410254 onderzoek, lectoraat hrm header groepsfoto

Veel bedrijven en instellingen in onze regio hebben ermee te maken: de ontgroening en vergrijzing van hun personeelsbestand en van de arbeidsmarkt. Hoe houden we mensen langer capabel en gezond aan het werk? Dat is de centrale vraag van dit lectoraat.

Wij zetten onze expertise in om na te gaan welke HRM-instrumenten doelmatig en kosteneffectief zijn voor een specifieke organisatie. Dit doen we in nauwe samenspraak met de organisatie zelf. We richten ons daarbij speciaal op bedrijven en instellingen uit onze regio.

Expertises

  • De arbeidsmarkt is dynamisch en voortdurend in beweging. Het is voor veel organisaties dan ook een uitdaging om deze veranderingen en trends bij te benen en er slim en effectief op te reageren. Denk hierbij aan vergrijzing, ontgroening, individualisering, globalisering, maar ook technologisering van onze arbeidsmarkt.

  • Het lectoraat HRM bouwt kennis op omtrent de Human Capital agenda gericht op een betere aansluiting tussen het beschikbare menselijk kapitaal en het aanbod van arbeid op de arbeidsmarkt (met doel duurzaam passende aansluiting te realiseren tussen mens en arbeid). Dit doet het lectoraat binnen het perspectief van duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren.

  • Onderzoek

    Het lectoraat heeft de afgelopen jaren via toegepast (wetenschappelijk) onderzoek kennis ontwikkeld die onderverdeeld kan worden in de volgende sub-thema’s met betrekking tot de thema’s Human Resource Management (HRM), namelijk: HRM en duurzame inzetbaarheid, Inclusief HRM, Macro HRM, Internationaal HRM en welke rol kan HR- en people data analyse spelen in relatie tot strategisch personeelsmanagement van organisaties om wendbaar en slim te organiseren nu en in de toekomst?

  • Onze kennis

    De context waarin bedrijven en instellingen opereren, maakt de vraagstelling extra complex. Denk daarbij aan maatschappelijke ontwikkelingen zoals internationalisering, individualisering, informalisering en informatisering. Deze vragen om een groot adaptief vermogen van zowel organisaties, als werkgevers, als werknemers. Het vereist integraal management.

Associate lectorDr. Sarah Detaille

Je leven lang bijdragen aan de arbeidsmarkt. Dat maakt je eigen wereld én de wereld om je heen een stuk boeiender. Om mensen duurzaam te laten participeren op de arbeidsmarkt zijn passende human capital instrumenten nodig. Op micro-, meso- en macroniveau.

portret Sarah Detaille

Nieuws

Nieuw lectoraat: Digitale Transformatie in de RevalidatiezorgBetere revalidatiezorg dankzij onderzoek naar inzet van digitale hulpmiddelen
513448 Ondertekening Health Valley nieuw lectoraat digitale transformatie revalidatie Yvonne de Haan en alle betrokkenen
354386 Presentatie mbo middag, auditorium R31. Economisch domein. 2021
32149 Klassensessie computerlokaal, FEM Logistics
413231 Post-hbo Bedrijfskunde, praten, samenwerken, overleggen, overleghokje, Ruitenberglaan 31, 2022

Maak kennis Ons team

Heeft uw organisatie een specifieke vraag of probleem? Onze onderzoekers zetten hun kennis, kunde en ervaring graag in om een passend en toepasbaar antwoord te vinden.

Dr. Sarah Detaille

Associate lector
30806 portret Sarah Detaille

Dr. Eghe Osagie

Onderzoeker en hoofddocent
67416 mensen vaag in kleur een ouder iemand en een kind

Dr. Hylco Nyp

Bachelor HRM; onderzoeker en onderwijsverbinder HRM
413820 Profiel foto, Hylco Nijp, Lectoraat HRM, 2022

Dr. Etty Wielenga-Meijer

Relatiemanager HRM LOO & Master Circulaire Economie
413808 Profiel foto, Etty Wielenga Meijer, Lectoraat HRM, 2022

Mr. Peter Rambags MA

Onderzoeker
67416 mensen vaag in kleur een ouder iemand en een kind

Samuel van Neure MSc

PhD student, MSc, docent-onderzoeker opleiding HRM
413824 Profiel foto, Samuel van Neure, Lectoraat hrm, 2022

Godelieve Hofstee BSc

PhD student, BSc, docent-onderzoeker Facility Management
67416 mensen vaag in kleur een ouder iemand en een kind

Marc Damen MA

PhD student, MA, docent-onderzoeker Toegepaste Psychologie
413821 profiel foto, Marc Damen, Lectoraat hrm, 2022

Drs. Geert Janssen

Onderzoeker en docent Toegepaste Psychologie
67416 mensen vaag in kleur een ouder iemand en een kind

Wiet Panen MA

Onderzoeker en docent Toegepaste Psychologie
67416 mensen vaag in kleur een ouder iemand en een kind

Stephan Spieker

Ondersteuning lectoraat. Ervaringsdeskundige op het gebied van de participatiewet.
414763 Portret foto, Stephan Spieker, Lectoraat HRM, 2022

Joost Wanders

Ondersteuning lectoraat. Ervaringsdeskundige op het gebied van de participatiewet.
412360 Portret foto, Joost Wanders, Lectoraat HRM, 2022

Katharina Kuennen, MSc

Onderzoeksassistent en docent master HRM
295387 Post-hbo Gezonde kijk op verzuim docent Kathi Kuennen 2021

Mechteld Lengkeek

onderzoeker
413823 Profiel foto, Mechteld Lengkeek, Lectoraat hrm, 2022

Saskia Ponten-Wouterse

Docent, coordinator praktijkbureau. Aanwezig bij de diverse teambesprekingen als toehoorder.
413825 Profiel foto, Saskia Ponten Wouterse, Lectoraat hrm, 2022

Gerelateerde opleidingen

Human Resource Management

Voltijd Bachelor opleiding

Met de opleiding Human Resource Management (HRM) draag je bij aan iemands persoonlijk functioneren en aan het functioneren van de organisatie. Hoe krijg je de juiste mensen op de juiste plek tegen de juiste kosten en hoe blijven medewerkers duurzaam inzetbaar? Dit leer je bij deze HRM opleiding!

410128 Studenten HRM in gesprek, foto 3672

AcademieOrganisatie en Ontwikkeling

De academie Organisatie en Ontwikkeling leidt op tot ondernemende, onderzoekende en verbindende professionals. Stuk voor stuk leveren ze een duurzame bijdrage aan goed werk, vitale werknemers en aan economische groei.

Twee studenten overleggen met laptop

Contact

Neem gerust contact op met het Lectoraat Human Resource Management over een van onze expertisegebieden of projecten.

Lectoraat Human Resource Management 

Bezoekadres
Op afspraak via e-mail:
Lectoraat.hrm@han.nl

Postadres
HAN 
Bisschop Hamerhuis
t.a.v. Lectoraat HRM
Verlengde Groenestraat 75
6525 EJ Nijmegen
 

HAN logo op vlag. Persfoto. Huisstijl.