Lineke van Hal

Als associate lector Arbeid & Gezondheid richt ik me op het op inclusieve wijze leiden naar, en organiseren van, werk. Ik wil het mogelijk maken dat mensen naar wens en vermogen meedoen in de arbeidsmarkt en (professionals binnen) organisaties versterken om dat in samenwerking te realiseren.

Health. Lineke van Hal

Als maatschappelijk betrokken persoon vind ik het belangrijk om onderzoek te doen dat bijdraagt aan een inclusievere samenleving. Dat doe ik samen met anderen. In onderzoek ben ik sterk in het verbinden van mensen en scherp in het analyseren van praktijken. Ik ben opgeleid als medisch antropoloog en socioloog en gepromoveerd op een narratief onderzoek naar arbeidsre-integratie van mensen met gezondheidsbeperkingen.

Sinds september 2019 werk ik als associate lector. Vanuit het Zwaartepunt Fair Health ben ik een van de kartrekkers van de leergemeenschap Inclusief Onderzoek. Ook werk ik bij de Radboud Universiteit, waar ik me bezighoud met inclusieve en interdisciplinaire communicatie.

Over Lineke

Expertises:

 • Arbeidstoeleiding en arbeidsre-integratie
 • (Arbeids)participatie van jongeren en volwassenen in kwetsbaar makende situaties
 • Versterken van vakmanschap
 • Inclusieve communicatie
 • Participatieve methoden van onderzoek
 • Kwalitatieve evaluaties
 • Inclusief onderzoek 

Het lectoraat Arbeid en Gezondheid

Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

twee vrouwen in gesprek

Nieuws en artikelen

252725 Afbeelding lectoraat arbeidsdeskundigheid mentaal gezonde zaak
102303 verpleegkundige wandelt buiten het ziekenhuis voor goed gesprek
356313 banner HAN 25 jaar jubileum met Anite Verkerk, hoofddocent Bedrijfseconomie
355201 Shani Mooijman bij uitzending Humberto Tan met HAN logo
109962 fitnesstrainer in de sportschool in gesprek met een blonde vrouw met overgewicht

Projecten

Inclusieve basis voor de toekomst

Een inclusievere arbeidsmarkt waar iedereen naar wens en vermogen mee kan doen is belangrijk voor mens en maatschappij. In het project “Een inclusieve basis voor de toekomst” ontwikkelen we een onderwijsaanbod om studenten nog beter toe te rusten om bij te dragen aan een inclusievere arbeidsmarkt.

376723 Stockfoto voor werkplaats sociaal domein Arnhem en Nijmegen

Samen aan het werk in de wijk

Steeds meer gemeenten zien als belangrijke aangrijpingspunten voor het vergroten van kansen voor arbeidsparticipatie van hun inwoners: (1) een integrale benadering van ondersteuning van inwoners en (2) wijkgericht werken. Dit brengt nieuwe samenwerkingspartners en samenwerkingsvragen met zich mee.

twee vrouwen in gesprek

Van Kijken naar Zien

Voor professionals is ‘het gesprek’ een belangrijk middel om mensen te ondersteunen. Bijvoorbeeld als het om de toeleiding naar werk gaat. Maar hoe voer je een goed gesprek? Het project Van Kijken Naar Zien richt zich op hoe de kwaliteit van gesprekken verbeterd kan worden.

Studenten overleggen

Kwalitatieve evaluatie leerwerktraject Dynamisch op Weg

Mensen zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Werkleerbedrijf ‘Dynamisch op Weg’ is opgezet om onder andere jongeren en statushouders voor te bereiden op werk. Dit onder begeleiding van een jobcoach. Levert deze aanpak en samenwerking betekenisvolle resultaten op?

groep mensen achter laptop informeel

Inclusieve dialoog over gezond werken

Mensen in een lage sociaaleconomische positie hebben vaker te maken met gezondheidsproblemen dan mensen in een hogere positie. De werkplek zien we als een belangrijke setting om die gezondheidsproblemen aan te pakken. Maar gezondheidsbevordering op de werkplek is ook complex, vooral ethisch gezien.

twee vrouwen in gesprek

Inclusief actieonderzoek Jong Geleerd

Jongeren met een chronische aandoening moeten naar wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Dat is de missie van het FNO-programma Jongeren INC. In dit project staan de gemaakte keuzes en werkzame elementen van het programma Jongeren INC centraal.

Studenten overleggen

Publicaties

Lineke publiceert met regelmaat over haar onderzoek als associate lector. Je bekijkt haar publicaties hier.

Student schrijvend met pen

Nevenfuncties

Naast mijn aanstelling als associate lector houd ik me bezig met het volgende:

 • Onderzoeker bij de Radboud Universiteit, waar ik me bezighoud met inclusieve en interdisciplinaire communicatie
 • Betrokken bij de opleidingen Toegepaste Psychologie (bachelor) en Advanced Nursing Practice (master)
 • Deelname aan (HAN) onderzoeksprojecten, ondere andere BuurtBaanBureau Spijkerkwartier
 • Deelname aan HAN-breed onderzoeksprogramma MoRe
 • Verbinding met Zorgalliantie
 • Lid van subthema Inclusie van Breed Platform Arbeid
 • Begeleiding promovendi