Lineke van Hal

Als associate lector Arbeid & Gezondheid richt ik me op het op inclusieve wijze leiden naar, en organiseren van, werk. Ik wil het mogelijk maken dat mensen naar wens en vermogen meedoen in de arbeidsmarkt en (professionals binnen) organisaties versterken om dat in samenwerking te realiseren.

Health. Lineke van Hal

Als maatschappelijk betrokken persoon vind ik het belangrijk om onderzoek te doen dat bijdraagt aan een inclusievere samenleving. Dat doe ik samen met anderen. In onderzoek ben ik sterk in het verbinden van mensen en scherp in het analyseren van praktijken. Ik ben opgeleid als medisch antropoloog en socioloog en gepromoveerd op een narratief onderzoek naar arbeidsre-integratie van mensen met gezondheidsbeperkingen.

Sinds september 2019 werk ik als associate lector. Vanuit het Zwaartepunt Health ben ik een van de kartrekkers van de leergemeenschap Inclusief OnderzoekOok werk ik bij de Radboud Universiteit, waar ik me bezighoud met inclusieve en interdisciplinaire communicatie.

Over Lineke

Expertises:

 • Arbeidstoeleiding en arbeidsre-integratie
 • (Arbeids)participatie van jongeren en volwassenen in kwetsbaar makende situaties
 • Versterken van vakmanschap
 • Inclusieve communicatie
 • Participatieve methoden van onderzoek
 • Kwalitatieve evaluaties
 • Inclusief onderzoek 

Het lectoraat Arbeid en Gezondheid

Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

twee vrouwen in gesprek

Nieuws en artikelen

55657 Ouderenzorg
322648 Mensen maken high five, samen pijn de baas, health
32447 Basecamp, Bisschop Hamerhuis, studenten op blauwe bank, ontspannen, landscape, FEM HBO Rechten
Student werkt vanuit huis laptop
Afbeelding lectoraat arbeidsdeskundigheid mentaal gezonde zaak
292609 Een header voor bij het interview met Frank Vonk. Hij werkt 25 jaar bij de HAN. Geplaatst door Hanneke Bulten.
Ondernemers geraakt door de coronacrisisOndernemer, pak je (opleidings)kans!
32240 economie management recht
doent heeft been vast tijdens massage

Projecten

Kwalitatieve evaluatie leerwerktraject Dynamisch op Weg

Mensen zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Werkleerbedrijf ‘Dynamisch op Weg’ is opgezet om onder andere jongeren en statushouders voor te bereiden op werk. Dit onder begeleiding van een jobcoach. Levert deze aanpak en samenwerking betekenisvolle resultaten op?

groep mensen achter laptop informeel

Inclusieve dialoog over gezond werken

Mensen in een lage sociaaleconomische positie hebben vaker te maken met gezondheidsproblemen dan mensen in een hogere positie. De werkplek zien we als een belangrijke setting om die gezondheidsproblemen aan te pakken. Maar gezondheidsbevordering op de werkplek is ook complex, vooral ethisch gezien.

twee vrouwen in gesprek

Inclusief actieonderzoek Jong Geleerd

Jongeren met een chronische aandoening moeten naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Dat is de missie van het FNO-programma Jongeren INC. In dit project staan de gemaakte keuzes en werkzame elementen van het programma Jongeren INC centraal.

Studenten overleggen

Publicaties

Bekijk publicaties van associate lector Lineke van Hal.

Student schrijvend met pen

Nevenfuncties

Naast mijn aanstelling als associate lector houd ik me bezig met het volgende:

 • Onderzoeker bij de Radboud Universiteit, waar ik me bezighoud met inclusieve en interdisciplinaire communicatie
 • Betrokken bij de opleidingen Toegepaste Psychologie (bachelor) en Advanced Nursing Practice (master)
 • Deelname aan (HAN) onderzoeksprojecten, ondere andere BuurtBaanBureau Spijkerkwartier
 • Deelname aan HAN-breed onderzoeksprogramma MoRe
 • Verbinding met Zorgalliantie
 • Lid van subthema Inclusie van Breed Platform Arbeid
 • Begeleiding promovendi