Onderzoek

Binnen ons lectoraat staat de agency van de leraar centraal. Wij ondersteunen leraren bij het zich voortdurend ontwikkelen. Daarvoor voeren we praktijkgericht onderzoek uit.

drie studenten krijgen uitleg van student

Focus van het lectoraat

Onze focus is dus de leraar en zijn/haar ontwikkeling. Hoe kan een leraar meer zelf de regie nemen en zich het beste ontwikkelen?  

Ons lectoraat ondersteunt bij deze rollen en kwaliteiten:  

  • een leraar zijn met stuurkracht
  • de leraar als pedagoog
  • de leraar als onderzoeker
  • de leraar als beoordelaar
  • de leraar als ontwerper

We voeren praktijkgericht onderzoek uit en geven onderzoeksadvies en -begeleiding. Ook houden we ons bezig met de ontwikkeling van materialen, met kennisdeling en professionalisering. 

Voor wie?

Als lectoraat willen wij een brede groep professionals ondersteunen.  We zijn er voor: 

  • leraren po, vo, mbo, hbo en wo
  • lerarenopleiders
  • schoolteams- en besturen
  • (inter)nationale onderzoekers
  • organisaties zoals NWO, NRO, SLO, sectorraden

Projecten

Toolkit voor onderzoekende leraren

Door zelf onderzoekend te werk te gaan kunnen leraren, op basis van gegevens die ze verzamelen over hun leerlingen en eigen handelen, aan de slag met het verbeteren van het onderwijs in hun eigen klas en team.

363264 kinderen op laptop

Het LeerLab

Eigentijds onderwijs steekt anders in elkaar dan traditioneel onderwijs. De focus ligt er op zelfregie en inspelen op de behoefte van de leerlingen.

405012 twee studenten in gesprek met docent aan tafel voor de fotoshoot van Leerlab bij Citadel

Stuurkracht van leraren

Met stuurkracht kunnen leraren gericht en doelbewust onderwijspraktijken veranderen om de ontwikkeling en het leren van de leerling te bevorderen. Dat maakt stuurkracht een cruciaal onderdeel van de professionaliteit van toekomstige, startende en ervaren leraren.

31562 Docente staat voor een beamer in de klas met 5 studenten voor haar.

Lerarenopleiders Onderzoeken Eigen Pedagogische Professionaliteit

Het netwerk LOEPP (Lerarenopleiders Onderzoeken Eigen Pedagogische Professionaliteit) is een netwerk van lerarenopleiders waarin ze hun pedagogische professionaliteit onderzoeken. Regelmatig komt het netwerk bij elkaar (fysiek en/of online).

308003 Bijeenkomst Tijd voor Pedagogiek

Onderzoekenderwijs

Een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel van verschillende personen is belangrijk bij het doen van onderzoek in een school. Anders verdwijnt het onderzoek namelijk ergens in een la. In dit project is een spel ontwikkeld dat zorgt voor betrokkenheid bij alle personen.

Studenten spelen tafelvoetbal R31

ALPO-leraren als change-agents

Lessen veranderkunde geven. Daarvoor is het thema burgerschapsvorming erg geschikt. Teams en scholen hebben een duidelijke visie nodig op dit lesprogramma. Wat geef je leerlingen mee om stevig in de samenleving te staan? Hoe geef je dat vorm? Kundige, inspirerende veranderaars zijn nodig.

docent buigt over tafel student

Ark of Inquiry: onderzoekend leren voor leraren

Leerlingen leren om te onderzoeken en te experimenteren. Het is belangrijk, maar valt vaak niet mee. Hoe zorg je ervoor dat competenties zich ontwikkelen via een verantwoorde methode? Hoe toets je dit? De Ark of Inquiry biedt leraren in heel Europa concrete handvatten en tools.

docent wijst met pen naar papier

Pedagogisch Prioriteitenspel

‘Wat vind ik belangrijk voor leerlingen en waarom?’ Deze vraag blijkt voor veel studenten en leraren moeilijk te beantwoorden. We ontwikkelden het Pedagogisch Prioriteitenspel. (Toekomstige) leraren ontdekken hiermee welke pedagogische idealen de belangrijkste drijfveer zijn in hun eigen onderwijs.

docent geeft les
Samenwerkingsverband
 

Kwaliteit van leren

Hoe bereid je je voor op een onbekende toekomst? Wij denken: door anders te kijken naar leren. Zoals hoe, waar en wanneer je leert. En wie daarvoor nodig is. Leren verandert daarmee. Het samenwerkingsverband Kwaliteit van Leren werkt aan nieuwe kennis over leren en ontwikkelen. Binnen en buiten de school. Wat werkt wel en wat niet in de onderwijs- en HR-praktijk? Met deze kennis bereiden we onze studenten voor op hun toekomstige beroep. Zodat ze collega’s worden waarop gebouwd kan worden. 

Studenten achter laptop
Video

Omdat leraren veranderen