Onderzoek

Hoe houden we mensen langer capabel en gezond aan het werk? Dat is de centrale vraag van ons lectoraat.

overlegsituatie

Wij zetten onze expertise in om na te gaan welke HRM-instrumenten doelmatig en kosteneffectief zijn voor een specifieke organisatie. Dit doen we in nauwe samenspraak met de organisatie zelf. We richten ons daarbij speciaal op bedrijven en instellingen uit onze regio.

Het lectoraat heeft de afgelopen jaren via toegepast (wetenschappelijk) onderzoek kennis ontwikkeld die onderverdeeld kan worden in de volgende sub-thema’s met betrekking tot de thema’s Human Resource Management (HRM), namelijk: 

  • HRM en duurzame inzetbaarheid: welke HR praktijken dragen bij aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden in organisaties en stelt hen in staat langer vitaal en capabel succesvol door te werken? 
  • Inclusief HRM: welke HR praktijken zijn met name relevant voor het duurzaam includeren van kwetsbare groepen werkenden in organisaties?;
  • Macro HRM: Welke rol kan HR spelen in het oplossen van human capital vraagstukken in de regio en welke rol kan een community of practice als methodiek spelen om meerdere stakeholders te laten leren?
  • Internationaal HRM: Welke rol speelt Human capital management en sociale innovatie in internationaal context?
  • Welke rol kan HR- en people data analyse spelen in relatie tot strategisch personeelsmanagement van organisaties om wendbaar en slim te organiseren nu en in de toekomst?

Projecten

Lokale ondersteuning inclusief werkgeverschap

Werkgevers die kwetsbare doelgroepen een kans willen geven, lopen te vaak tegen belemmeringen aan. Dit project wil daar iets in veranderen. We bieden lokale ondersteuning aan inclusieve werkgevers en sociaal ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan (willen) nemen.

overlegsituatie

Toolkit voor zorgprofessionals in crisistijd

Veel zorgprofessionals die in de frontlinie in de COVID-19-crisis werken hebben het moeilijk. Wat helpt hen om tóch op de been te kunnen blijven? Onderzoekers ontwikkelen op basis van de recente ervaringen een toolkit voor duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals in de toekomst bij crisis.

215636 Studenten Medische Hulpverlening in operatiekleding lachen

Innovatiehubs 3.0: een lerend netwerk voor het regionale MKB

MKB’ers staan voor de uitdaging om technologische processen en digitaliseringsprocessen te implementeren in hun bedrijf. Meegaan in de 4e revolutie is voorwaarde voor hun voortbestaan. In Gelderland blijken innovatiehubs een succesvol instrument te zijn om innovatie in het MKB te bevorderen.

Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

De arbeidsmarkt is continue in beweging. Werkenden moeten gezond blijven en een leven lang ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven. Maar wat betekent duurzame inzetbaarheid precies? En wat is er bekend vanuit wetenschap en praktijk over dit thema?

twee vrouwen in gesprek

Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie

Flexibilisering en technologisering van arbeid. De vergrijzing van menselijk kapitaal. Op welke creatieve manieren kun je kijken naar oplossingen voor deze ontwikkelingen? Het Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie buigt zich over deze vraag. Ons lectoraat HRM is partner en brengt haar deskundigheid in.

groep mensen achter laptop informeel

Wendbaar aan het werk: Duurzame inzetbaarheid en Human Resource Management in zorg en welzijn

Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers plezier houden in hun werk? Hoe maken we de kans op uitval zo klein mogelijk? Begrijpelijke vragen in een sector die onder druk staat door transities en bezuinigingen. Inmiddels lopen er 2 uitgebreide onderzoeken naar duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers.

lessituatie

Succesvol ouder worden in zorg en welzijn

Zorgverleners kunnen tegen vraagstukken aanlopen rondom de werk-privé balans. Hoe kun je een kwetsbare zorgverlener het beste ondersteunen? En welke zelfmanagementvaardigheden kan hij of zij zelf inzetten? Daarover gaat dit project: Succesvol ouder worden in zorg en welzijn.

Studenten en docent overleggen

Programmalijnen in ons lectoraat

Kennispartners en netwerken

  • Kennisnetwerk NKDI

    Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) bevordert duurzame inzetbaarheid van werkenden, door de integratie van inzichten uit onderzoek en praktijk. Het NKDI is in 2011 opgericht door prof. dr. Annet de Lange en prof. dr. Beate van der Heijden.