Samenwerkingsverband HAN Sociaal

null

Het Kenniscentrum HAN SOCIAAL bevordert de participatie van kwetsbare burgers in de maatschappij met als doel het verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Onderzoekthema's HAN SOCIAAL

In onderzoek richt het kenniscentrum zich op 3 samenhangende thema’s:

 • Sociale rechtvaardigheid
 • Betekenisvolle samenwerking
 • Ruimte voor Burgerschap

De uitvoering van dit praktijkgerichte onderzoek en de overdracht van de resultaten hiervan komen direct en indirect ten goede aan de beroepsontwikkeling en het onderwijs voor professionals.

foto entree Kapittelweg 33

Expertkennis

De kennisontwikkeling van HAN SOCIAAL heeft betrekking op alle kwetsbare burgers, die niet of minder in staat zijn op eigen kracht moeilijkheden of tegenslagen te overwinnen en hun leven naar eigen inzicht vorm te geven. Onderzoeksprojecten en bijdragen aan maatschappelijke ontwikkelingen richten zich op vraagstukken rond wonen, welzijn en (gezondheids)zorg.

HAN SOCIAAL focust bewust op welzijns- en zorgvraagstukken en op de noodzakelijke samenhang en afstemming hiertussen. Het kenniscentrum kiest voor een doelgroepenbenadering voor het doorontwikkelen van expertkennis op het gebied van autisme, jeugd en verstandelijke beperking.

studenten aan tafel buiten

Uitgelicht: de missie van HAN SOCIAAL

Onderwijs

De lectoren van het Kenniscentrum HAN SOCIAAL leveren structureel bijdragen aan het onderwijs en de onderwijsontwikkeling.

Infopoint voor studenten

Partners in onderzoek

Naast de medewerkers van de maatschappelijke instellingen zijn de docenten en studenten van de sociaal-agogische opleidingen belangrijke partners in het onderzoek, evenals de kennisinstellingen die op het werkterrein actief zijn.

Weblog Kenniscentrum HAN SOCIAAL

Op de weblog Kenniscentrum HAN SOCIAAL vindt u actuele berichten over het lectoraat, het onderzoek en nieuwsberichten. U kunt ook reageren op de geplaatste berichten.

Projecten

Beter Leren door Beter Slapen 

Slaapproblemen zijn een van de meest voorkomende bijkomende klinische aandoeningen bij autisme. Hoe kunnen leerkrachten in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) bijdragen aan het verminderen van slaapproblemen bij leerlingen met autisme? Dat is de centrale vraag bij dit project.

jongen in klaslokaal gooit papieren weg uit frustratie

EVB+ in beeld 

Bij EVB+ in Beeld doen we praktijkgericht onderzoek naar de bevorderende en belemmerende factoren in de begeleiding van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+).

moeder en gehandicapte dochter in rolstoel in keuken

Zakgeldproject

In gezinnen waar de financiële middelen amper toereikend zijn om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen, is zakgeld voor kinderen geen vanzelfsprekendheid. In dit project werken onderzoekers samen met ervaringsdeskundigen en gezinnen om kinderen, met behulp van zakgeld, te ondersteunen bij hun financiële zelfstandigheid.

Muntgeld op een dambord

Aanzet met Geld

Voor zelfstandig wonende jongvolwassenen met lichte verstandelijke beperkingen (LVB) kent het dagelijks leven veel uitdagingen. Een van die uitdagingen is het omgaan met geld. Gemeente Nijmegen wil graag weten hoe deze groep Nijmeegse inwoners daarbij het beste ondersteund kan worden. Onderzoekers van de HAN onderzochten dit in samenwerking met 3 co-onderzoekers met een lichte verstandelijke beperking.

#50euroweek briefgeld euro budget

Community Mental Health Care

De zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen bestaat steeds minder uit hospitalisatie. En steeds meer uit het bieden van varianten van ambulante zorgarrangementen. We noemen dit het FACT-model (Flexibel Assertive Community Treatment). Welke elementen hiervan zijn het meest effectief?

close-up kaarten van kaartspel

MATCH: cohort studie 

De afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg is vaak niet optimaal. Dit zien we vooral in de zorg voor mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek. We zien veel uitval, stagnatie en langdurige afhankelijkheid. Hoe kunnen we dit verbeteren?

close-up schrijven in notitieblok

Signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van armoede

Wat leidt tot (verborgen) armoede? De Werkplaatsen Sociaal Domein Nijmegen, Twente en Utrecht ontwikkelen samen een werkwijze voor het signaleren, bespreekbaar maken en doorbreken van structuren die leiden tot armoede. Zodat mensen die in armoede leven weer nieuw perspectief kunnen zien.

Stockfoto, armoede, jongen, neerslachtig

Welkome Wijk

In iedere wijk wonen met een psychische kwetsbaarheid of andere beperking. Prettig met elkaar samenleven zou heel normaal moeten zijn. Maar soms is het best lastig. In het project Welkome Wijk kijken we wat er nodig is om te komen tot een wijk waarin mensen met een beperking zich thuis voelen.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Sociaal-artistieke praktijken in het sociale domein

Sociaal-artistieke praktijken zijn ontmoetingen waarin mensen in samenspel met kunstzinnige middelen of activiteiten tot dialoog komen. Wat levert deze interactie in een veilige psychologische ruimte op?

twee vrouwen schilderen

Praktische predictie

Bij de meeste patiënten met beginnende rugklachten gaat de pijn snel over. Soms wordt het juist chronisch. Als fysiotherapeut wil je het herstel zo snel mogelijk goed inschatten. En de behandeling hierop aanpassen. Een praktisch en toetsbaar instrument is daarbij nuttig.

fysiotherapeut corrigeert houding van een patiënt op een fiets 

Onze Mensen

Om het samenwerkingsverband HAN Sociaal een succes te maken, werken we samen met lectoren, onderzoekers, promovendi en partners.

Sfeerfoto plein Kapittelweg

Nieuws

Samenwerkingsverband HAN SOCIAAL

Secretariaat

Sylvia Hendriks   T 06 21 59 55 27

Steffi Geenen      T 06 29 50 28 33

Weblog Kenniscentrum HAN SOCIAAL

Secretariaat

 • Kenniscentrum.HANSOCIAAL@han.nl
 • Bezoekadres
  Kapittelweg 33
  6525 EN
  Nijmegen

  Postadres
  Postbus 6960
  6503 GL
  Nijmegen