aan Nederlandstalige studenten. Je moet dan kunnen luisteren, lezen en spreken op B2-niveau Duits, studenten krijgen hiervoor een gratis cursus aangeboden.

Jaar 2: Duik er dieper in

Je volgt 2 modules:

 • Empowerment
 • Mensen en grenzen

Zo leer je in de module 'Empowerment' over krachtgericht werken. Je leert bijvoorbeeld mensen te begeleiden in het verstevigen van bestaande relaties, en het ontwikkelen van nieuwe relaties. Binnen de module 'Mensen en grenzen' leer je hoe je kan werken met mensen die soms wel en soms niet begeleiding willen (vrijwillige en onvrijwillige hulpverlening). Denk hierbij aan het begeleiden van hangjongeren op straat of het begeleiden van gedetineerden. Verder kies je in het 2e jaar 2 creatieve vakken om je verder in te verdiepen. Je doet 2 dagen in de week praktijkervaring op. 

Over grenzen heen kijken

In het 2e jaar kijk je weer over grenzen heen: wat zijn de verschillen tussen Nederland en Duitsland als het gaat om het aanpakken van problemen die zich voordoen bij jouw doelgroep? 

Professionele ontwikkeling

Tijdens de hele studie Social Work Euregio werk je aan je professionele ontwikkeling. Je studieloopbaanbegeleider ondersteunt je hierbij. Als social worker hoor je te beschikken over houdingsaspecten zoals:

 • Betrokken
 • Respectvol
 • Betrouwbaar & integer
 • Onderzoekend & lerend
 • Ondernemend
 • Creatief
null

Specialiseren en minor: kies je richting

In je 3e jaar maak je een profielkeuze. Ook doe je extra veel praktijkervaring op door een extra stagedag in de week.

Jaar 3: Specialiseer je als social worker!

In het 3e (en 4e) jaar specialiseer je je in één van de 3 profielen:

 • Welzijn & Samenleving
 • Jeugd
 • Zorg

Je volgt 3 majorprogramma’s:

 • Module profieloriëntatie
 • Afstudeermodule gericht op praktijkuitvoering
 • Afstudeermodule gericht op praktijkverbetering met behulp van onderzoek

Voor of na elke module heb je de mogelijkheid om een minor te kiezen. Kijk voor meer informatie over de minoren bij jaar 4.

Profielen

Jeugd

In dit profiel duik je in de wereld van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Hoe begeleid je kinderen, jongeren én hun ouders of opvoeders? Je richt je hierbij vooral op ongewone en problematische opvoedingssituaties.

Twee studenten overleggen met laptop

Zorg

In dit profiel specialiseer je je in de verzorging van mensen met een beperking, mensen met een verslaving en mensen met psychiatrische stoornissen. De problemen waar deze mensen tegenaan lopen zijn vaak langdurig en complex. Hoe begeleid je hen en hun naasten?

Studeren in open werkruimte

Welzijn & Samenleving

In dit profiel richt je je op de kwaliteit van leven van mensen in al hun onderlinge verbanden. Hoe kunnen gezinsleden, vrienden, buurt- en sportverenigingen en andere sociale netwerken, een steentje bijdragen aan de samenleving?

Student studeren

Jouw doelgroep

Gedurende het 1e half jaar volg je een module die specifiek over het profiel gaat dat je hebt gekozen. Je verdiept je in je doelgroep en leert over je hen het beste kunt begeleiden. En natuurlijk over de verschillen in aanpak tussen Nederland en Duitsland 

Interprofessioneel werken

Als social worker werk je nooit alleen. Vaak werk je samen met een heel team van professionals die allemaal hun eigen expertise hebben. Daarom leer je bij de HAN interprofessioneel werken. Dat wil zeggen: je leert samenwerken met professionals zoals een verpleegkundige of therapeut. Zo zorgen jullie er samen voor dat de cliënt de zorg krijgt die hij nodig heeft.  

Droom je van studeren in het buitenland? Go abroad!

Bij de HAN zijn volop mogelijkheden om je stage, minor of afstudeeropdracht in het buitenland te doen.

Zo organiseren we bijvoorbeeld het Go Abroad festival. Tijdens het festival zijn er infosessies over internationale stage en studie buitenland. Voor 1e-jaars studenten is er een presentatie over de mogelijkheid om een deel van de studie in het buitenland te doen.

null

Afstuderen

In het 4e en laatste jaar van de opleiding maak je een eindsprint. Zo ga je aan de slag met je afstudeeropdracht. En kies je een minor. Met een minor kun jij jezelf specialiseren of verbreden in je kennis en vaardigheden.

Jaar 4: Afstuderen

Hét moment om te bewijzen dat je klaar bent voor de praktijk. Je voert een onderzoek uit voor een externe opdrachtgever. Samen met een medestudent zoek je vernieuwende oplossingen voor een probleem uit de praktijk. De opdracht die je uitvoert, valt altijd binnen het profiel dat je hebt gekozen. Onderzoek bijvoorbeeld hoe een woongemeenschap voor mensen met een beperking er het beste uit kan zien. Je aanpak onderbouw je in je afstudeeropdracht. Als Euregiostudent kun je dit project natuurlijk ook grensoverstijgend aanpakken.  

Welke minor kies jij?

In je 4e jaar krijg je ook de kans om een minor te kiezen. Pak je kans en kies de leukste. Je ‘kleurt’ nu zelf je opleiding. Een minor is een keuzevak van een half jaar dat past bij jouw persoonlijke interesse en ambitie. Liever naar het buitenland? Dat kan: kies voor een minor bij een van onze partner hogescholen en universiteiten.

Verdiepende minor

Specialiseer je nog meer binnen je eigen vakgebied.

Verbredende minor

Maak kennis met een heel ander vakgebied.

Doorstroomminor

Bereid je voor op doorstuderen of onderzoek doen.

Diploma

Alles gehaald? Dan is je diploma binnen. Je diploma heeft ook een Engelstalige bijlage. Dit diplomasupplement is een door de EU erkende bijlage over wat je hebt geleerd en wat je kunt. Hiermee kun je makkelijker in het buitenland werken of doorstuderen. Wij bewaren een kopie van je supplement! 

Bachelor of Social Work

Gefeliciteerd! Je bent nu officieel erkend social worker en je mag jezelf Bachelor of Social Work noemen!