Cursus Aan de slag met rekenachterstanden

rekenmachine
Meld je aan
Startdatum is nog niet bepaald
Meer informatie...
Adviesgesprek, brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder

Startdatum is nog niet bepaald

Door Corona zijn er achterstanden onstaan in het basisonderwijs, ook voor het vak rekenen. Deze masterclass gaat over het omgaan met deze achterstanden door docenten in het voorgezet onderwijs en hun vermogen de achterstanden weg te werken.

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat een deel van de leerlingen uit het basisonderwijs minder goed voorbereid naar de brugklas gaan. Dit geldt ook voor het vak rekenen, of rekenen-wiskunde zoals het op de basisschool wordt genoemd. Het omgaan met deze achterstanden vraagt van docenten in het voorgezet onderwijs kennis over de wijze waarop rekenen-wiskunde op de basisschool wordt geleerd en het vermogen deze kennis in te zetten in hun eigen reken- of wiskundelessen.

In het kort

  5 bijeenkomstenvan 2,5 uur
  50 uur in totaalStudiebelasting
  12,5 uurContacturen
  hboNiveau
  € 500Kosten

Voor wie

De nascholing is bedoeld voor docenten uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs die in hun werk te maken hebben met rekenen.

Wanneer?

De bijeenkomsten vinden plaats op de HAN in Nijmegen op een woensdagmiddag of in overleg op een andere dag, op een moment dat goed uitkomt voor jouw organisatie.

Programma

De nascholing bestaat uit vijf bijeenkomsten van tweeëneenhalf uur. Tussen de bijeenkomsten liggen twee weken waarin je de ruimte hebt om in je eigen klassen aan de slag te gaan met inhouden uit de cursus.

In de bijeenkomsten komen de leerlijnen en de didactiek van de domeinen meten, verhoudingen en getallen en bewerkingen aan de orde. Daarnaast wordt er gewerkt aan de voorbereiding op en de nabespreking van verwerkingsopdrachten waarbij het geleerde ingezet wordt in de eigen praktijk. Door de interactieve werkwijze en de gekozen werkvormen maak je tevens kennis met de onderwijs­praktijk op de scholen van de deelnemers.

Overzicht van de bijeenkomsten:

 1. Inleiding en domein getallen en bewerkingen. Focus op handig rekenen.
 2. Domein verhoudingen (verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen)
 3. Domein verhoudingen
 4. Domein meten
 5. Domein meten en afronding

Resultaat

Je hebt kennis van de nieuwste inzichten in de rekendidactiek, toegespitst op de domeinen meten, verhoudingen en getallen en bewerkingen.
Je kunt de reken­vaardig­heden en -inzichten van je leerling verhogen.
Je hebt de beschikking over praktische lesideeën en activiteiten.

Om in aanmerking te komen voor een certificaat word je geacht om alle bijeenkomsten bij te wonen en de verwerkings­opdrachten te doen.

Studiebelasting

Het aantal contacturen bedraagt 12,5 uur. Met de uren voor zelfstudie en verwerking in de eigen praktijk komt de totale studielast uit op 50 uur.

Nieuwsgierig?

Direct contact

Vragen over de opleiding? ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.

Openingstijden

Werkdagen: 08:00 tot 17:00 uur
 

Liever bellen of appen?

Bellen: 024 - 353 0500
WhatsApp: 024 - 353 0500