Cursus Specialist Taakdelegatie (verlengde arm)

Een persoon kijkt geconcentreerd naar een laptop en studeert in de huiskamer van de HAN

Specialist Taakdelegatie is een cursus van CS opleidingen die in samenwerking met de HAN wordt verzorgd. Bij taakdelegatie werken casemanager en bedrijfsarts samen om te zorgen dat een werknemer altijd kan rekenen op de beste verzuimbegeleiding. Hoe maak je deze samenwerking tot een succes?

In het kort

    5 dagenDuur
    hboNiveau
    DeeltijdVariant
    € 2695,-Kosten ex btw

Register Casemanagement (CMtd) onder taakdelegatie (of ‘verlengde arm’) wint snel aan populariteit. Zeker nu de spelregels van de Autoriteit Persoonsgegevens eigenlijk geen andere vorm van verzuimbegeleiding toelaten wanneer er bij de verzuimbegeleiding ook privacygevoelige informatie vrijkomt. Bij taakdelegatie werken de hiervoor opgeleide casemanager en de bedrijfsarts optimaal samen om ervoor te zorgen dat een werknemer altijd kan rekenen op de beste verzuimbegeleiding. De grote winst is dat de casemanager taken kan overnemen van de bedrijfsarts, waardoor deze iets meer op afstand kan blijven. Dat is op zich al waardevol, gezien het tekort aan bedrijfsartsen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft inmiddels een duidelijke richtlijn afgegeven dat taakdelegatie en verzuimbegeleiding niet door dezelfde professional mogen worden uitgevoerd.

Als Specialist Taakdelegatie (CMtd) heb je niet alleen een belangrijke rol als procesbegeleider, maar faciliteer je bovendien de bedrijfsarts. Behalve dat je in opdracht overleg met de werknemer hebt over de belastbaarheid, kun je vanuit je specifieke kennis de bedrijfsarts ook informatie vanuit de niet-medische domeinen geven.

Natuurlijk vinden alle trajecten en processen altijd plaats na toestemming en in opdracht van de toezichthoudend bedrijfsarts. Je probeert bij alle partijen maximaal draagvlak te creëren, waarbij je de beleving van de werknemer als centraal uitgangspunt gebruikt. Je leert objectief en neutraal te luisteren. De bedrijfsarts leert je aan de hand van een triage (vragenlijst) te beoordelen of een bedrijfsartsenspreekuur gepland moet worden en/of je een andere deskundige moet inschakelen voor een snellere re-integratie.

Alles wat je nodig hebt voor een geslaagde samenwerking
De CMtd werkt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt welke taken hij aan de casemanager kan overlaten; dit wordt vastgelegd in een contract. Het succes van de samenwerking in taakdelegatie is afhankelijk van een gedegen inrichting en uitvoering van de taken, met de bedrijfsarts als toezichthouder. Logisch dus dat niet alleen de AP een gedegen opleiding verplichtstelt, maar dat juist ook de bedrijfsarts eisen stelt aan opleiding, ervaring en competenties. Met de opleiding Specialist Taakdelegatie leer je alles wat je nodig hebt om de samenwerking met een bedrijfsarts tot een succes te maken. Het is een praktijkopleiding waarbij je je met behulp van rollenspellen de vaardigheden eigen maakt die voor het vak van CMtd nodig zijn.

Met of zonder assessment
De volledige geaccrediteerde opleiding bestaat uit 5 dagen en wordt afgesloten met een assessment. Als je slaagt voor dit assessment ontvang je het officiële diploma van de HAN. Je kunt de opleiding ook volgen zonder deel te nemen aan het assessment. De opleiding duurt dan 4 dagen. Als bewijs van deelname ontvang je een certificaat van CS Opleidingen.

Voor wie

De opleiding Specialist Taakdelegatie is een specialisatie of vervolgstudie. Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je het diploma Regie op Verzuim of Post hbo Register Casemanagement hebt behaald.

Programma

De opleiding Specialist Taakdelegatie bestaat uit vijf lesdagen met afsluitend een assessment.

Dag 1
Introductie

Wat wordt precies onder taakdelegatie verstaan en welke voorwaarden zijn er om het tot een succes te maken? Aan bod komt onder meer:
• werkwijze bij taakdelegatie, rolscheiding
​• positionering, houding, bevoegdheden
De rol van de bedrijfsarts en IMA 
Aan bod komt onder meer:
• het IMA-model: Inzetbaarheid, Medisch en Arbeidsrecht/sociale wetgeving
• het samenwerkingscontract tussen casemanager en bedrijfsarts
• verslaglegging

Dag 2, 3 en 4
Praktijkoefeningen 

Het is niet eenvoudig om in kaart te brengen wat een werknemer allemaal vertelt en daar de juiste informatie voor de bedrijfsarts uit te halen. Je mag immers niet zelf interpreteren en beoordelen; dat mag alleen de bedrijfsarts. Daarom besteden we veel tijd aan praktijkoefeningen, samen met een bedrijfsarts en een rollenspelacteur. Je leert door te vragen, met als doel het creëren van draagvlak voor re-integratie. Ook wordt geoefend met het vastleggen van het gesprek in een dossier

Dag 5
Voorbereiding assessment
Je sluit de opleiding af met een assessment. Deze dag ga je hiermee oefenen, zodat je weet wat je te wachten staat en je goed voorbereid bent.

Dag 6
Assessment
Het assessment doe je aan de hand van een rollenspel. Bij een goed resultaat ontvang je het diploma Specialist Taakdelegatie van de HAN.

Werkwijze

Casemanager Taakdelegatie is een praktische cursus waarbij je in rollenspellen veel oefent met verschillende praktijksituaties.

Waar en wanneer

Informatie over data en locatie kun je vinden op CS opleidingen onder het tabblad 'Planning'.

Aanmelden

Aanmelden voor deze opleiding gaat via de website van CS opleidingen.
Direct contact is mogelijk via:
T 088 203 2700
E secretariaat@cs-opleidingen.nl