Expertise Samenwerkingsverband HAN SOCIAAL

het Kenniscentrum HAN SOCIAAL focust bewust op welzijns- en zorgvraagstukken en op de noodzakelijke samenhang en afstemming hiertussen.


Het kenniscentrum kiest voor een doelgroepenbenadering voor het doorontwikkelen van expertkennis op het gebied van autisme, jeugd en verstandelijke beperking.

Door de onderzoekprogrammering op deze wijze in te richten wordt de expertkennis die binnen de lectoraten al is ontwikkeld optimaal benut. Tegelijkertijd ontstaan mogelijkheden voor de gezamenlijke ontwikkeling van meer generalistische kennis.

Met deze expertkennis kunnen de HAN, het Kenniscentrum HAN SOCIAAL en de sociale opleidingen, zich (blijven) profileren en een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren aan het onderwijs en onderzoek en landelijke en internationale ontwikkelingen.

Boek gepresenteerd met praktische hulpmiddelen voor maatschappelijke dienstverlening

Tijdens een symposium over de kwetsbaarheid van mensen is het boek 'HAN SOCIAAL Kennisproducten 2015: Praktische hulpmiddelen voor maatschappelijke dienstverlening' gepresenteerd. In de bundel staan ruim 40 beschikbare kennisproducten en diensten.

Telefoons internationaal