Henriëtta Joosten

Wat is in een bepaalde context moreel verantwoord handelen? Welke waarden en aannames zijn in dashboards, jaarverslagen, algoritmes en control systemen verwerkt en kan het ook anders? Ons associate lectoraat stimuleert het gesprek over beide vragen. Binnen organisaties én in de publieke ruimte.

overlegtafel met kompas

Oude en nieuwe perspectieven gebruiken om met andere ogen naar het heden te kijken, dat is wat mij drijft. Zo kunnen nieuwe handelingsperspectieven zich ontvouwen. En dat is hard nodig.

Ik studeerde Bedrijfskunde en Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2015 promoveerde ik daar in de filosofie. Ik ben een praktisch filosoof en nieuwsgierig bedrijfskundige. Mijn werkwijze is verkennend en interactief. Projecten met studenten, opdrachtgevers, docenten en onderzoekers leveren nieuwe inzichten op. Deze gebruik ik als casuïstiek in publicaties. En vice versa: mijn publicaties voeden het onderwijs en de praktijk.

Henrietta Joosten ass lector

Over Henriëtta

Expertises

  • Financiële ethiek 
  • Publieke sfeer (Hannah Arendt) 
  • Filosofie van technologie 
  • Filosofie en hoger onderwijs 
  • Socratische gespreksvoering 
  • Friedrich Nietzsche 
  • Praktische wijsheid (Aristoteles) 

associate lectoraat financial ethics

Woekerpolissen, sjoemelsoftware en de bonuscultuur. Financiële resultaten en persoonlijke verrijking gingen de laatste jaren steeds vaker boven het organisatiebelang. De roep om ethiek is dan ook luider geworden. Maar hoe bevorder je financieel ethisch gedrag? En hoe bevorder je het gesprek erover?

twee docenten vergaderen met laptop

Nieuws

Graag ga ik het gesprek aan!

Henriëtta Joosten vertelt over haar start als associate lector Financial Ethics bij de HAN.

Henrietta Joosten ass lector

Webinar De publieke sfeer

Hoe kunnen bedrijven en organisaties het publieke gesprek over maatschappelijke thema’s in gang zetten, daar zelf een rol in spelen?

twee docenten tijdens cms cursus

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Henriëtta Joosten met betrekking tot haar onderzoeken rondom het onderwerp 'financial ethics'. Een overzicht van alle publicaties is te vinden via onderstaande button.

docent wijst met pen naar papier

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Het associate lectoraat Financial Ethics heeft een nauwe samenwerking met het HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW). Schrijf je in op de maandelijkse CMW nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen van het associate lectoraat.