René Bakker

Lectoraat Networked Applications

Nieuwe digitale toepassingen die echt gebruikt worden, we ontwikkelen ze samen met ons team, studenten en alle belanghebbenden. Voorbeelden zijn een digital twin voor het MKB, de game Sofias Smuggling voor jongeren die een museum bezoeken en een empathische chatbot om mee te praten voor ouderen.

diverse methodes op tafel uitgespreid betreffende lectoraat networks applications

Kenmerkend voor ons lectoraat is de ontwikkelgerichte aanpak. We verkennen kansen in de digitale transformatie door snelle ontwikkeling van prototypes. Deze gebruiken we vervolgens in diepgaande gesprekken met alle belanghebbenden. Het eindresultaat is een in de praktijk beproefd prototype. De keuze van een onderwerp sluit aan op vragen uit het werkveld, van Augmented en Virtual Reality tot simulatiemodellen. Mijn insteek als lector is om good practices uit toepassingsdomeinen te gebruiken. De kennisontwikkeling is ook gericht op good practices, maar dan in concept- en applicatieontwikkeling.  

Over René

Expertises:

 • Design Thinking
 • Prototyping
 • Adaptive IT Infrastructures
 • Experience design
 • Digital Twinning
 • Research and Design Methods

Het lectoraat Networked Applications

Hoe kunnen we kansen van digitalisering benutten?

Ons lectoraat verkent graag de betekenis van nieuwe digitale ontwikkelingen, samen met bedrijven en instellingen. We verenigen theoretische inzichten en toetsen ze in een nieuwe setting. 

poster ivm praktijk onderzoek op tafel

Artikelen

De onderzoekers van de HANJasper Jeurens
354287 Coverbeeld vrouw met loep, onderzoekers van de HAN (NH)
null

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van René Bakker met betrekking tot zijn onderzoeken rondom het onderwerp 'Leren met ict'. 

artikelen / publicaties

Kennispartners en netwerken

René werkt met deze kennispartners en netwerken samen:

 • Kennis-, Publieke, Zorg en Welzijninstellingen

  • Universiteit Utrecht
  • Universiteit Twente

  Open Universiteit Nederland

  Saxion

  Hogeschool van Amsterdam

  Hogeschool Utrecht

  Hochschule Münster

  Hochschule Rhein Waal

  Graafschap College

 • Overheidsinstellingen

  Gemeente Achterhoek

  Gemeente Arnhem

  Provincie Gelderland

  Rijkswaterstaat

 • Zorg- en Welzijnsinstellingen

  Zorgalliantie

  Malkander

  Health Xperience

 • Andere partners en netwerken

  Lectorenplatform PRIO

  Programmaraad Professional Doctorate VH (voor cluster techniek en digitalisering)

  HAN zwaartepunt Smart Region (Slim innoveren)

  HAN zwaartepunt Health

  Diverse projecten

Nevenfuncties

Op het moment vervul ik geen redactionele en bestuurlijke taken.

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Met de digitale nieuwsbrief IT en Mediadesign blijf je op de hoogte van nieuws en de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en onderwijs in de academie.