Onderzoek

Ons Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector onderzoekt innovatieprocessen waarin maatschappelijke waarden worden nagestreefd (valorisatie). We willen daarmee komen tot processen, methoden en technieken. Waarmee de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij innovaties betekenis kunnen geven aan nieuwe kennis en technologie.

bouwkunde deeltijdstudent uitleg planning

Projecten

Digitale vaardigheden in de zorg

Welke ICT- en informatievaardigheden moeten (toekomstige) professionals in de zorg beheersen? Dat is wat Lectoraat Innovatie in de Publieke Sector onderzoekt. De ICT- en informatievaardigheden zijn belangrijk omdat professionals steeds meer met digitale (patiënten)systemen werken.

ict student schrijft een berekening op

Sociale innovatie

De transformatie in het sociaal domein vraagt om een andere benadering van burgers en hun vragen. Het vraagt om nieuwe verhoudingen tussen burger, markt en overheid. Sociale innovatie biedt handvatten om die gewenste transformatie vorm te geven. Hoe bevorderen we de inzet van sociale innovatie?

klimmen op klimwand

Field labs in de zorg

Innovaties voor betere zorg vinden moeilijk de weg naar de zorgpraktijk. Dat komt deels door complexe regelgeving. Maar ook patiënten en professionals hebben tijd nodig om de innovatie te gebruiken. Vaak duurt het traject van idee naar brede toepassing vele jaren. Hoe verkorten we dit?

Verpleegkundige handeling

Doelgroepen

Wij willen bijdragen aan het innovatievermogen van organisaties in publieke domeinen. Dit zijn vaak maatschappelijke organisaties. En worden gekenmerkt door volledige sturing vanuit de overheid of een hybride overheids- en marktsturing. 

Dergelijke organisaties kennen maar beperkt markt- en concurrentieprikkels om te innoveren. Het gaat bijvoorbeeld om: 

 • zorg- en welzijnsinstellingen; 

 • woningbouw corporaties; 

 • politie; 

 • gemeenten; 

 • nutsbedrijven; 

 • veiligheidsregio's; 

 • de Belastingdienst; 

 • onderwijsinstellingen; 

 • evenementen als organisatievorm, waarin evenementenorganisatoren, hulpdiensten en gemeente samenwerken, etc. 

Het doel is dat deze organisaties blijven aansluiten op maatschappelijke, wetenschappelijke en technologischontwikkelingen. En daaraan bijdragen vanuit maatschappelijke waarden. 

Combineren van kennis

Binnen het lectoraat combineren we 5 soorten kennis: 

 • Innovatieleer 

 • Organisatiekunde 

 • Kennis over organisatorische toepassingen van ICT / informatiemanagement 

 • Professionalisering 

 • Participatieve methoden voor onderzoek, ontwerp of leren