Onderzoek

Wij zijn baanbrekend in de ontwikkeling van nieuwe digitale toepassingen. Een praatje maken met chatbots, een museum anders bekijken? Ontwikkelen en onderzoeken gaat hand in hand op basis van good practices, methoden en beschikbare technologie.

Smart Region Supertree Kunstmatig boom park industrie toekomst innovatie. Altijd fotograaf vermelden

Projecten

Technohub digital twin

Wat is digital twin? Wat kan het betekenen voor mkb bedrijven in de Achterhoekse maakindustrie? Dankzij de technohub worden betere professionals in de maakindustrie opgeleid en kunnen maakbedrijven hun productieproces slimmer inrichten.

285927 De HAN lanceert eind juni de Technohub Digital Twin, samen met een aantal bedrijven en het Graafschapcollege. Weergave van  productiehal Varex te Doetichem.

Fieldlab digital twin

Wat is digital twin? Voor grote technische bedrijven maakt deze digitale technologie al onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Wat kan het betekenen voor mkb bedrijven in de Achterhoekse maakindustrie? De komst van een fieldlab digital twin levert kennis en kunde op voor de maakindustrie.

284404 Smart Region digital twin bij Varex Imaging. Dit betreft een calibratie handeling van de paddle welke gebruikt wordt voor borstonderzoek.

Kletsbot

Hoe zorgen we ervoor dat ouderen die eenzaam of niet zelfredzaam zijn zich toch verbonden voelen met hun omgeving? En antwoord krijgen op hulpvragen? Terwijl we te maken hebben met flinke tekorten in de zorg? De Kletsbot combineert slimme technologie met een sociaal netwerk en kan hulp bieden.

31685 null

Movin(g) reality

Steeds meer maken we gebruik van apps. Thuis, in allerlei apparaten zoals de telefoon en televisie. Ook op je werk, waar bedrijven steeds meer apps in bedrijfsprocessen hebben geïmplementeerd. Zo ook in de gezondheidszorg.

Theo Theunissen, project moving reality - buiten opname

Dieetbehandeling bij cardiovasculair risicomanagement

Om resultaten van diëtetiek inzichtelijk te maken, is het van belang dat er meer gestandaardiseerd geregistreerd wordt. Hoe kunnen diëtisten informatietechnologie (IT) gebruiken voor een optimale registratie?

109940 voedingsdeskundige bespreekt dieetplan met vrouw

Speerpunten

Het Lectoraat Networked Applications is onderdeel van het centrum voor IT en Media in de Academie IT en MediaDesign. In het HAN zwaartepunt Smart Region ontwikkelen we samen met de maakindustrie Digital Twin toepassingen. Samen met zorgpartners ontwikkelen we toepassingen voor in huis. We leven ons in in ieder toepassingsdomein om tot toepassingen te komen met impact. Nieuwe toepassingen moeten ook ingepast worden in de bestaande IT infrastructuur en systemen in organisaties. Ook dat is een aandachtspunt binnen ons lectoraat. De speerpunten in ons onderzoek richten zich op: 

Kennispartners en netwerken

Het lectoraat Networked Applications werkt onder andere samen met:

  • Kennis-, Publieke, Zorg en Welzijninstellingen

    • Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Open Universiteit Nederland, Saxion, HvA, HU, Fontys, Hochschule Münster, Hochschule Rhein Waal, Graafschap College - Gemeentes Achterhoek, Arnhem. Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat - Zorgalliantie, Malkander, Health Xperience. 
  • Lectorenplatform PRIO - Programmaraad Professional Doctorate VH (voor cluster techniek en digitalisering) - HAN zwaartepunt Smart Region (Slim innoveren), zwaartepunt Health, diverse projecten. 

SamenwerkingsverbandTechnologie en Samenleving

Het samenwerkingsverband werkt vraaggestuurd aan ondersteunende en innovatieve onderzoeksprojecten voor het werkveld, in nauwe verbinding met het onderwijs.

gang d-vleugel social work met roltrap