Lineke van Hal

Als associate lector Arbeid & Gezondheid richt ik me op het op inclusieve wijze leiden naar, en organiseren van, werk. Ik wil het mogelijk maken dat mensen naar wens en vermogen meedoen in de arbeidsmarkt en (professionals binnen) organisaties versterken om dat in samenwerking te realiseren.

Health. Lineke van Hal

Als maatschappelijk betrokken persoon vind ik het belangrijk om onderzoek te doen dat bijdraagt aan een inclusievere samenleving. Dat doe ik samen met anderen. In onderzoek ben ik sterk in het verbinden van mensen en scherp in het analyseren van praktijken. Ik ben opgeleid als medisch antropoloog en socioloog en gepromoveerd op een narratief onderzoek naar arbeidsre-integratie van mensen met gezondheidsbeperkingen.

Sinds september 2019 werk ik als associate lector. Vanuit het Zwaartepunt Fair Health ben ik themaleider op het thema Inclusief Onderwijs en Werk en een van de kartrekkers van de leergemeenschap Inclusief Onderzoek.

Over Lineke

Expertises:

  • Arbeidstoeleiding en arbeidsre-integratie
  • (Arbeids)participatie van jongeren en volwassenen in kwetsbaar makende posities
  • Versterken van vakmanschap
  • Inclusieve communicatie
  • Participatieve methoden van onderzoek
  • Kwalitatieve evaluaties
  • Inclusief onderzoek 

Het lectoraat Arbeid en Gezondheid

Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

twee vrouwen in gesprek

Nieuws en artikelen

Nieuw lectoraat: Digitale Transformatie in de RevalidatiezorgBetere revalidatiezorg dankzij onderzoek naar inzet van digitale hulpmiddelen
513448 Ondertekening Health Valley nieuw lectoraat digitale transformatie revalidatie Yvonne de Haan en alle betrokkenen
Energiezuinige gekoelde fietskarDuurzaam transport op de campus met de Coolbike
324606 Nijmegen, Kappitelweg 33, volledig gebouw, straatkant
Fair Health: Inclusief onderwijs en werkSamenleerwijzer bevordert gelijkwaardige werkrelatie
501531 De Samenleerwijzer helpt een gesprek voeren.
472111 Sfeerfoto van een deel van het publiek tijdens de opening EAPRIL 2022
354386 Presentatie mbo middag, auditorium R31. Economisch domein. 2021
32149 Klassensessie computerlokaal, FEM Logistics

Projecten

Participatie met perspectieven: arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders

Het project Participatie met perspectieven richt zich op de arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders. In Nederland is deze groep ondervertegenwoordigd wat betreft arbeidsparticipatie. Hoe kunnen publieke professionals op passende wijze vrouwelijke statushouders begeleiden naar werk?

413231 Post-hbo Bedrijfskunde, praten, samenwerken, overleggen, overleghokje, Ruitenberglaan 31, 2022

Inclusieve basis voor de toekomst

Een inclusievere arbeidsmarkt waar iedereen naar wens en vermogen mee kan doen is belangrijk voor mens en maatschappij. In het project “Een inclusieve basis voor de toekomst” ontwikkelen we een onderwijsaanbod om studenten nog beter toe te rusten om bij te dragen aan een inclusievere arbeidsmarkt.

376723 Stockfoto voor werkplaats sociaal domein Arnhem en Nijmegen

Samen aan het werk in de wijk

Steeds meer gemeenten zien als belangrijke aangrijpingspunten voor het vergroten van kansen voor arbeidsparticipatie van hun inwoners: (1) een integrale benadering van ondersteuning van inwoners en (2) wijkgericht werken. Dit brengt nieuwe samenwerkingspartners en samenwerkingsvragen met zich mee.

twee vrouwen in gesprek

Van Kijken naar Zien

Voor professionals is ‘het gesprek’ een belangrijk middel om mensen te ondersteunen. Bijvoorbeeld als het om de toeleiding naar werk gaat. Maar hoe voer je een goed gesprek? Het project Van Kijken Naar Zien richt zich op hoe de kwaliteit van gesprekken verbeterd kan worden.

Studenten overleggen

Kwalitatieve evaluatie leerwerktraject Dynamisch op Weg

Mensen zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Werkleerbedrijf ‘Dynamisch op Weg’ is opgezet om onder andere jongeren en statushouders voor te bereiden op werk. Dit onder begeleiding van een jobcoach. Levert deze aanpak en samenwerking betekenisvolle resultaten op?

groep mensen achter laptop informeel

Inclusieve dialoog over gezond werken

Mensen in een lage sociaaleconomische positie hebben vaker te maken met gezondheidsproblemen dan mensen in een hogere positie. De werkplek zien we als een belangrijke setting om die gezondheidsproblemen aan te pakken. Maar gezondheidsbevordering op de werkplek is ook complex, vooral ethisch gezien.

twee vrouwen in gesprek

Inclusief actieonderzoek Jong Geleerd

Jongeren met een chronische aandoening moeten naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Dat is de missie van het FNO-programma Jongeren INC. In dit project staan de gemaakte keuzes en werkzame elementen van het programma Jongeren INC centraal.

Studenten overleggen

Publicaties

Lineke publiceert met regelmaat over haar onderzoek als associate lector. Je bekijkt haar publicaties hier.

Student schrijvend met pen