null

Het Samenwerkingsverband HAN SOCIAAL bevordert de participatie van kwetsbare burgers in de maatschappij met als doel het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Onderzoekthema's HAN SOCIAAL

In onderzoek richt HAN SOCIAAL zich op 3 samenhangende thema’s:

 • Sociale rechtvaardigheid
 • Betekenisvolle samenwerking
 • Ruimte voor Burgerschap

De uitvoering van dit praktijkgerichte onderzoek en de overdracht van de resultaten hiervan komen direct en indirect ten goede aan de beroepsontwikkeling en het onderwijs voor professionals.

foto entree Kapittelweg 33

Expertkennis

De kennisontwikkeling van HAN SOCIAAL heeft betrekking op alle kwetsbare burgers, die niet of minder in staat zijn op eigen kracht moeilijkheden of tegenslagen te overwinnen en hun leven naar eigen inzicht vorm te geven. Onderzoeksprojecten en bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen richten zich op vraagstukken rond wonen, welzijn en (gezondheids)zorg.

HAN SOCIAAL focust bewust op welzijns- en zorgvraagstukken en op de noodzakelijke samenhang en afstemming hiertussen. HAN SOCIAAL kiest voor een doelgroepenbenadering voor het doorontwikkelen van expertkennis op het gebied van autisme, jeugd en verstandelijke beperking.

studenten aan tafel buiten

Uitgelicht: de missie van HAN SOCIAAL

Onderwijs

De lectoren van HAN SOCIAAL leveren structureel bijdragen aan het onderwijs en de onderwijsontwikkeling.

Infopoint voor studenten

Partners in onderzoek

Naast de medewerkers van de maatschappelijke instellingen zijn de docenten en studenten van de sociaal-agogische opleidingen belangrijke partners in het onderzoek, evenals de kennisinstellingen die op het werkterrein actief zijn.

Weblog HAN SOCIAAL

Op de weblog Kenniscentrum HAN SOCIAAL vindt u actuele berichten over het lectoraat, het onderzoek en nieuwsberichten. U kunt ook reageren op de geplaatste berichten.

Projecten

therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY (VARIETY)

VARIETY staat voor: therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY. De VARIETY-studie is een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar fysiotherapie met therapeutische virtual reality voor mensen met ernstige chronische lage rugpijn.

234467 null

Sociale rechtvaardigheid door 'art-based communities'

Mensen met een verstandelijke beperking leven nog te vaak in een sociaal isolement. Hoe kunnen zij gelijkwaardiger deelnemen in onze samenleving? Art-based communities waarin mensen met en zonder beperkingen samen kunst maken zijn wellicht een goed middel voor een sociaal rechtvaardigere samenleving.

Verfkwasten voor schilderdoek

Sociaal Werk: de invloed van stress op het handelen in agressiesituaties

Sociaal werkers komen regelmatig tijdens hun werk in aanraking met agressie. Dit ongewenste gedrag kan zich uitten in scheldpartijen, intimidatie, bedreiging en zelfs lichamelijk geweld. Het is daarom niet zo vreemd dat (aspirant)sociaal werkers worden getraind in het leren omgaan met agressie.

234471 null

Zicht op (psychisch) kwetsbare burgers

Een valide beeld krijgen van de (psychisch) kwetsbare burger is het doel. Naast harde bestaande data, gebruiken we hiervoor ook andere kennisbronnen. Dit inzicht levert een bijdrage aan een landelijk beter aansluitend zorgaanbod en een algemeen beleid ten aanzien van (psychisch) kwetsbare burgers.

102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige

De WijkGGZ: op zoek naar werkzame factoren

In Nijmegen Dukenburg en in Tiel zijn sinds 2019 twee pilotteams WijkGGZ actief. Deze teams ondersteunen mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving onderzoekt de werkzame factoren van de WijkGGZ.

57921 Stockbeeld interessegebied gezondheid

Methodisch Samen Werken (MSW)

In het doorlopende project Methodisch Samen Werken (MSW) proberen we steeds dichter bij de essentie van gelijkwaardig samenwerken te komen en dit zo concreet mogelijk overdraagbaar te maken.

32357 werken aan project, communicatie, docent, studenten, helpen, studeren, samenwerken, finance, economie

Beter Leren door Beter Slapen 

Slaapproblemen zijn een van de meest voorkomende bijkomende klinische aandoeningen bij autisme. Hoe kunnen leerkrachten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bijdragen aan het verminderen van slaapproblemen bij leerlingen met autisme? Dat is de centrale vraag bij dit project.

jongen in klaslokaal gooit papieren weg uit frustratie

EVB+ in beeld 

Bij EVB+ in Beeld doen we praktijkgericht onderzoek naar de bevorderende en belemmerende factoren in de begeleiding van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+).

moeder en gehandicapte dochter in rolstoel in keuken

Zakgeldproject

In gezinnen waar de financiële middelen amper toereikend zijn om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, is zakgeld voor kinderen geen vanzelfsprekendheid. In dit project werken onderzoekers samen met ervaringsdeskundigen en gezinnen om kinderen, met behulp van zakgeld, te ondersteunen bij hun financiële zelfstandigheid.

Muntgeld op een dambord

Nieuws

Stockfoto, armoede, jongen, neerslachtig
Maaike Hermsen bij Kennisplein GehandicaptensectorBumpy moments: Herken jij ze al in jouw dagelijkse werk?
geestelijke zorgprofessional speelt muziek af bij vrouw met syndroom van down
“Armoede kan iedereen overkomen”Carinda Jansen genomineerd voor Caty Asscher Award
null
man troost vrouw
vrouwen lopend door de stad, eentje met fiets, eentje met mobiel

Samenwerkingsverband HAN SOCIAAL

Secretariaat

Sylvia Hendriks   T 06 21 59 55 27

Steffi Geenen      T 06 29 50 28 33

Weblog Kenniscentrum HAN SOCIAAL

Secretariaat

 • Kenniscentrum.HANSOCIAAL@han.nl
 • Bezoekadres
  Kapittelweg 33
  6525 EN
  Nijmegen

  Postadres
  Postbus 6960
  6503 GL
  Nijmegen