null

Het Samenwerkingsverband HAN SOCIAAL bevordert de participatie van kwetsbare burgers in de maatschappij met als doel het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Onderzoekthema's HAN SOCIAAL

HAN SOCIAAL concentreert zich in onderzoek op de onderzoekslijn 'Participatie van kwetsbare burgers in de maatschappij' en 4 daaraan gerelateerde thema’s:

 • Perspectief van de burger
 • Maatschappelijke ondersteuning
 • Relatie burger-professional
 • Sociale technologie

De uitvoering van dit praktijkgerichte onderzoek en de overdracht van de resultaten hiervan komen direct en indirect ten goede aan de beroepsontwikkeling en het onderwijs voor professionals.

253667 vrouw met kind op bankje, met drinken

Uitgelicht: de missie van HAN SOCIAAL

Onderwijs

De lectoren van HAN SOCIAAL leveren structureel bijdragen aan het onderwijs en de onderwijsontwikkeling in hbo- en masteropleidingen van de HAN en daarbuiten. Ook worden studenten en docenten betrokken bij de onderzoeksprojecten. De lectoraten dragen boverndien bij aan diverse minoren.

Infopoint voor studenten

Partners in onderzoek

Naast de medewerkers van de maatschappelijke instellingen zijn de docenten en studenten van de sociaal-agogische opleidingen belangrijke partners in het onderzoek, evenals de kennisinstellingen die op het werkterrein actief zijn.

Weblog HAN SOCIAAL

Op de weblog Kenniscentrum HAN SOCIAAL vindt u actuele berichten over het lectoraat, het onderzoek en nieuwsberichten. U kunt ook reageren op de geplaatste berichten.

Projecten

Partnerschapskaart

Waardevolle samenwerkingsrelaties opbouwen kost tijd en aandacht. De partnerschapskaart helpt te definiëren wat je verwacht van samenwerkingspartners en hierover het gesprek aan te knopen. De kaart is in te zetten bij gemengde groepen zoals burgers en professionals.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Ambassadeursleergang

Onderzoek naar de ambassadeursleergang voor mbo- en hbo-medewerkers met een verpleegkundige, verzorgende of agogische achtergrond is belangrijk. Wat is de meerwaarde? Nieuwe inzichten dragen bij aan het optimaliseren van de leergang.

82160 duo lacht

Het Waardenkompas

Het sociaal domein bestaat uit diverse beroepen met ieder een eigen beroepscode. Dit project heeft als doel een domeinspecifieke aanvulling (inkleuring/kompas) te realiseren op de ethische code Sociaal Werk, bedoeld voor professionals werkzaam in de gehandicaptenzorg.

31751 studenten op straat met kaartjes in hand

Over kunst en ouder worden

‘The existential matters: The heart of art in social work’ is een beschrijvend promotieonderzoek van HAN docent-onderzoeker Paola de Bruijn. De meerwaarde van een Social Worker met een creatief profiel is onderzocht en bewezen, maar in de ouderenzorg en de opleiding, lijkt kunst onder druk te staan. Daarnaast ziet Paola dat door de vergrijzing, er meer existentiële vragen (levensvragen) komen.

230153 Centre for Creativity onderzoek Paola

in Goeden Doen

Mensen met een verstandelijke beperking wil je zo goed mogelijk ondersteunen. Daarbij is het niet alleen belangrijk te luisteren naar hun wensen en behoeften, ook de normen en waarden van hun naasten en zorgprofessionals tellen mee.

289887 Twee vrouwen aan tafel met laptop, verstandelijke beperking

School-naar-werk transities van jongeren

Hoe worden jongeren met een kwetsbare startsituatie voorbereid op maatschappelijke (arbeids)participatie? In het promotieonderzoek van Maritza Gerritsen, onderzoekt zij deze vraag vanuit het perspectief van de jongere zelf, de gemeente en de samenleving.

28611 student lacht naar ander

therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY (VARIETY)

VARIETY staat voor: therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY. De VARIETY-studie is een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar fysiotherapie met therapeutische virtual reality voor mensen met ernstige chronische lage rugpijn.

234467 null

Sociale rechtvaardigheid door 'art-based communities'

Mensen met een verstandelijke beperking leven nog te vaak in een sociaal isolement. Hoe kunnen zij gelijkwaardiger deelnemen in onze samenleving? Art-based communities waarin mensen met en zonder beperkingen samen kunst maken zijn wellicht een goed middel voor een sociaal rechtvaardigere samenleving.

Verfkwasten voor schilderdoek

Sociaal Werk: de invloed van stress op het handelen in agressiesituaties

Sociaal werkers komen regelmatig tijdens hun werk in aanraking met agressie. Dit ongewenste gedrag kan zich uitten in scheldpartijen, intimidatie, bedreiging en zelfs lichamelijk geweld. Het is daarom niet zo vreemd dat (aspirant)sociaal werkers worden getraind in het leren omgaan met agressie.

234471 null

Zichtbaar maken wat werkt

Professionals benadrukken in één adem het belang en de complexiteit van samenwerken in de driehoek van cliënten, naasten en professionals. Goede samenwerking is essentieel voor de kwaliteit van de geboden ondersteuning en het welbevinden van alle betrokken partijen.

32649 studenten werken in groepjes in de klas

Nieuws

Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving (OZS)Lector Bauke Koekkoek wint prijs
102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige
339018 Videostill campagnetrailer InScience 2021
Filmdocumentaire in premièreVerbeelding van het goede leven
Er is geen omschrijving beschikbaar
298305 Armoede in beeld. Geld biljetten
Promotie Martina de WitteMinder stress door muziektherapie
90865 Groepsles
341055 HAN onderzoeker Carinda Jansen overhandigt de gids behorend bij onderzoek Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede aan wethouder Aart Slob van Gemeente Lingewaard.
298302 Armoede in beeld. Kistje met geld
322386 Beeld van de Week tegen Armoede met vork, stekker en huis als illustratie.
340550 Week tegen Armoede 2021, uitreiking boek door Miranda Laurant aan wethouder Nijmegen Petra Molenaar met op de foto ook Judtih Hermelink van Sam& voor alle kinderen. Voor bij nieuwsbericht. Op de Kapittelweg

Kenniscentrum HAN SOCIAAL

Secretariaat

Sylvia Hendriks   T 06 21 59 55 27

Steffi Geenen      T 06 29 50 28 33

Weblog Kenniscentrum HAN SOCIAAL

Secretariaat

 • Kenniscentrum.HANSOCIAAL@han.nl
 • Bezoekadres
  Kapittelweg 33
  6525 EN
  Nijmegen

  Postadres
  Postbus 6960
  6503 GL
  Nijmegen