Onderzoek

Binnen ons lectoraat staat de agency van de leraar centraal. Wij willen leraren ondersteunen bij het zich voortdurend ontwikkelen. En voeren daarom praktijkgericht onderzoek uit.

drie studenten krijgen uitleg van student

Projecten

Stuurkracht van leraren

Met stuurkracht kunnen lereraren gericht en doelbewust onderwijspraktijken veranderen om de ontwikkeling en het leren van de leerling te bevorderen. Dat maakt stuurkracht een cruciaal onderdeel van de professionaliteit van toekomstige, startende en ervaren leraren.

31562 docent voor beamer klas

Lerarenopleiders Onderzoeken Eigen Pedagogische Professionaliteit

Het netwerk LOEPP (Lerarenopleiders Onderzoeken Eigen Pedagogische Professionaliteit) is een netwerk van lerarenopleiders waarin ze hun pedagogische professionaliteit onderzoeken. Regelmatig komt het netwerk bij elkaar (fysiek en/of online).

308003 Bijeenkomst Tijd voor Pedagogiek

Onderzoekenderwijs

Een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel van verschillende personen is belangrijk bij het doen van onderzoek in een school. Anders verdwijnt het onderzoek namelijk ergens in een la. In dit project is een spel ontwikkeld dat zorgt voor betrokkenheid bij alle personen.

overleg met post-its

Beroepsbeeld van de leraar

Helaas wordt het vak leraar vaker genoemd als probleemgebied dan als vak waar je trots op mag zijn. En dit terwijl leraren ontwerpers en onderzoekers zijn. Het is voor (beginnende) leraren een uitdaging hun motivatie en passie vast te houden. Hier doen we wat aan!

docent wijst in boek bij studenten

Pedagogisch Prioriteitenspel

‘Wat vind ik belangrijk voor leerlingen en waarom?’ Deze vraag blijkt voor veel studenten en leraren moeilijk te beantwoorden. We ontwikkelden het Pedagogisch Prioriteitenspel. (Toekomstige) leraren ontdekken hiermee welke pedagogische idealen de belangrijkste drijfveer zijn in hun eigen onderwijs.

docent geeft les

Focus van het lectoraat

Onze focus is dus de leraar en zijn/haar ontwikkeling. Hoe kan een leraar meer zelf de regie nemen en zich het beste ontwikkelen?  

Ons lectoraat ondersteunt bij deze rollen en kwaliteiten:  

  • een leraar zijn met stuurkracht
  • de leraar als pedagoog
  • de leraar als onderzoeker
  • de leraar als beoordelaar
  • de leraar als ontwerper

We voeren praktijkgericht onderzoek uit en geven onderzoeksadvies en -begeleiding. Ook houden we ons bezig met de ontwikkeling van materialen, met kennisdeling en professionalisering. 

VideoOmdat leraren veranderen

Doelgroep

Als lectoraat willen wij een brede groep professionals ondersteunen.  We zijn er voor: 

  • leraren po, vo, mbo, hbo en wo
  • lerarenopleiders
  • schoolteams- en besturen
  • (inter)nationale onderzoekers
  • organisaties zoals NWO, NRO, SLO, sectorraden

OnderzoeksteamKwaliteit van leren

Hoe bereid je je voor op een onbekende toekomst? Wij denken: door anders te kijken naar leren. Zoals hoe, waar en wanneer je leert. En wie daarvoor nodig is. Leren verandert daarmee. Het samenwerkingsverband Kwaliteit van Leren werkt aan nieuwe kennis over leren en ontwikkelen. Binnen en buiten de school. Wat werkt wel en wat niet in de onderwijs- en HR-praktijk? Met deze kennis bereiden we onze studenten voor op hun toekomstige beroep. Zodat ze collega’s worden waarop gebouwd kan worden. 

Studenten achter laptop