Onderzoek

Het lectoraat onderzoekt wat werkt om waardevolle activiteiten en eigen regie van mensen met hersenletsel te verbeteren en te behouden, met als doel om hun welzijn te bevorderen. De focus in het lectoraatsonderzoek ligt op persoonsgerichte, efficiënte, duurzame en effectieve zorg in de eigen leefomgeving. Hierbij benut het lectoraat (nieuwe) technologie ter ondersteuning van de persoon met hersenletsel, zijn/haar naasten én de zorgprofessional.

433763 Oude man tuiniert.

Het onderzoek van het lectoraat is veelal praktijkgericht; vragen komen vanuit de praktijk en worden met praktijkpartners opgepakt en uitgewerkt. Het kan hierbij gaan om vraagstukken uit de medisch specialistische neurorevalidatie, de geriatrische neurorevalidatie of de neurorevalidatie voor kinderen.

Het lectoraat onderschrijft het belang van inclusief onderzoek. Bij de opzet en uitvoering van onderzoek besteedt het lectoraat dan ook expliciet aandacht aan deelname van ervaringsdeskundigen in het proces. Tevens is het streven om informatie en ontwikkelde producten gemakkelijk toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Projecten

Oefenverlof met student

Zowel uit de literatuur als de praktijk blijkt dat de overgang van een klinische revalidatiefase naar huis voor veel mensen na een beroerte lastig is. Dit was ook het geval bij de CVA-cliënten in het ZZG Herstelcentrum.

237719 oude man, hand met stok

CVA Thuisrevalidatie

Na een beroerte herstellen mensen steeds vaker thuis in plaats van in revalidatiecentra. Hier zijn diverse eerstelijnsprofessionals bij betrokken. Hoe leveren zij optimale zorg, afgestemd op de wensen en behoefte van de cliënt en in overleg met elkaar? Dit project verbetert thuisrevalidatie.

meisje met prothese armen neemt frietjes aan tafel met goep tienermeisje

Eigen regie in dagelijkse activiteiten

In de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk worden kennis en producten ontwikkeld voor cliënten, burgers, studenten, docenten en professionals over eigen regie in dagelijkse activiteiten. De onderzoekslijn wordt georganiseerd door de opleiding Ergotherapie en het Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

Kennispartners en netwerken

Waar mogelijk werkt het lectoraat Neurorevalidatie - Eigen regie en Participatie samen met verschillende kennispartners en netwerken.

Hogeschool van Amsterdam

  • Lectoraat Ergotherapie – Participatie en Omgeving

Hogeschool Windesheim

  • Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

Radboudumc

  • Afdeling revalidatie
  • Leerstoel Ergotherapie bij de afdeling IQ healthcare en Revalidatie van het Radboudumc
  • Leerstoel Paramedische Wetenschappen bij de afdeling IQ healthcare en Revalidatie van het Radboudumc

Pluryn, Expertisecentrum NAH
NAH Netwerk Nijmegen
Landelijk lectorenplatform Zelfmanagement
Activity Matters 
Healthy Chronos
​Zelfregiecentrum in Nijmegen