null

Het Samenwerkingsverband HAN SOCIAAL bevordert de participatie van kwetsbare burgers in de maatschappij met als doel het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Onderzoekthema's HAN SOCIAAL

In onderzoek richt HAN SOCIAAL zich op 3 samenhangende thema’s:

 • Sociale rechtvaardigheid
 • Betekenisvolle samenwerking
 • Ruimte voor Burgerschap

De uitvoering van dit praktijkgerichte onderzoek en de overdracht van de resultaten hiervan komen direct en indirect ten goede aan de beroepsontwikkeling en het onderwijs voor professionals.

foto entree Kapittelweg 33

Expertkennis

De kennisontwikkeling van HAN SOCIAAL heeft betrekking op alle kwetsbare burgers, die niet of minder in staat zijn op eigen kracht moeilijkheden of tegenslagen te overwinnen en hun leven naar eigen inzicht vorm te geven. Onderzoeksprojecten en bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen richten zich op vraagstukken rond wonen, welzijn en (gezondheids)zorg.

HAN SOCIAAL focust bewust op welzijns- en zorgvraagstukken en op de noodzakelijke samenhang en afstemming hiertussen. HAN SOCIAAL kiest voor een doelgroepenbenadering voor het doorontwikkelen van expertkennis op het gebied van autisme, jeugd en verstandelijke beperking.

studenten aan tafel buiten

Uitgelicht: de missie van HAN SOCIAAL

Onderwijs

De lectoren van HAN SOCIAAL leveren structureel bijdragen aan het onderwijs en de onderwijsontwikkeling.

Infopoint voor studenten

Partners in onderzoek

Naast de medewerkers van de maatschappelijke instellingen zijn de docenten en studenten van de sociaal-agogische opleidingen belangrijke partners in het onderzoek, evenals de kennisinstellingen die op het werkterrein actief zijn.

Weblog HAN SOCIAAL

Op de weblog Kenniscentrum HAN SOCIAAL vindt u actuele berichten over het lectoraat, het onderzoek en nieuwsberichten. U kunt ook reageren op de geplaatste berichten.

Projecten

Ambassadeursleergang

Onderzoek naar de ambassadeursleergang voor mbo- en hbo-medewerkers met een verpleegkundige, verzorgende of agogische achtergrond is belangrijk. Wat is de meerwaarde? Nieuwe inzichten dragen bij aan het optimaliseren van de leergang.

82160 duo lacht

Het Waardenkompas

Het sociaal domein bestaat uit diverse beroepen met ieder een eigen beroepscode. Dit project heeft als doel een domeinspecifieke aanvulling (inkleuring/kompas) te realiseren op de ethische code Sociaal Werk, bedoeld voor professionals werkzaam in de gehandicaptenzorg.

31751 studenten op straat met kaartjes in hand

Over kunst en ouder worden

‘The existential matters: The heart of art in social work’ is een beschrijvend promotieonderzoek van HAN docent-onderzoeker Paola de Bruijn. De meerwaarde van een Social Worker met een creatief profiel is onderzocht en bewezen, maar in de ouderenzorg en de opleiding, lijkt kunst onder druk te staan. Daarnaast ziet Paola dat door de vergrijzing, er meer existentiële vragen (levensvragen) komen.

230153 Centre for Creativity onderzoek Paola

in Goeden Doen

Mensen met een verstandelijke beperking wil je zo goed mogelijk ondersteunen. Daarbij is het niet alleen belangrijk te luisteren naar hun wensen en behoeften, ook de normen en waarden van hun naasten en zorgprofessionals tellen mee.

289887 Twee vrouwen aan tafel met laptop, verstandelijke beperking

School-naar-werk transities van jongeren

Hoe worden jongeren met een kwetsbare startsituatie voorbereid op maatschappelijke (arbeids)participatie? In het promotieonderzoek van Maritza Gerritsen, onderzoekt zij deze vraag vanuit het perspectief van de jongere zelf, de gemeente en de samenleving.

28611 student lacht naar ander

therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY (VARIETY)

VARIETY staat voor: therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY. De VARIETY-studie is een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar fysiotherapie met therapeutische virtual reality voor mensen met ernstige chronische lage rugpijn.

234467 null

Sociale rechtvaardigheid door 'art-based communities'

Mensen met een verstandelijke beperking leven nog te vaak in een sociaal isolement. Hoe kunnen zij gelijkwaardiger deelnemen in onze samenleving? Art-based communities waarin mensen met en zonder beperkingen samen kunst maken zijn wellicht een goed middel voor een sociaal rechtvaardigere samenleving.

Verfkwasten voor schilderdoek

Sociaal Werk: de invloed van stress op het handelen in agressiesituaties

Sociaal werkers komen regelmatig tijdens hun werk in aanraking met agressie. Dit ongewenste gedrag kan zich uitten in scheldpartijen, intimidatie, bedreiging en zelfs lichamelijk geweld. Het is daarom niet zo vreemd dat (aspirant)sociaal werkers worden getraind in het leren omgaan met agressie.

234471 null

Zichtbaar maken wat werkt

Professionals benadrukken in één adem het belang en de complexiteit van samenwerken in de driehoek van cliënten, naasten en professionals. Goede samenwerking is essentieel voor de kwaliteit van de geboden ondersteuning en het welbevinden van alle betrokken partijen.

32649 studenten werken in groepjes in de klas

Zicht op (psychisch) kwetsbare burgers

Een valide beeld krijgen van de (psychisch) kwetsbare burger is het doel. Naast harde bestaande data, gebruiken we hiervoor ook andere kennisbronnen. Dit inzicht levert een bijdrage aan een landelijk beter aansluitend zorgaanbod en een algemeen beleid ten aanzien van (psychisch) kwetsbare burgers.

102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige

Nieuws

Onderzoek op zorgboerderijenDeelnemers aan het woord op de werkplaats
307160 Foto voor bij onderzoek op zorgboerderij, Dries de Moor
109999 lerares met basisschool kinderen aan tafel tijdens de lunch
Vlog: in gesprek over mens en geldBewust nadenken over armoede
298302 Armoede in beeld. Kistje met geld
Onderzoek langdurig pleegzorg: afstand in verbondenheidLangdurige pleegzorg: alternatief tot adoptie?
282512 Afstand in verbondenheid, project Mieke Spek
Stockfoto, armoede, jongen, neerslachtig
Maaike Hermsen bij Kennisplein GehandicaptensectorBumpy moments: Herken jij ze al in jouw dagelijkse werk?
geestelijke zorgprofessional speelt muziek af bij vrouw met syndroom van down
“Armoede kan iedereen overkomen”Carinda Jansen genomineerd voor Caty Asscher Award
null
man troost vrouw
vrouwen lopend door de stad, eentje met fiets, eentje met mobiel

Samenwerkingsverband HAN SOCIAAL

Secretariaat

Sylvia Hendriks   T 06 21 59 55 27

Steffi Geenen      T 06 29 50 28 33

Weblog Kenniscentrum HAN SOCIAAL

Secretariaat

 • Kenniscentrum.HANSOCIAAL@han.nl
 • Bezoekadres
  Kapittelweg 33
  6525 EN
  Nijmegen

  Postadres
  Postbus 6960
  6503 GL
  Nijmegen