Onderzoek Samenwerkingsverband HAN SOCIAAL

Het Kenniscentrum HAN SOCIAAL maakt de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs. Algemene insteek bij het onderzoek is dat de cliënt centraal staat en dat zowel hij als de professional zelf er baat bij heeft.

GGM kantine K33 stoelen banken

Participatie kwetsbare burgers

HAN SOCIAAL concentreert zich in onderzoek op de onderzoekslijn 'Participatie van kwetsbare burgers in de maatschappij' en 4 daaraan gerelateerde thema’s:

  • Perspectief van de burger
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Relatie burger-professional
  • Sociale technologie

De uitvoering van dit praktijkgerichte onderzoek en de overdracht van de resultaten hiervan komen direct en indirect ten goede aan de beroepsontwikkeling en het onderwijs voor professionals.

Uitgelicht: de missie van HAN SOCIAAL

HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen

Het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen ondersteunt gemeenten, professionals en burgers bij het zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen. In deze vormen zijn professionals en burgers coproducenten van leefbaarheid. Krachtige Kernen combineert hierbij expertise op het gebied van zorg en welzijn, ruimtelijke vormgeving en ontwerp en sociale technologie.