Cursus Regie op Ziektewet

laptop-studeren-serieus

Met de cursus Regie op Ziektewet leer je in twee maanden alles wat je moet weten over de wet BeZaVa en de gevolgen voor jouw organisatie. Een belangrijk onderwerp, of je nu eigenrisicodrager wordt of niet.

In het kort

    2 maandenDuur
    hboNiveau
    DeeltijdVariant
    € 2.495,-Kosten

Tijdens de cursus wordt zowel aandacht aan de financieel-juridische gevolgen voor jouw interne organisatie als aan de praktische uitvoering van de Ziektewet. Het doel is de schadelast voor je bedrijf zoveel mogelijk te beperken.

Voor wie

De cursus Regie op Ziektewet is bedoeld voor mensen die te maken hebben met de (private) uitvoering van de Ziektewet. Dit is een diverse groep van mensen met verschillende functies, hierbij kan worden gedacht aan HR/P&O medewerkers, verzuimbegeleiders, verzekeraars, of werknemers bij externe private uitvoerders.

Programma

De cursus bestaat uit zes lesdagen. Je rondt de cursus af met een examen. Het programma van de cursus Regie op Ziektewet is als volgt:

Dag 1: Sociale wetgeving
De docent geeft inzicht in de wettelijke kaders van zowel de Ziektewet en BeZaVa als aanverwante wetgeving zoals de wet WIA.

Dag 2: Berekening gedifferentieerde premie, gevolgen voor de organisatie en rol van (externe) partijen 
Tijdens deze dag bespreken we de gevolgen van de wet BeZaVa. Je leert een gedifferentieerde-premieberekening te maken om te bepalen of het ZW-eigenrisicodragerschap voor jouw organisatie lonend is. Daarnaast gaan we in op de vraag: wat betekent het voor jouw organisatie als je wel en als je geen ZW-eigenrisicodrager wordt? Eigenrisicodragers moeten de volledige Ziektewet uitvoeren inclusief re-integratie. Welke afdelingen krijgen te maken met de gevolgen en hoe kan dat het beste worden ingeregeld?

Daarnaast is het belangrijk inzicht te hebben in welke partijen bij het eigenrisicodragerschap een rol spelen. Denk aan het UWV, de Belastingdienst, de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. Wat verwachten zij van jou en wat kun je van hen verwachten?

Dag 3: Claimbeoordeling en –verwerking + berekening van daglonen en de schade
Wanneer je organisatie ervoor gekozen heeft eigenrisicodrager te worden en de organisatie daarvoor heeft ingericht, begint het eigenlijk pas. Wat moet je doen wanneer er een claim op de Ziektewet komt? We staan stil bij de beoordeling van het recht op een uitkering en de begeleiding tijdens het Ziektewetrecht. Ook behandelen we de hoogte van de uitkering en wat er nodig is voor de betaling van de uitkering.

Bij de uitvoering van de Ziektewet hoort de berekening van de hoogte van de uitkering. Gedurende deze dag staan we uitgebreid stil bij het dagloonbesluit. Ook geven we een cijfermatig inzicht van de schade wanneer iemand in de Ziektewet komt en eventueel een WGA-uitkering krijgt.

Dag 4: Bezwaar en Beroep en Maatregelenbesluit
Je leert welke maatregelen opgelegd kunnen worden wanneer de zieke medewerker zich niet houdt aan controlevoorschriften, passende arbeid weigert of op een andere manier niet meewerkt aan zijn re-integratie. Ook gaan we in op de vraag hoe je bezwaar kunt aantekenen tegen een beslissing van het UWV, bijvoorbeeld tegen een toerekening van een Ziektewetuitkering.

Dag 5: De bedrijfsarts en Communicatie
De Wet BeZaVa zorgt voor wijzigingen in het beleid en de processen. Hoe communiceer je dit helder in de organisatie en hoe ga je om met de weerstanden die je daarbij kunt verwachten? Daarnaast zal ook worden stilgestaan bij communicatie bij een ziekmelding. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een bedrijfsarts die niet mee wil werken of met een onwillige medewerker?

Dag 6: Examenvoorbereiding- en training
De laatste lesdag voor het examen besteden we aandacht aan actualiteiten. Ook kun je nog vragen stellen en geven we uitleg over de examenprocedure.

Certificaat

De opleiding is geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, zodat je na het behalen van het examen een officieel hbo-certificaat zult ontvangen.

Waar en wanneer

Informatie over data en locatie kun je vinden op cs-opleidingen/ onder het tabblad 'Planning'.

Aanmelden

Aanmelden voor deze opleiding gaat via de website van CS opleidingen.
Direct contact is mogelijk via:
T 055-8435410
E secretariaat@cs-opleidingen.nl