Bert de Swart

Lectoraat Neurorevalidatie

Neurorevalidatie is vooruitstrevend en innovatief. Meerdere disciplines werken hierbij samen: paramedisch, verpleegkundig en medisch. Ik vind het daarom belangrijk dat zorgprofessionals al tijdens hun opleiding leren samen te werken en elkaar respecteren. En daarnaast elkaars vakgebied leren kennen.

oude vrouw met stok met jonge vrouw met boodschappen in park

Het is een vakgebied voor creatieve teamplayers. Elke zorgprofessional kan vanuit zijn of haar expertise een bijdrage leveren aan het complexe herstelproces van de patiënt. Het bundelen en afstemmen van deze expertises is een ‘must’ en een voorwaarde voor optimaal herstel. Dit heeft als doel dat de revalidant weer kan deelnemen aan het maatschappelijke en sociale levenen een betekenisvol leven kan leiden. Om dat te bereiken is er binnen de neurorevalidatie ook continu aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe diagnostische instrumenten, behandelmethodes en technische hulpmiddelen. 

252127 Lector Bert de Swart van het lectoraat Neurorevalidatie

Over Bert

Expertises

  • Interprofessioneel opleiden en werken 
  • Zorgverbetering en -vernieuwing
  • Dysartrie  
  • Dysfagie
  • Parkinson(isme) 
  • Spraak- en taalstoornissen 
  • Motor learning en motor control 

Het Lectoraat Neurorevalidatie

Doordat Nederlands vergrijst, zien we de komende jaren een toename van patiënten met neurologische aandoeningen. Dat vraagt behalve om nieuwe revalidatietechnieken en behandelmethoden om goed opgeleide professionals. Dat vraagt om nieuwe kennis.

 

oude vrouw met stok met jonge vrouw met boodschappen in park

Nieuws

Officier in de Orde van Oranje-NassauOud-lector Bert de Swart geridderd
438178 Neurorevalidatie Bert de Swart
474309 Onderzoeker Sanne Diepeveen tijdens haar promotie
Marieke Rothuizen-Lindenschot is gepromoveerd "Kijk wat een kind zélf belangrijk vindt"
473174 Marieke Rothuizen in een blauwe jurk  samen met haar promotor tijdens haar promotie
224339 master neurorevalidatie en innovatie docent testimonial paul van keeken
420353 Groepsfoto innovatoren voor website Centre of Expertise Sneller Herstel
HAN ondertekent convenant Inclusie voor mensen met een beperking
387280 Dame in een rolstoel loopt vast op een hekje. Gebruikt voor artikel Gelijk is gelijk
Sandra Jellema promoveertBlijven meedoen na een beroerte
381829 Promotie Sandra Jellema
153950 Ton Satink docent onderzoeker ergotherapie neurorevalidatie

Artikelen

Revalidatiearts en onderzoeker bij De HoogstraatWerkgever Janneke Stolwijk
445749 Janneke Stolwijk revalidatiearts bij de Hoogstraat in Utrecht. master neurorevalidatie en innovatie
Fysiotherapeut met specialisatie dwarslaesieMaster in opleiding Jessica van der Lede
451361 Portret foto van master in opleiding, Jessica van der Lede
Hoofddocent & coach van de master Neurorevalidatie & Innovatie Hoofddocent Erwin Joosten
176488 master neurorevalidatie en innovatie docent testimonial erwin joosten 2020
Samenwerking in zorg en welzijnVR en sensortechnologie
282871 Telepresent als Vaktherapeut gebruik Virtuele Ruimte

Projecten

Oefenverlof met student

Zowel uit de literatuur als de praktijk blijkt dat de overgang van een klinische revalidatiefase naar huis voor veel mensen na een beroerte lastig is. Dit was ook het geval bij de CVA-cliënten in het ZZG Herstelcentrum.

237719 oude man, hand met stok

CVA Thuisrevalidatie

Na een beroerte herstellen mensen steeds vaker thuis in plaats van in revalidatiecentra. Hier zijn diverse eerstelijnsprofessionals bij betrokken. Hoe leveren zij optimale zorg, afgestemd op de wensen en behoefte van de cliënt en in overleg met elkaar? Dit project verbetert thuisrevalidatie.

meisje met prothese armen neemt frietjes aan tafel met goep tienermeisje

Eigen regie in dagelijkse activiteiten

In de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk worden kennis en producten ontwikkeld voor cliënten, burgers, studenten, docenten en professionals over eigen regie in dagelijkse activiteiten. De onderzoekslijn wordt georganiseerd door de opleiding Ergotherapie en het Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Bert de Swart met betrekking tot zijn onderzoeken rondom het onderwerp 'Neurorevalidatie'.

overleg met post-its

Nevenfuncties

Bert heeft de volgende nevenfuncties:

  • Verbonden als logopedist, spraak-/taalpatholoog en UHD aan de afdeling Revalidatie van het Radboudumc.
  • Lid van het MT van de afdeling Revalidatie.