Onderzoek

Onze onderzoeken zijn gericht op zowel societal als scientific impact. Het aantonen van de effectiviteit en doelmatigheid van fysiotherapeutische interventies is en blijft van groot belang voor de toekomst van het vak.

fysiotherapeut die een oudere man met gewichten helpt

Projecten

therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY (VARIETY)

VARIETY staat voor: therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY. De VARIETY-studie is een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar fysiotherapie met therapeutische virtual reality voor mensen met ernstige chronische lage rugpijn.

234467 null

Praktische predictie

Bij de meeste patiënten met beginnende rugklachten gaat de pijn snel over. Soms wordt het juist chronisch. Als fysiotherapeut wil je het herstel zo snel mogelijk goed inschatten. En de behandeling hierop aanpassen. Een praktisch en toetsbaar instrument is daarbij nuttig.

fysiotherapeut corrigeert houding van een patiënt op een fiets 

Let op je Woorden

In het het onderzoeksproject 'Let op je Woorden' onderzoeken we wat het effect is van een communicatietraining voor fysiotherapeuten die structureel gericht is op het bevorderen van positieve verwachtingen van de patiënt met lage rugpijn.

fysiotherapeute met patiënt

1e lijns COVID-19 portaal

Het project '1e lijns COVID-19 portaal: ontwikkeling van best-practices voor 1e lijns COVID-19 revalidatie' onderzoekt hoe ex-COVID patiënten het beste thuis kunnen revalideren om snel het dagelijks leven weer op te kunnen pakken.

Coronavirus COVID19 artist impression

Aandoeningen van het bewegingsapparaat noemen we ook wel musculoskeletale aandoeningen. Ze leiden tot een hoog ziekteverzuim, zelfs tot arbeidsongeschiktheid. En zorgen voor hoge medische kosten.

Onderzoeksvragen van ons lectoraat

De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij de behandeling van dit type aandoeningen. Vanuit dat perspectief stelt ons lectoraat de volgende onderzoeksvragen:

 1. Hoe zorgen we er voor dat de inzet en werking van musculoskeletale fysiotherapeutische interventies in de toekomst ook effectief en doelmatig blijft?
 2. Wat is in deze beroepspraktijk de plaats en betekenis van effectonderzoek?
 3. Welke perspectieven biedt het onderzoeksprogramma van het lectoraat op duurzame ontwikkeling binnen het musculoskeletale domein?

3 onderzoekslijnen

Onze 3 onderzoekslijnen zijn:

Kennispartners en netwerken

Het Lectoraat Werkzame factoren in fystiotherapie en paramedisch handelen werkt samen met kennispartners en begeeft zich in verschillende netwerken.

 • IQ Healthcare

  IQ healthcare is als onderdeel van het Radboudumc  een wetenschappelijke afdeling die zich inzet voor kwaliteitsverbetering binnen de zorg. 

 • Sint Maartenskliniek

  De Sint Maartenskliniek biedt zorg op 5 locaties in Nederland. Behalve in Nijmegen ook in Woerden, Boxmeer, Panningen en Geldrop.

 • Saxion

  Get ready for a smart world.

 • KNGF

  Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Voor alle fysiotherapeuten van Nederland.