Miranda Laurant

Ik wil samen met organisaties, professionals, docenten en studenten praktijk- en actiegericht onderzoek doen. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendige gezondheidszorg. De kennis die we over preventie, welzijn en zorg ontwikkelen komt terug in het onderwijs van de nieuwe professional.

portret lector Miranda Laurant

De gezondheidszorg verandert snel en voortdurend. We hebben enerzijds te maken met een veranderde en toenemende zorgvraag, anderzijds zijn er de beperkingen in financiële middelen en personele ruimte. Slimmer organiseren is daardoor nodig. Het gaat om structuur- en cultuurveranderingen: anders denken, doen en organiseren.  

We dragen bij aan innovatieve duurzame zorgconcepten. We ontwikkelen, delen en borgen daarom kennis over interprofessioneel samenwerken, leren in netwerken en over optimale inzet van professionals in de gezondheidszorg. We versterken de praktijk én het onderwijs. 

Over Miranda

Expertises

 • Evidence Based Practice
 • Verpleegkunde
 • Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist
 • Regiebehandelaar
 • Positionering van professionals in de zorg
 • Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden
 • Participatief actieonderzoek   

Nevenfuncties

Naast lector ben ik ook:

Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Het zorglandschap verandert en dat levert organisatorische vragen op. We moeten anders denken, anders doen en anders organiseren. Wij doen praktijkgericht onderzoek om erachter te komen welke veranderingen nodig zijn en hoe we ze kunnen doorvoeren.

 

groep van zorgverleners en zakenmensen tijdens vergadering

Projecten

4 stappen - Succesvol samenwerken in wijknetwerken

Zorg en welzijn worden steeds meer dichtbij burgers georganiseerd, in lokale wijknetwerken. Het ontwikkelen van een wijknetwerk is niet eenvoudig. Wij doen hier samen met onze partners onderzoek naar. Hoe geef je een wijknetwerk vorm? En hoe houd je de samenwerking goed?

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Interprofessionele Student-Run-Dental-Clinic

Interprofessioneel samenwerken tijdens patiëntbehandelingen. Dat doen mondhygiënisten en tandartsen in opleiding in de Student-Run-Dental-Clinic van de HAN en het Radboudumc. Binnen dit project onderzoeken we hoe interproffessioneel leren en samenwerken verloopt. En hoe dit kan worden verbeterd.

meisje oefening tandheelkunde op pop

Ruimte voor PA’s en VS’en in de anderhalvelijnszorg

De vraag naar medisch specialistische zorg groeit. Hierdoor verschuift deze zorg steeds meer richting eigen huis, gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk. Dit heet anderhalvelijnszorg. Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) kunnen hier een grote rol vervullen.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert de bloeddruk bij een jonge chronisch zieke patiente

Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen

Welkom bij dit digitale Handboek EBP. Dit handboek ondersteunt zorgverleners en projectleiders bij het creëren van een Evidence Based Practice (EBP) cultuur binnen zorgteams in verpleeghuizen.

man pakt boek uit schap bibliotheek

Effectief bijdragen in zorgnetwerken

Familie, buren, vrienden, vrijwilligers én zorgverleners. Samen vormen ze zorgnetwerken die kwetsbare ouderen ondersteunen. De rol van deze zorgnetwerken wordt groter. En afstemming en samenwerking binnen de netwerken steeds belangrijker. Om zo de ouderen effectiever te kunnen ondersteunen.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden

Evidence 1.0

Werken volgens Evidence Based Practice (EBP) betekent zorg verlenen op basis van het beste wetenschappelijk bewijs. De behoeften van patiënten neem je mee én eigen expertise zet je optimaal in. Dit project ondersteunt bij het creëren van een EBP-cultuur in verpleeghuizen.

portret Anneke van Vught associate lector

Taakherschikking in de ouderenzorg

Hoogopgeleide zorgprofessionals zoals Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants kunnen taken overnemen van artsen, zodat deze ruimte krijgen voor andere taken. Deze taakherschikking verbetert de ouderenzorg. We onderzochten in hoeverre de taakherschikking heeft plaatsgevonden.

Ouderenzorg

Evidence 2.0

De stip op de horizon voor verpleeghuizen is 'Samen leren en Verbeteren van persoonsgerichte zorg'. Dit betekent in partnerschap tussen cliënt, naasten en zorgprofessionals: leren en verbeteren voor de best passende zorg. In dit project werken we aan het lerend vermogen van verpleeghuizen.

medewerkster toont foto’s op een tablet aan een bewoner van het verpleeghuis

Improve!

Persoonsgerichte Essentiële Zorg (EZ) is het hart van de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. De kwaliteit van deze zorg is van groot belang voor alle patiënten en cliënten die deze zorg dagelijks ontvangen. En moet zo hoog mogelijk zijn. Hoe bereiken we dat?

verpleegkundige inspecteert infuus bij patiente en maakt een praatje

VS GGZ in de functie van regiebehandelaar

Sinds 1 januari 2017 mag een Verpleegkundig Specialist (VS) ggz regiebehandelaar zijn. Net zoals de psychiater, klinisch psycholoog of verslavingsarts. De invulling van deze rol is nog best moeilijk. We ontwikkelen een handreiking die het invullen van de rol als regiebehandelaar ondersteunt.

een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige

Nieuws

Interprofessioneel leren en verbeteren in de zorgStudenten op onderzoek naar meetinstrumenten
32510 Studenten en docent bj infuus
Samenwerking HAN en RadboudumcIn de flow op de Dag van de Verpleging
36968 docent lachend met studenten om ziekenhuisbed
198657 Voltijd Verpleegkunde student in gesprek met cliënt/ patiënt-4
236900 studenten en professionals in overleg

Uitgelicht

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van mij over mijn onderzoeken. Bekijk het overzicht van alle publicaties.

null

Miranda Laurant Interviews en bijdragen als redacteur, (co)auteur

 

Kennispartners en netwerken

Vanuit mijn lectoraat werk ik samen met diverse partners en netwerken, zoals:

 • IQhealthcare

  IQ healthcare is onderdeel van het Radboudumc en zet zich in voor kwaliteitsverbetering binnen de zorg. Dit gebeurt door wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en toegepast onderzoek op het gebied van kwaliteit, veiligheid en ethiek in de zorg.
 • Platform Zorgmasters

  Het Platform Zorgmasters verzamelt, creëert en deelt kennis over taakherschikking, specifiek over de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS). Het Platform richt zich op professionals en patiënten.
 • Radboudumc Patiëntenzorg

  Het Radboudumc Patiëntenzorg werkt onder meer aan vragen over de meest optimale inzet van een physician assistant of verpleegkundig specialist binnen een pallet van zorgverleners. Hiermee helpen ze professionals en organisaties bij het herschikken van taken in de zorg.
 • UKON

  Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) is een netwerk dat (wetenschappelijke) kennis ontwikkelt, verspreidt en implementeert.

ZwaartepuntHealth

Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij. 

Nijmegen terras in winkelstraat

Blijf op de hoogte Vraag onze nieuwsbrief aan

Stuur een e-mail naar: lectoraat.ozd@han.nl

studenten in gesprek kijkend op tablet