Onderzoek naar sporttalent

Ons lectoraat wil er achter komen hoe je talent het beste kunt herkennen. En eenmaal herkend op de juiste manier kunt begeleiden.

Sportonderzoek binnen het lectoraat Herkennen en Ontwikkelen van Sporttalent

Projecten

Talentmonitor

Met de Talentmonitor ontstaat een beeld hoe talentvolle voetballers zich ontwikkelen op het gebied van cognitieve, mentale, fysieke en motorische eigenschappen (met behulp van studenten).

sportleraar geeft team met basisschool voetbalteam instructie

We stellen ons de volgende vragen:

 • Waar herken je een sportief talent aan?

 • Welke factoren beïnvloeden de ontwikkeling van talent?

 • Wat is de beste omgeving voor een talent?

 • Welk programma kun je een kind met bovenmatig sportief talent het beste aanbieden?

Om een antwoord te vinden op deze vragen werkt het lectoraat vanuit 3 onderzoekslijnen.

Onderzoekslijnen:

Kennispartners en netwerken

Binnen dit lectoraat werken we veel samen met netwerkpartners uit de top- en breedtesport, maar ook binnen regionale en landelijke samenwerkingsverbanden.

 • KNVB

  Het lectoraat is met de KNVB, BrainsFirst, Maradata, Sport Data Valley en Inmotio/Scisports bezig om een zogenoemde ‘Talentenmonitor’ op te zetten om Nederlandse betaald voetbalclubs te helpen met het opleiden en ontwikkelen van hun talenten.

 • Topsport Gelderland

  Topsport Gelderland, een initiatief van HAN Sport en Bewegen, neemt de uitvoering van het Gelders Model voor talentontwikkeling op zich, ondersteund door ons lectoraat. In de provincie Gelderland is een toenemend aantal gemeenten, scholen en sportorganisaties dat de Gelderse jeugd leert bewegen en sporten via dit model.

 • BOSAN

  De beweegvaardigheden van kinderen zijn de afgelopen jaren aanmerkelijk slechter geworden. Om dit goed in kaart te brengen hebben HAN Sport en Bewegen en Bosan Sportinstallaties samen een geheel vernieuwde BLOC Testset ontwikkeld.