Cursus Module Leiderschap in duurzame zorg

Er is geen omschrijving beschikbaar
Meld je aan
De opleiding start een aantal keer per jaar
Meer informatie...
Brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • Stel een snelle vraag
  Aan het HAN VoorlichtingsCentrum

De opleiding start op

Wil je als (aankomend) leidinggevende kunnen blijven inspelen op de transitie in de sector zorg en welzijn én een duurzame bijdrage leveren aan de vereiste transformatie naar duurzame zorgorganisaties. Wil jij in je eigen zorginstelling een initiatief op het gebied van duurzaamheid nemen.

In het kort

  16 dagenDuur
  20 uur per weekStudiebelasting
  8 uurContacturen
  hboNiveau
  € 3750,-Kosten

Resultaat

Als je de module Leiderschap in Duurzame Zorg (LDZ) hebt gevolgd, ben je in staat de duurzaamheid van je organisatie te analyseren op het gebied van o.a. patiëntenzorg, personeelsbeleid en processen. Na afronding van de module 'LDZ":

 • Kun je een overtuigende boodschap brengen en innovatieve interventies uitvoeren bij een zorginstelling die zorg levert die mensgericht, maatschappelijk ingebed en economisch volhoudbaar is (People, Planet en Profit)
 • Kun je duurzame doelen stellen en resultaten bereiken
 • Kun je het krachtenveld van stakeholders overzien
 • Kun je stakeholders beïnvloeden en aan hen verantwoording afleggen.

HAN MZD Minor Leiderschap in duurzame zorg

Wat leer je?

Deze module is opgebouwd uit de onderstaande leeruitkomsten. Beoordeel zelf of deze leeruitkomsten aansluiten op jouw wensen en eisen.
 

 

1: Masterclass duurzame zorg verzorgen 
Je formuleert voor je eigen organisatie(-eenheid) een ‘state of the art’ onderwerp op het gebied van duurzame zorg. Over dit onderwerp voer je voor je medestudenten een masterclass uit. Tijdens deze masterclass demonstreer je je deskundigheid door:
 • het onderwerp te onderbouwen met theorie en praktijkervaringen
 • het onderwerp te benaderen vanuit internationaal en ethisch perspectief en
 • door het actief betrekken van de medestudenten / collega’s bij het onderwerp.
2. Commitment
stakeholders in de praktijk beïnvloeden (interventie)

Je bereidt een interventie voor om het geselecteerde onderwerp te implementeren in je eigen organisatie(-eenheid) en voert deze uit. Hiertoe creëer je:

 • urgentiebesef
 • identificeer je alle relevante stakeholders en
 • weet je hen te committeren aan de benodigde interventie met als doel een duurzame verandering te initiëren.

Je toont de noodzaak van de interventie aan door deze te onderbouwen met passende, nieuwe analysetools, zoals een business case en/of maatschappelijke kosten- en batenanalyse.  

 

3: Reflecteren op persoonlijk leiderschap

Je laat zien dat je tijdens de masterclass en de interventie in de praktijk naar aanleiding van je persoonlijke leerdoelen en met behulp van reflectie in actie, jezelf en je handelen gedurende het proces bijstuurt.

Hierbij gebruik je feedback die je vraagt aan en krijgt van het publiek, docenten, studenten en collega’s.

 

4: Innovatieve interventie verkopen

Je  presenteert de benoemde innovatieve interventie met lef en op prikkelende wijze aan het werkveld tijdens een Dragons’ Den. In deze presentatie overtuig je hen van de noodzaak, het vernieuwende en creatieve karakter van de interventie en de bijdrage hiervan aan de duurzaamheid van de organisatie(-eenheid) en de maatschappij.

Competenties

Je ontwikkelt tijdens deze module de volgende competenties, die in het document toetsing verder zijn uitgewerkt.

 • Visie op duurzaam leiderschap
 • Doelmatig handelen
 • Analytisch vermogen
 • Sociaal communicatief vermogen
 • Ontwikkelvermogen

Programma

Je zoekt tijdens de module Leiderschap in duurzame zorg het antwoord op een vraag of dilemma uit je eigen werkeenheid/organisatie m.b.v. leiderschap in duurzame zorg. Daarin laat je ondernemerschap zien.

Wat verstaan we onder duurzame zorg?
“Zorg die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen van toekomstige generaties aan te tasten om in de eigen behoeften te voorzien.” 

