Loek Nieuwenhuis

Lectoraat Beroepspedagogiek

Wat hebben mensen nodig om te groeien tijdens hun opleiding en in hun jaren als professional? En hoe organiseer je dat? Ik houd mij bezig met grote externe en interne projecten. En heb daarbij de focus op de ontwikkeling van goed beroepsonderwijs en een leven lang leren.

Lectoraat Loek Nieuwenhuizen Beroepspedagogiek

Mijn onderzoeksagenda is gevuld met verschillende interne en externe projecten. Binnen de HAN is er bijvoorbeeld het project Werkplekleren. Het grootste deel van de onderzoeksopdrachten komt van buiten. Voor de Gelderse ROC's en AOC's werk ik aan een onderzoeks-en professionaliseringstraject rond het thema beroepsgerichte didactiek. We willen ontdekken hoe opleidingsteams een beroepsopleiding richten. Wat is nodig om studenten startbekwaam aan hun werkzame leven te laten beginnen?

Over Loek

Expertises:

  • Onderwijs en leren
  • Beroepspedagogiek en educatie
  • Werkplekleren
  • Professionele ontwikkeling

Het Lectoraat Beroepspedagogiek

Wat zijn goede manieren om studenten en professionals te helpen ‘ergens goed in te worden’? Ons lectoraat wil de ontwikkeling van vakbekwaamheid zo goed mogelijk begeleiden.

Docent overlegt met studenten

Nieuws en artikelen

65800 docent luistert met handen over elkaar naar studente
141494 Student lacht naar medestudent
34645 Studenten overleggen bij werkplekken Engineering gebouw
141476 Student krijgt uitleg bij machine
Cover boek Ruud Klarus
Aanpassingsvermogen en innovatieAdapt at Work
Studenten overleggen met laptop
Cover rapport werken in de driehoek aanbevelingen
Overstap van mbo naar hboDoorstromers vallen vaak uit
studenten lachen
Studenten zittend op bank

Projecten

Studentenwelzijn

Studenten die studiegeluk ervaren, leren beter. In het project Studentenwelzijn onderzoeken we welke mechanismen een rol spelen om studenten gezond, vitaal en gelukkig hun studie te laten doorlopen.

31586 twee studenten en docent met laptop

Gelders MBO

Lesgeven in het mbo vraagt om diverse competenties. Je krijgt als docent te maken met verschillende niveaus, doelgroepen en beroepsopleidingen. Hoe kunnen we de professionalisering van docenten in het mbo versterken? We werken eraan binnen het samenwerkingsverband Gelders mbo.

hbo-ict serverlokaal docent

Werkplekleren

Werkplekleren is een belangrijk onderdeel in al onze opleidingen. In de voltijd opleidingen in de vorm van stages en leerwerkplaatsen, in de deeltijdopleidingen als de werkomgeving die de student meebrengt in het leerproces. Met onze professionele leergemeenschap optimaliseren we het werkplekleren.

jonge mensen overleggen op kantoor

Verbeterde aansluiting mbo-hbo

Jaarlijks valt ongeveer 17% van de mbo-studenten tijdens of gelijk na het eerste jaar op het hbo uit. Ze keren niet terug in het hoger onderwijs. De centrale vraag van dit onderzoeksproject is: hoe kan de doorstroom van mbo naar hbo verbeterd worden?

studeren-op-campus

Strategisch organiseren van werken in de driehoek tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk

Hoe maak je de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en werkveld succesvol? En hoe staan wij er in als HAN? Richt je op het organiseren in netwerken is het advies!

Student en docent in gesprek met bedrijf, handen schudden, FEM Employment

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Loek met betrekking tot zijn onderzoeken rondom 'Beroepspedagogiek'.

handen met documenten

Kennispartners en netwerken

Om de ontwikkeling van vakbekwaamheid zo goed mogelijk te begeleiden, werken we nauw samen met mensen uit de praktijk van mbo, hbo en HRD.

  • Kennispartners

    We hebben korte lijntjes met collega lectoraten van andere hogescholen, nationale en internationale onderzoekers op ons terrein, opleidingsteams en instellingen voor beroepsonderwijs (mbo en ho) in de regio.  
  • Netwerk

    We werken samen met tal van bestuurders en brancheorganisaties.    

Nevenfuncties

Naast lector bij de HAN is Loek tevens hoogleraar bij de Open Universiteit. De focus ligt op de ontwikkeling van goed beroepsonderwijs (mbo-hbo) en leven lang leren.

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar nieuws en activiteiten in een digitale nieuwsbrief. Je vindt er informatie over een nieuwe opleiding, de leukste collegetours en de laatste onderzoeksresultaten of samenwerkingen.

Overlegen en samenwerken