Opleiding Casemanagement Regie op verzuim

Student studeert op haar laptop in de huiskamer van de HAN

De opleiding Casemanagement Regie op Verzuim is een praktische hbo-opleiding van CS Opleidingen die in samenwerking met de HAN wordt verzorgd. Met deze opleiding ga je onnodige kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid in de organisatie effectief te lijf.

In het kort

  2 maandenDuur
  140-180 uur in totaalStudiebelasting
  60 uurContacturen
  hboNiveau
  € 3.195,-KostenPrijs is exclusief btw en examenkosten à € 495,-

Het vak register casemanager vraagt veel kennis van sociale zekerheid en inzicht in de financiële belangen voor zowel werkgever als werknemer. Welke gevolgen hebben verzuim en arbeidsongeschiktheid voor werkgever en werknemer? En hoe kunnen deze gevolgen zo beperkt mogelijk gehouden worden? Daarnaast moet je over de juiste vaardigheden beschikken om op een effectieve manier met verschillende betrokkenen in gesprek te gaan. Al deze aspecten komen aan de orde in Regie op Verzuim. Met deze opleiding ga je onnodige kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid in de organisatie effectief te lijf. Je leert binnen je organisatie de individuele verzuimprocessen te regisseren zodat de werknemer sneller terugkeert in het arbeidsproces. 

Voor wie

Regie op Verzuim is een opleiding op hbo-niveau. Ben je werkzaam in het vakgebied verzuim en sociale zekerheid, bijvoorbeeld als casemanager, leidinggevende, medewerker HRM of arbeidsdeskundige?  Dan is Regie op Verzuim een waardevolle vervolgstap in je carrière.

Programma

Dag 1 - Introductie en sociale wetgeving in de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid

 • O.a. verplichtingen werkgever en werknemer bij ziekte, Wet verbetering poortwachter, Vangnetregeling Ziektewet


Dag 2 - Sociale wetgeving in de periode na twee jaar arbeidsongeschiktheid

 • O.a. WIA, financiële aspecten van verzuim en arbeidsongeschiktheid, eigenrisicodragerschap Zw en WGA, situatie voor de 35-minner.


Dag 3 - Arbeidsrecht / Communicatie & disc

 • De belangrijkste aandachtspunten van het arbeidsrecht, zoals loonopschorting en loonstop, ontslagbescherming bij ziekte, privacyregels
 • Ontdek je voorkeursstijl van communiceren en leer ook anders stijlen gebruiken.
 • Oefenen met het voeren van verschillende gesprekken


Dag 4 - De rol van de bedrijfsarts / Omgaan met Psychisch arbeidsverzuim 

 • Wat mag je van de bedrijfsarts verwachten?
 • Functionele mogelijkhedenlijst, het vaststellen van een urenbeperking, geen benutbare mogelijkheden
 • Hoe herken je signalen van psychische klachten?


Dag 5 - Kosten en baten van verzuim en re-integratie 

 • Hoeveel geld is er per dag gemoeid met verzuim en arbeidsongeschiktheid?
 • Hoe kunnen we de schadelast beheersen?
 • Welke verzekeringsvormen zijn er voor verzuim en arbeidsongeschiktheid?
 • Welke partij heeft welk financieel belang?


Dag 6 - Casemanagement in de praktijk

 • Wat is het speelveld van de casemanager en hoe kun je de regie voeren? Welke vragen dien je te stellen aan de verschillende partijen? Hoe bouw je een goed verzuimdossier op? 
 • Hoe beoordeelt het UWV de re-integratie-inspanningen?
 • Wanneer kan een deskundigenoordeel worden ingezet?


Dag 7 - Verzuimgesprekken voeren 

 • Oefenen met verzuimgesprekken voeren. Wat mag je wel en niet vragen? Hoe ga je om met weerstand?


Dag 8 - Mondeling examen / voorbereiding op het schriftelijk exame

 • Het mondeling examen bestaat uit een telefoongesprek van ca. 10 minuten met een trainingsacteur, aan de hand van een casus.
 • Het tweede dagdeel bespreken we de soort examenvragen en hoe je die aanpakt.


Dag 9 - Schriftelijk examen
Een casus van 120 minuten, waarbij je laat zien dat je inzicht hebt in complexe verzuimdossiers en deze aan de hand van geldende wet- en regelgeving kan analyseren en tot de juiste conclusie komt. 

Resultaat

Na afloop van deze opleiding ben je in staat om:

 • De rol van verzuimregisseur/casemanager professioneel in te vullen;
 • Een forse verlaging van de schadelast voor je werkgever en medewerkers te realiseren;
 • Regie te nemen tussen de verschillende partijen;
 • Kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid op organisatie- en individueel niveau inzichtelijk te maken.

Werkwijze

Je volgt de opleiding Casemanagement regie op verzuim door middel van contactonderwijs. Na de bijeenkomsten werk je zelfstandig diverse casussen uit. De studiebelasting is sterk afhankelijk van de reeds aanwezige kennis en ervaring op zorgmanagementniveau.

Waar en wanneer

Informatie over data en locatie kun je vinden op Cs opleidingen onder het tabblad 'planning'.

Aanmelden

Aanmelden voor deze opleiding gaat via de website van CS opleidingen.
Direct contact is mogelijk via:
T 088 203 2700
E secretariaat@cs-opleidingen.nl