Onderwerpen
Inhoudelijke onderwerpen die in de module Leiderschap in duurzame zorg aan de orde komen zijn:

 • Duurzaamheid
 • Balans tussen People, Profit en Planet (PPP)
 • Social Accounting en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
 • Innoveren in de zorg
 • Zorg 2.0 en 3.0
 • Duurzame patiëntenzorg
 • Positieve gezondheid,
 • Duurzaam personeelsbeleid (zelfsturing, duurzame inzetbaarheid)
 • Lean organiseren en leiderschap
 • Ondernemerschap
 • Nieuwe bussiness modellen
 • Circulaire economie
 • Systeembenadering
 • Veranderinterventies. 

Vaardigheden
Vaardigheden die je gaat oefenen zijn:

 • Persoonlijk leiderschap (Vestia D competenties)
 • Hanteren van ethische dilemma’s
 • Argumenteren
 • Dialoog aangaan
 • Beïnvloeden
 • Organiseren
 • Presenteren
 • Duurzaam samenwerken in netwerken
 • Praktijkleren
 • Transfer maken naar de beroepspraktijk

Persoonlijk leiderschap

Een van de peilers van de module Leiderschap in duurzame zorg is persoonlijk leiderschap:

 • Hoe hanteer ik dit als leidinggevende?
 • Hoe stuur ik mijn professionals hierin aan?
 • Hoe leg ik verantwoording af aan mijn stakeholders?

Ga jij deze zoektocht met lef aan?

Tijdens deze module ga je je eerst oriënteren op nut en noodzaak van ondernemende en innovatieve duurzame initiatieven vanuit de invalshoeken People, Planet en Profit.

Vervolgens ontwikkel je een krachtige boodschap richting belanghebbenden/stakeholders én een business case van een duurzame verandering.

Je brengt in kaart welke belangen en ethische dilemma’s spelen. Op basis hiervan ga je een duurzame interventie in de eigen praktijk ontwikkelen en uitvoeren.

Tenslotte reflecteer je op het proces en resultaat van deze interventie, in relatie tot je persoonlijke leerdoelen. 

Hoe ziet het onderwijs eruit?

Het onderwijsaanbod in deze module omvat:

 • contactonderwijs
 • online leren
 • werkplekleren
 • individuele begeleiding (naar behoefte).

Het contactonderwijs bestaat uit:

 • colleges waarin theorie wordt aangereikt
 • werkgroepen waarbij theorieën worden toegepast op actuele praktijkvraagstukken binnen de eigen organisaties en op casuïstiek op het gebied van duurzaamheid;
 • discussies en onderwijsleergesprekken in het kader van samenwerkend leren; masterclasses door externe deskundigen.

Online voorbereidingsopdrachten bestaan uit:

 • feedback geven aan medestudenten bij het concretiseren van het vraagstuk en de inhoud van de masterclass;
 • zoekopdrachten internet;
 • gebruik social media,
 • weblectures en kennisclips bekijken en
 • literatuur bestuderen.

Het werkplekleren omvat o.a.:

 • het formuleren een duurzaamheidsvraagstuk en onderzoeksvragen binnen de eigen organisatie;
 • het verzamelen en analyseren van gegevens en bevragen van stakeholders.
 • Ook bezoeken studenten een best practice en
 • buigen zij zich over duurzaamheidsvraagstukken in eigen en elkaars praktijk.

Voor wie?

Om te kunnen deelnemen aan de module ben je tenminste twintig uur per week werkzaam in de beroepspraktijk van zorg en welzijn. En je bent in staat om, op basis van een ingevuldewerkplekscan, op je werkplek opdrachten in de praktijk uit te voeren. Werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van deze module.

Met wie werken we samen?

In het kader van deze module werken wij samen met een aantal partners binnen de HAN:

Daarnaast wordt samengewerkt met een aantal organisaties uit het werkveld die hun deuren voor u openstellen of een masterclass verzorgen, waaronder het Radboud UMC. Tenslotte werken wij in het kader van een excursie over de grens samen met InterReg.  

Wil je meer weten?

Neem voor meer informatie over de module Leiderschap in duurzame zorg contact op met mevrouw van Susante-Verwoerd via T 06 55 21 88 35 of via Leonieke.vanSusante@han.nl.

Vierdejaars studenten van bacheloropleidingen binnen de domeinen Gezondheidszorg, Gedrag en Maatschappij of Educatie van de HAN of andere hogescholen met interesse in de combinatie van duurzaamheid, leiderschap en gezondheidszorg, kunnen via Kiesopmaat de minor Leiderschap in duurzame zorg volgen.

Snel antwoord

Vragen over de opleiding?
Stel je vraag aan HAN Deeltijdstudies. We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 8.30 tot 17.00 uur

Liever bellen?

Bellen: 026 - 369 1300

Nieuwsgierig?

Je eigen oordeel is het belangrijkste. Kom kennismaken en sfeer proeven: onze deuren staan voor je open!

Er is geen omschrijving beschikbaar