Onderzoek

Wij zijn baanbrekend in de ontwikkeling van nieuwe digitale toepassingen. Een praatje maken met chatbots, een museum anders bekijken? Ontwikkelen en onderzoeken gaat hand in hand op basis van good practices, methoden en beschikbare technologie.

Smart Region Supertree Kunstmatig boom park industrie toekomst innovatie. Altijd fotograaf vermelden

Speerpunten

Het Lectoraat Networked Applications is onderdeel van het centrum voor IT en Media in de Academie IT en MediaDesign. In het HAN zwaartepunt Smart Region ontwikkelen we samen met de maakindustrie Digital Twin toepassingen. Samen met zorgpartners ontwikkelen we toepassingen voor in huis. We leven ons in in ieder toepassingsdomein om tot toepassingen te komen met impact. Nieuwe toepassingen moeten ook ingepast worden in de bestaande IT infrastructuur en systemen in organisaties. Ook dat is een aandachtspunt binnen ons lectoraat. De speerpunten in ons onderzoek richten zich op: 

Kennispartners en netwerken

Het lectoraat Networked Applications werkt onder andere samen met:

  • Kennis-, Publieke, Zorg en Welzijninstellingen

    Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Open Universiteit Nederland, Saxion, HvA, HU, Fontys, Hochschule Münster, Hochschule Rhein Waal, Graafschap College - Gemeentes Achterhoek, Arnhem. Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat - Zorgalliantie, Malkander, Health Xperience. 
  • Lectorenplatform PRIO - Programmaraad Professional Doctorate VH (voor cluster techniek en digitalisering) - HAN zwaartepunt Smart Region (Slim innoveren), zwaartepunt Health, diverse projecten. 

SamenwerkingsverbandTechnologie en Samenleving

Het samenwerkingsverband werkt vraaggestuurd aan ondersteunende en innovatieve onderzoeksprojecten voor het werkveld, in nauwe verbinding met het onderwijs.

gang d-vleugel social work met roltrap