Onderzoek

Praktijkgericht onderzoek doen en onderwijs ontwikkelen voor verpleegkundigen en paramedici. Dat is wat wij doen. We doelen op onderzoek naar technologische interventies en innovaties voor chronisch zieken, ouderen en mensen met beperkingen. En onderwijs hierin.

man in gesprek met dokter via mobiele telefoon

Ook vragen over de structuur en sturing van die zorg vallen binnen ons programma.

Meer chronisch zieken

Vergrijzing is een belangrijke oorzaak voor de stijging in het aantal chronisch zieken. De verwachting is dat mede door vergrijzing het aantal mensen in de samenleving met één of meer chronische aandoeningen sterk toeneemt. Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor:

 • de kosten van de gezondheidszorg;
 • het aantal mensen dat nodig is voor de zorg;
 • de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd.

Ook inhoudelijk verandert de zorg de komende jaren. De langdurige zorg steeds meer op preventie en eigen verantwoordelijkheid. Dit komt door het toenemend aantal chronisch zieken.

Veranderende zorgvraag

Zelf de regie houden neemt in belang toe. Mensen willen zorg en behandeling zo veel mogelijk thuis te ontvangen. Ze willen daarbij zo lang mogelijk deel uit maken van de samenleving (participatie). 

Technologische (zelf)oplossingen

Als gevolg van een veranderende zorgvraag groeit de vraag naar methoden en technologische oplossingen. Die mensen in staat stellen zelf om te gaan met hun aandoening en de gevolgen ervan. Voorbeelden hiervan zijn:

 • zichzelf medicijnen toedienen;
 • zelf de ziekteverschijnselen monitoren;
 • robots inzetten als hulpmiddel voor de dagstructuur;
 • telecare.

Onze onderzoekslijnen

Het programma van ons lectoraat bestaat uit 3 onderzoekslijnen:

 1. Robotica en sensortechnologie
 2. EHealth in het kader van bevorderen van gezonde leefstijl en preventie
 3. Technologie als onderdeel van het curriculum

Onderzoekslijn 1 Robotica en sensortechnologie

In de onderzoekslijn Robotica en Sensortechnologie kijken we naar de inzet en effecten van robotica. Zoals bijvoorbeeld:

In de onderzoekslijn gaat het om het ondersteunen van mensen met cognitieve problemen, zoals dementie of Niet Aangeboren Hersenafwijkingen (NAH). Die ondersteuning vindt plaats in de vorm van hun dagstructuur, het verminderen van eenzaamheid en vergroten van leefplezier.

Projecten binnen deze onderzoekslijn

Studenten testen robot PepperProeftuin Robotica
236876 studenten aan het werk met robot
ProjectKletsbot
31685 null

Onderzoekslijn 2 EHealth in het kader van bevorderen van gezonde leefstijl en preventie

Zoals de inzet en effecten van beeldbellen/ e-consulten. En de inzet en effecten van gaming bij behandeling en begeleiding.

Projecten binnen deze onderzoekslijn

Onderzoekslijn 3 Technologie als onderdeel van het curriculum

Zoals doorontwikkeling van VR in het communicatieonderwijs, bijvoorbeeld motiverende gespreksvoering, empathie, comfort talk en ESBAR. En in het vaardigheidsonderwijs van verpleegtechnische en medische vaardigheden.

Projecten binnen deze onderzoekslijn

Onze netwerken

Ons lectoraat werkt samen met meerdere opleidingen, lectoraten, het innovatielab iXperium Health en academies van de HAN. Daarnaast werken we samen met kennispartners en netwerken.

 • HAN iXperium Health

  ​In iXperium Health werken we aan (het omgaan met) nieuwe technologie in de zorg en welzijn. We inspireren studenten, opleiders en professionals en laten ze ervaren wat werkt. In het iXperium Health onderzoeken ze zelf de effecten van technologie in zorg en welzijn.
 • ICT&HEALTH

  ICT&HEALTH  is het officiële en grootste platform voor zorginnovatie. Leden van de Innovation Partner Group zijn deskundig in het helpen vernieuwen en ondersteunen van de zorg met uitsluitend de beste oplossingen.
 • Platform Personalised Health

  Het Platform Personalised Health (PPH) is een landelijke samenwerking. Hierin willen de partners komen tot een gezamenlijke agenda van praktijkgericht onderzoek op het terrein van technologische en organisatorische innovaties én ondersteuning bij gepersonaliseerde zorg. Ons lectoraat is trekker van dit platform.
 • Future Proof Nursing

  Jaarlijks Europees verpleegkundig netwerk event. Nurses as Key Drivers of Change, digitaal congres, najaar 2022

Samenwerkingspartners

Onderwijs:

 • HBO: Zuyd Hogeschool, Saxion, Hanze Hogeschool, Hotelschool The Hague, Hogeschool Rotterdam, Fontys, HU/UU
 • ROC Rijn IJssel, ROC Nijmegen en Tech@adoptie (practoraat)

Ondernemingen:

 • Phoqus, The Simulation Crew, BKCMedia, Health4Europe, Tinybots, Active Cues, CRDL, Qwiek, Pillo

Zorgorganisaties:

 •  Radboudumc, Radboud Academy, CWZ, Rijnstate, Slingeland, SMK

KenniscentrumDuurzame Zorg

Hoe zorgen we de komende decennia voor een duurzame zorg? Het Kenniscentrum Duurzame Zorg ziet maatschappelijk verantwoord ondernemerschap als een inspirerende aanpak. Met deze aanpak kan preventie, kwaliteit en innovatie, participatie, effectiviteit en doelmatigheid worden bevorderd. 

studenten tijdens een activiteit met bewoners uit de omgeving

Centre of Expertise (CoE)Krachtige Kernen

De leefbaarheid van gemeenten met kleine kernen staat steeds meer onder druk. Ze zijn kwetsbaar. Door krimp, vergrijzing en de transformatie in zorg en welzijn. Dit vraagt om een andere manier van organiseren; vanuit de burger en zijn kracht. Het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen draagt bij aan een vitale samenleving en een kwalitatief goed leefklimaat. Dat doet het expertisecentrum door innovatieve oplossingen aan te dragen. En door sociale werkers te professionaliseren.

gang d-vleugel social work met roltrap