Onderzoek

Hoe houden we mensen langer capabel en gezond aan het werk? Dat is de centrale vraag van ons lectoraat.

overlegsituatie

Wij zetten onze expertise in om na te gaan welke HRM-instrumenten doelmatig en kosteneffectief zijn voor een specifieke organisatie. Dit doen we in nauwe samenspraak met de organisatie zelf. We richten ons daarbij speciaal op bedrijven en instellingen uit onze regio.

Het lectoraat heeft de afgelopen jaren via toegepast (wetenschappelijk) onderzoek kennis ontwikkeld die onderverdeeld kan worden in de volgende sub-thema’s met betrekking tot de thema’s Human Resource Management (HRM), namelijk: 

  • HRM en duurzame inzetbaarheid: welke HR praktijken dragen bij aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden in organisaties en stelt hen in staat langer vitaal en capabel succesvol door te werken? 
  • Inclusief HRM: welke HR praktijken zijn met name relevant voor het duurzaam includeren van kwetsbare groepen werkenden in organisaties?;
  • Macro HRM: Welke rol kan HR spelen in het oplossen van human capital vraagstukken in de regio en welke rol kan een community of practice als methodiek spelen om meerdere stakeholders te laten leren?
  • Internationaal HRM: Welke rol speelt Human capital management en sociale innovatie in internationaal context?
  • Welke rol kan HR- en people data analyse spelen in relatie tot strategisch personeelsmanagement van organisaties om wendbaar en slim te organiseren nu en in de toekomst?

Projecten

Innovatiehubs 3.0: een lerend netwerk voor het regionale MKB

MKB’ers staan voor de uitdaging om technologische processen en digitaliseringsprocessen te implementeren in hun bedrijf. Meegaan in de 4e revolutie is voorwaarde voor hun voortbestaan. In Gelderland blijken innovatiehubs een succesvol instrument te zijn om innovatie in het MKB te bevorderen.

Programmalijnen in ons lectoraat

Kennispartners en netwerken

  • Kennisnetwerk NKDI

    Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) bevordert duurzame inzetbaarheid van werkenden, door de integratie van inzichten uit onderzoek en praktijk. Het NKDI is in 2011 opgericht door prof. dr. Annet de Lange en prof. dr. Beate van der Heijden.