Esther Steultjens

Lectoraat Neurorevalidatie 

Door steeds nieuwe inzichten te ontwikkelen en te implementeren, wil ik bijdragen aan een hoge kwaliteit van leven voor mensen met een neurobiologische beperking.

oude vrouw met stok met jonge vrouw met boodschappen in park

Binnen mijn vakgebieden ergotherapie en neuropsychologie ben ik altijd een ontwikkelaar geweest. Welke nieuwe wegen kunnen we bewandelen? Ik stuur onderzoek aan dat gericht is op interdisciplinaire samenwerking, het verbeteren van het dagelijks handelen en de participatie in de samenleving voor cliënten en hun naastenIk zorg ook dat deze kennis landt in de praktijk bij zorgprofessionals, welzijnswerkers en cliënten. Zodat cliënten kwalitatief goede zorg kunnen organiseren en kunnen zijn wie zij willen zijn. 

Over Esther

Expertises

 • Dagelijks handelen 
 • Participatie 
 • Toegepaste cognitie 
 • Interdisciplinair samenwerken 
 • Juiste zorg op de juiste plek 
 • Ontwikkelen van meetinstrument 
 • Ontwikkelen van behandel interventies
 • Implementatie 

Het Lectoraat Neurorevalidatie

Doordat Nederlands vergrijst, zien we de komende jaren een toename van patienten met neurologische aandoeningen. Dat vraagt behalve om nieuwe revalidatietechnieken en behandelmethoden om goed opgeleide professionals. Dat vraagt om nieuwe kennis.

oude vrouw met stok met jonge vrouw met boodschappen in park

Nieuws

Artikelen

Projecten

CVA Thuisrevalidatie

Na een beroerte herstellen mensen steeds vaker thuis in plaats van in revalidatiecentra. Hier zijn diverse eerstelijnsprofessionals bij betrokken. Hoe leveren zij optimale zorg, afgestemd op de wensen en behoefte van de cliënt en in overleg met elkaar? Dit project verbetert thuisrevalidatie.

meisje met prothese armen neemt frietjes aan tafel met goep tienermeisje

Eigen regie in dagelijkse activiteiten

In de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk worden kennis en producten ontwikkeld voor cliënten, burgers, studenten, docenten en professionals over eigen regie in dagelijkse activiteiten. De onderzoekslijn wordt georganiseerd door de opleiding Ergotherapie en het Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Esther Steultjens over haar onderzoeken rondom het onderwerp 'Neurorevalidatie'.

overleg met post-its

Nevenfuncties

Op het moment vervult Esther de volgende bestuurlijke taken:

 • Voorzitter Europese Stichting Research in Occupational Therapy and Occupational Science (ROTOS)
 • Penningmeester Occupational therapy Europe Foundation
 • Lid adviesraad wetenschap Ergotherapie Nederland

Esther heeft een eigen bedrijf waarin ze cursussen voor ergotherapeuten op het vlak van toegepaste cognitie organiseert.