Onderwijs Samenwerkingsverband Publieke Zaak

Vanuit de HAN leiden we professionals op voor een zich ontluikende beroepspraktijk in maatschappelijke organisaties. Het Interfacultair Kenniscentrum Publieke Zaak werkt aan voortdurende vernieuwing van het curriculum, waarbij de veranderingen in de rol en verantwoordelijkheid van de publieke professional als uitgangspunt worden genomen.


Vragenlijst

Wat vraagt een onderzoekende houding van je? Voor veel studenten is onderzoekend zijn een lastig onderwerp en vooral ook hoe ontwikkel je dat? Met deze vragenlijst krijg je een beter beeld van welke aspecten bijdragen aan een onderzoekende houding en wat de beroepspraktijk later van je verwacht.

Het kenniscentrum heeft een intensieve relatie met het onderwijs en levert een duidelijke bijdrage zowel in volume als in de variëteit van vormen. In onderstaande tabel hebben we onze voornaamste verbindingen met het onderwijs opgenomen:

Bijdrage Toelichting
Begeleiden van docenten - Ondersteuning bij de uitvoering van simulaties / de Simulatieschool (Educatie, FEM, GGM)
- UAS-project 'Schuivende Beroepsbeelden': inzet van docent-onderzoekers (GGM/ISS)
- Begeleiden van docent-promovendi
- eHealth en Toegepaste Psychologie
Ontwikkeling curricula - Ontwikkeling van Simulatiescholen bij de opleidingen van GGM/ISS op basis van 'Schuivende Beroepsbeelden' (m.u.v. Pedagogiek)
- Informatiemanagement in curriculum Bedrijfskunde (landelijk)
Uitvoering van het curriculum - Simulatie Jeugdzorg bij de opleiding Pedagogiek (GGM/ISS)
- Simulatieschool Pabo (Educatie)
Sturen, inrichten en uitvoeren onderwijsprogramma - Master Management en Innovatie
- Minor Politiek, Beleid en Overheidsmanagement (FEM

Stage bij het Kenniscentrum Publieke Zaak

HAN-studenten kunnen voor hun afstudeeropdracht bij het Interfacultair Kenniscentrum Publieke Zaak terecht. Binnen het kenniscentrum bestaat de mogelijkheid om stage te lopen. Enerzijds kan een stagiair ingezet worden op lopende onderzoeksprojecten. Anderzijds kan een stagiair ook zelf een onderzoeksvoorstel aandragen. Het onderzoek kan worden uitgevoerd indien deze aansluit op het werkveld van het kenniscentrum en de uitvoerbaarheid van het onderzoek reëel is.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd om bij het Interfacultair Kenniscentrum Publieke Zaak stage te lopen neem dan contact op.