Cursus Transferverpleegkunde (nascholing)

Drie vrouwen zijn aan het overleggen
Meld je aan
Startdatum is nog niet bepaald
Meer informatie...
Adviesgesprek, brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder

Startdatum is nog niet bepaald

Wil jij als transferverpleegkundige op de hoogte blijven van de meest recente veranderingen in de zorg? Loop je in het werkveld tegen dingen aan met betrekking tot de wet- en regelgeving of het juridisch kader, en leer je graag van vakgenoten hoe zij hiermee omgaan? Dan is deze nascholing voor jou!

In het kort

  Duur2 lesdagen Start: najaar 2023
  Studielast8 uur in totaal
  Contacturen14 uur in totaal
  Accreditatie 14 punten
  Kosten€995,-**Onder voorbehoud van prijswijzigingen

Over de cursus

Het vak van transferverpleegkundigen is sterk in ontwikkeling. Als transferverpleegkundige werk je in een dynamische omgeving en sta je voortdurend voor complexe vraagstukken. De Nederlandse gezondheidszorg is continu in ontwikkeling. Je hebt dagelijks te maken met toenemende medische behandelmogelijkheden, financiële schaarste en veranderende wet- en regelgeving. Er zijn bovendien steeds nieuwe mogelijkheden in de zorg die thuis verleend kan worden. De opvattingen over de zorg veranderen en de organisatie van de zorg zelf verandert ook. Om je functie te kunnen blijven vervullen, is het essentieel dat je beschikt over de meest actuele kennis en vaardigheden. Daarnaast is het van belang dat je jouw rol als procesbegeleider in de keten actief oppakt.

Programma

De nascholing bestaat uit 2 lesdagen, onderverdeeld in 4 dagdelen. Een dagdeel is 3,5 uur. 

De nascholing is als volgt opgebouwd:

In dagdeel 1 wordt de wet- en regelgeving besproken aan de hand van vooraf ingeleverde vragen en casuïstiek. Daarna volgt een casuïstiekbespreking in subgroepen, onder begeleiding van een of twee docenten (afhankelijk van de grootte van de groep). Hierbij gaat het met name om complexe casuïstiek, bijvoorbeeld de onverzekerde buitenlandse patiënt, Wet Zorg & dwang en het toepassen van de AVG.

In dagdeel 2 wordt het juridisch kader besproken aan de hand van vooraf ingeleverde vragen en casuïstiek. Daarna volgt weer een casuïstiekbespreking onder begeleiding van een of twee docenten.

In dagdeel 3 wordt ingegaan op ieders leervaardigheden: hoe leer ik en hoe kan ik dit inzetten bij het up to date houden van mijn kennis en vaardigheden?

In dagdeel 4 wordt aandacht besteed aan de rol van de transferverpleegkundige als procesbegeleider in de keten. In dit dagdeel werken we met acteurs, waarbij het gesprek wordt geoefend met patiënt, naasten en andere betrokken stakeholders in het transferproces en de keten.

Werkwijze

Voorafgaande aan de nascholing krijg je een mail met daarin vragen over jouw leerwensen, zodat inhoudelijk zoveel mogelijk kan worden aangesloten op de vragen die leven in het werkveld. Tevens ontvang je als deelnemer een voorbereidende opdracht. Leren vanuit je eigen praktijk en ervaring staat bij deze nascholing voorop. Als vakgenoten leer je van en met elkaar. Je gaat aan de slag met door jezelf en de andere deelnemers ingebrachte casuïstiek. Zo maak je gebruik van elkaars vragen en ervaringen.

Kennis en vaardigheden

Vragen die op dit moment leven in het werkveld, staan centraal bij deze nascholing. Er is veel aandacht voor recente ontwikkelingen binnen het vakgebied. De casuïstiekbesprekingen geven je de gelegenheid om kennis en ervaring uit te wisselen met collega’s. Je leert in deze nascholing over:

 • De bestaande wet- en regelgeving waar je als transferverpleegkundige mee te maken hebt.
 • De juridische kaders waar je als transferverpleegkundige mee te maken hebt.
 • De rol van de transferverpleegkundige als procesbegeleider in de keten.
 • Jouw persoonlijke leervaardigheden.

Resultaat

Je ontvangt een bewijs van deelname.

Toelatingsvoorwaarden

Je kunt deze nascholing volgen als je werkzaam bent als transferverpleegkundige. Heb je een andere achtergrond, bijvoorbeeld deze van maatschappelijk werker, maar werk je nu als transferverpleegkundige? Ook dan mag je de nascholing volgen.

Kosten

De kosten voor deze nascholing bedragen €995,- inclusief (digitaal) studiemateriaal, lunch, koffie en thee. De betaling dient voor aanvang van de nascholing voldaan te zijn. Je kunt voor deze nascholing niet in termijnen betalen. Voor deze nascholing kun je gebruik maken van het STAP-budget.